พม่าอนุญาต ธ.กรุงเทพ - 8 แบงก์ต่างชาติเปิดกิจการ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

 • Home >
 • News
 • Other >
 • พม่าอนุญาต ธ.กรุงเทพ – 8 แบงก์ต่างชาติเปิดกิจการ

พม่าอนุญาต ธ.กรุงเทพ – 8 แบงก์ต่างชาติเปิดกิจการ

Forbes Thailand
Forbes Thailand / Admin
01 Oct 2014 | 8:10 pm 7842
รัฐบาลเมียนมาร์ประกาศให้ใบอนุญาตดำเนินกิจการธนาคารแก่สถาบันการเงินต่างชาติ 9 ราย ญี่ปุ่นคว้าเยอะสุดถึง 3 แบงก์ “บัวหลวง” เป็นธนาคารไทยรายเดียวที่ได้ 
 
 
1 ตุลาคม – คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ธนาคารต่างชาติ เข้ามาเปิดดำเนินกิจการในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในขั้นตอนของการตระเตรียมเริ่มต้นเปิดกิจการ รวมแล้วเก้าราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
 
 • Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 • Bangkok Bank, ไทย
 • Bank  of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU), ญี่ปุ่น
 • Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), จีน
 • Malayan Banking Berhad (Maybank), มาเลเซีย
 • Mizuho Bank, ญี่ปุ่น
 • Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC), สิงคโปร์
 • Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), ญี่ปุ่น
 • United Oversead Bank (UB), สิงคโปร์

ใบอนุญาตในขั้นตอนตระเตรียมเริ่มต้นกิจการจะมีอายุ 12 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ธนาคารต่างชาติทั้งเก้าแห่ง จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผนงานที่เสนอต่อรัฐบาลในขั้นเสนอราคาประมูล เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเปิดดำเนินงานตั้งแต่เปิดบริการวันแรก รวมทั้งจัดการเรื่องต่างๆ ตามความต้องการของธนาคารกลางแห่งเมียนมาร์
 
หลังการดำเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว ธนาคารกลางแห่งเมียนมาร์จะได้ออกใบอนุญาตในขั้นสุดท้าย เพื่อดำเนินกิจการธนาคารพาณิชย์ในเมียนมาร์ต่อไป
 
การประกาศในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดให้สถาบันการเงินต่างประเทศกลับมาดำเนินธุรกิจในพม่าอีกครั้ง หลังหายไปนานกว่าครึ่งศตวรรษภายใต้การปกครองระบอบทหาร โดยธนาคารต่างชาติที่ได้ใบอนุญาตมาจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 1 ราย จากญี่ปุ่น 3 ราย จากสิงคโปร์ 2 ราย และจากจีน ไทย มาเลเซีย ชาติละ 1 ราย จากธนาคารต่างชาติรวม 25 รายที่เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตครั้งนี้  เป็นที่น่าสังเกตไม่มีธนาคารจากทวีปอเมริกาและยุโรปเลย
 
โดยธนาคารต่างชาติจะสามารถเปิดสาขาได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น ไม่ให้เปิดสาขาย่อย และอนุญาตให้ดำเนินธุรกรรมเฉพาะเงินตราต่างประเทศเท่านั้น ส่วนเงินจัตซึ่งเป็นสกุลเงินพม่า จะกระทำผ่านพันธมิตรที่เป็นธนาคารท้องถิ่นเท่านั้น 
 
หนึ่งในธนาคารต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตคือธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank) สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งมีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศรวม 28 แห่ง ใน 13 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ในเมียนมาร์นั้น ธนาคากรุงเทพได้เปิดสำนักงานตัวแทนที่ Yangon มาตั้งแต่ปี 2538 แล้ว เพื่อให้บริการด้านข้อมูล และช่วยเหลือลูกค้าในการติดต่อประสานงานกับสาขาต่างๆ ของธนาคารในประเทศอื่น แต่ไม่สามารถให้บริการในด้านธนาคารเชิงพาณิชย์ได้
 
ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับใบอนุญาต จากธนาคารไทยทั้ง 4 แห่ง (อีก 3 ราย ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย) ที่เข้าร่วมประมูลในคราวนี้
 
“พม่ามีทรัพยากรที่สมบูรณ์ และมีการปฏิรูปที่สำคัญทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ อนาคตของพม่าจึงสดใสไม่น้อย” ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ กล่าวระหว่างพิธีเปิดงานสัมมนาที่ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon โรงแรมของครอบครัวโสภณพนิช ซึ่งก่อตั้งมากว่า 20 ปี เมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมา
BACK TO TOP