ธุรกิจเชี่ยวไม่เกี่ยวกับ IQ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • ธุรกิจเชี่ยวไม่เกี่ยวกับ IQ

ธุรกิจเชี่ยวไม่เกี่ยวกับ IQ

Forbes Thailand / Admin
04 Jul 2014 | 6:15 pm 4112

เวลาที่นักวิชาการใช้คำว่า “ความเก่ง” ปกติมักจะหมายถึงความฉลาดโดยทั่วไป หรือที่เรียกย่อๆ ว่า “g”   ซึ่งเป็นความสามารถในการเรียนรู้ คิดและประยุกต์ใช้ นักวิทยาศาสตร์พยายามหาวิธีวัดตัว g มานานหลายทศวรรษแล้ว โดยใช้แบบทดสอบ IQ และกระบวนการทดสอบที่คล้ายคลึงกัน
 
แต่ในโลกแห่งความจริง ความเก่งแตกต่างไป ซึ่งไม่สามารถตีความจากผลคะแนนคณิตศาสตร์ 800 แต้ม ในการสอบ SAT แต่เป็นเรื่องของความสำคัญในการทำงานหนัก อดทนและยืดหยุ่น จะเรียกว่าความกล้าที่จะเผชิญอุปสรรค ความกล้าหาญ หรือความยืนหยัดก็ได้ คุณสมบัติเหล่านี้เป็นแนวคิดโบราณซึ่งถูกมองข้ามได้ง่ายดาย
BACK TO TOP