ภาษาอังกฤษ ภาษาสากลของโลก - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • ภาษาอังกฤษ ภาษาสากลของโลก

ภาษาอังกฤษ ภาษาสากลของโลก

Forbes Thailand
Forbes Thailand / Admin
23 Mar 2015 | 6:12 pm 16817

โดย LEE KUAN YEW  เรียบเรียง: อาร์จนา ปานกาญจโนภาส

สาเหตุที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกนั้น เป็นผลจากประวัติศาสตร์ โดยช่วงเวลาที่ภาษาอังกฤษแพร่หลายไปในส่วนต่างๆ ของโลกอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 ในระยะแรก เป็นการเผยแพร่ผ่านระบบจักรวรรดินิยมในอาณานิคมซึ่งจักรวรรดิอังกฤษยึดครองไว้มากมาย และถูกเผยแพร่ในช่วงต่อมา เพราะอังกฤษเป็นผู้นำในการปฏิวัติอุตสาหกรรม และในยุคต่อมาก็เป็นผลพวงจากการเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจและมหาอำนาจด้านการ เมืองของสหรัฐอเมริกา จึงทำให้ภาษาอังกฤษกลายมาเป็นภาษาหลักหรือเป็นภาษาที่ 2 ในหลายประเทศมากขึ้น สำหรับประเทศที่หันไปใช้ภาษาสากลอื่นๆ เป็นต้นว่า ฝรั่งเศสหรือสเปนนั้น กลับต้องพบกับความซับซ้อนและยุ่งยาก

    ผมไม่คิดว่าภาษาจีนกลาง (ซึ่งเป็นภาษาทางการของจีน) จะสามารถทดแทนภาษาอังกฤษในการเป็นภาษากลางของโลกได้ จริงอยู่ที่ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่มีคนใช้กันมากที่สุดในโลก แต่คนที่ใช้ภาษาจีนส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่อยู่ในประเทศจีนเท่านั้น ในทางประวัติศาสตร์ ประเทศจีนไม่ใช่ประเทศนักล่าอาณานิคมแบบอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน ประเทศจีนจึงไม่ได้มีประเทศอดีตอาณานิคมที่พูดภาษาจีนแบบเดียวกับประเทศนัก ล่าอาณานิคมทั้งหลาย

BACK TO TOP