รวมเทปรายการ AEC มีทางรวย ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (ครบทุกตอน) - Forbes Thailand

รวมเทปรายการ AEC มีทางรวย ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (ครบทุกตอน)

FORBES THAILAND / ADMIN
01 Aug 2016 | 04:22 PM
READ 2986

พบการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของเมียนมาเพื่อรองรับการค้า-การลงทุนและพาสักการะพระธาตุอินทร์แขวนกับขบวนคาราวานนักธุรกิจจากไทย พบแนวทางการทำธุรกิจกับเพื่อนบ้านโดยเริ่มจากเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศ โดยอาศัยพันธมิตร และพาดูความคืบหน้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2


AEC มีทางรวย การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของเมียนมา สัปดาห์แรก 5 มิถุนายน 2559

 

 

 

AEC มีทางรวย การทำธุรกิจกับเพื่อนบ้าน โดยอาศัยพันธมิตร สัปดาห์ที่2 12 มิถุนายน 2559

 

AEC มีทางรวย ธุรกรรมการเงินข้ามแดน สัปดาห์ที่3 19 มิถุนายน 2559

 

AEC มีทางรวย การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของเมียนมา สัปดาห์ที่4 26 มิถุนายน 2559