เทคโนโลยีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจาก "จีอี เฮลธ์แคร์" ยกระดับมาตรฐาน "การรักษาโรคมะเร็งเต้านม" - Forbes Thailand

เทคโนโลยีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจาก "จีอี เฮลธ์แคร์" ยกระดับมาตรฐาน "การรักษาโรคมะเร็งเต้านม"

PR / PR NEWS
01 Apr 2019 | 07:27 AM
READ 5036

จีอี เฮลธ์แคร์ มุ่งมั่นในการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย มุ่งเน้นการตรวจรักษาแบบเฉพาะเจาะจง แนะนำระบบอัลตราซาวด์เต้านม 3 มิติแบบอัตโนมัติรุ่นล่าสุดเพื่อขยายทางเลือกเพิ่มเติมในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้หญิงไทยที่มีความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมสูง ผลการศึกษาระบุว่า ภาวะความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมสูง (เต้านมประกอบด้วยเนื้อเยื่อชนิดต่อมเต้านมมากกว่า 50%) พบมากในผู้หญิงเอเชีย[1]

นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์ รังสีแพทย์ ศูนย์ถันยรักษ์ กล่าวว่า มะเร็งเต้านมเป็นหนึ่งในห้าอันดับแรกของโรคมะเร็งที่สร้างภาระด้านโรคมะเร็งให้กับประเทศไทย[3] สัญญาณที่บ่งบอกถึงมะเร็งเต้านมไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนนอกจากจะได้รับการตรวจคัดกรองโดยผู้เชี่ยวชาญ และจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอด เพิ่มโอกาสในการใช้วิธีการรักษาอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัด เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วย "ในฐานะแพทย์ ผมรู้สึกยินดีอย่างมากที่ศูนย์ถันยรักษ์สามารถให้บริการเทคโนโลยีที่ทันสมัยดังกล่าว เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น และยกระดับมาตรฐานโดยรวมของการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในประเทศไทย” ในส่วนของการคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตนเองและการทำแมมโมแกรมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ดี ผู้หญิงเอเชียมักมีความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมสูงกว่าผู้หญิงในภูมิภาคอื่น[2] และผลการศึกษาสำคัญจากหลายสถาบันระบุว่าภาวะความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมที่สูงไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมขึ้น 4-6 เท่า[4] แต่ยังเป็นสาเหตุให้การตรวจพบมะเร็งด้วยวิธีทำแมมโมแกรมทำได้ยากยิ่งขึ้น ในรายงานสองฉบับของ Breast Cancer Society Consortium เกี่ยวกับการทำแมมโมแกรมแบบใช้ฟิล์ม ระบุว่าประสิทธิภาพการทำแมมโมแกรมลดลง 21% ในผู้ป่วยที่มีความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมสูง4 ในกรณีดังกล่าว ควรจะทำการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมด้วยการทำอัลตราซาวด์ และ ระบบอัลตราซาวด์แบบอัตโนมัติ ของ จีอี เฮลธ์แคร์ จะช่วยยกระดับการให้การรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีอัลตราซาวด์ 3 มิติที่สามารถถ่ายภาพเต้านมผู้หญิงที่มีความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมสูงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วภายในเวลาประมาณ 15 นาที และยังมีคุณสมบัติใหม่ที่สอดคล้องกับสรีระของผู้หญิง เช่น การพัฒนารูปทรงและขนาดที่เหมาะสมของเครื่องมือตรวจวัด ที่แนบสนิทกับเต้านมจะช่วยลดแรงกดสัมผัสขณะตรวจวัด และสามารถให้ภาพภ่ายที่มีความแม่นยำชัดเจนและครอบคลุมบริเวณเต้านมที่สำคัญในท่านอนหงายตามธรรมชาติของผู้เข้ารับการตรวจคัดกรอง นอกจากนี้ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติที่ช่วยลดข้อผิดพลาด และมีความแม่นยำในการตรวจคัดกรอง จะช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของรังสีแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยผลในภายหลัง Rajan Kalidindi ผู้จัดการใหญ่ จีอี เฮลธ์แคร์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า จีอี เฮลธ์แคร์ มีความภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอเทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่สนับสนุนให้รังสีแพทย์สามารถดำเนินการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและเฉพาะเจาะจงตามปัจจัยเสี่ยงและสภาวะแวดล้อมของผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น "เราหวังว่าเทคโนโลยีจาก จีอี เฮลธ์แคร์ ดังกล่าว จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความกังวลของผู้หญิงที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง และพร้อมที่จะเข้ารับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมในประเทศไทย เนื่องจากหากพบความเสี่ยงหรือความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ จะสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ” อ้างอิง [1] RW Jakes,a SW Duffy,b FC Ng,c F Gaoa,d and EH Nge, Mammographic parenchymal patterns and risk of breast cancer at and after a prevalence screen in Singaporean women, International Journal of Epidemiology, 2000;29:11-19 [2] FDA PMA P110006 summary of safety and effectiveness. [3] https://www.researchgate.net/publication/319175466_National_and_Subnational_Population-Based_Incidence_of_Cancer_in_Thailand_Assessing_Cancers_with_the_Highest_Burdens [4] Boyd NF et al. Mammographic Density and the Risk and Detection of Breast Cancer. NEJM 2007; 356: 227-36.