ทีปกร โลจนะโกสินทร์ ได้รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2021" จาก มูลนิธิ มสวท. - Forbes Thailand

ทีปกร โลจนะโกสินทร์ ได้รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2021" จาก มูลนิธิ มสวท.

PR / PR NEWS
16 Dec 2021 | 04:33 PM
READ 967
ทีปกร โลจนะโกสินทร์ ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ภาคธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน”  จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย ( มสวท. ) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2021 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนก์ คอนเวนชั่น มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย ( มสวท. ) ได้จัดทำโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี” เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว และ อุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ