ปตท.สผ. ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น 4 ปีซ้อน - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • ปตท.สผ. ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น 4 ปีซ้อน

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น 4 ปีซ้อน

PR News / PR NEWS
23 Dec 2016 | 5:42 pm 52

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย สุศมา ปิตากุลดิลก ผู้จัดการกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทน ปตท.สผ. รับรางวัลดีเด่น “รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559” จาก อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในพิธีประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ที่จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากความโดดเด่นในการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวทางของ Sustainability Reporting Initiative (GRI) รุ่นที่ 4 ในระดับ Core ตามหลักของ Sustainability Reporting Guideline: Oil and Gas Sector Supplement (OGSS) ซึ่งเป็นแนวทางการรายงานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

BACK TO TOP