ทีปกร โลจนะโกสินทร์ ได้รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2021" จาก มูลนิธิ มสวท. - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • ทีปกร โลจนะโกสินทร์ ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2021” จาก มูลนิธิ มสวท.

ทีปกร โลจนะโกสินทร์ ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2021” จาก มูลนิธิ มสวท.

PR News / PR NEWS
16 Dec 2021 | 4:33 pm 437

ทีปกร โลจนะโกสินทร์ ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ภาคธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน”  จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย ( มสวท. ) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2021 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนก์ คอนเวนชั่น

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย ( มสวท. ) ได้จัดทำโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี” เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว และ อุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

BACK TO TOP