ตระกูลกรมดิษฐ์ สร้างอมตะ สู่ความยั่งยืน - Forbes Thailand

ตระกูลกรมดิษฐ์ สร้างอมตะ สู่ความยั่งยืน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) จัดงานฉลองครบรอบ 40 ปี ภายใต้คอนเซปต์ “The Future is Here” ต่อยอดแนวคิดสร้างอมตะให้เป็นมากกว่านิคมอุตสาหกรรม ตั้งเป้าขยายครบ 2,000 โรงงานในอีก 5 ปี พร้อมโคลนนิ่งโมเดลอมตะจากไทย เป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่ม 5 ประเทศอาเซียน กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และ เวียดนาม (CLMTV) พร้อมเผยการลงทุนปี 59 กว่า 5,000 ล้านบาท

“สำหรับทิศทางอนาคตของอมตะมี การวางแผนการลงทุนเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืนโดยเน้นลงทุนจากกำไร และมีแผนการสร้างอมตะให้เป็นได้มากกว่าคำว่า นิคมอุตสาหกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็น “เมืองแห่งความสมบูรณ์แบบ” หรือ “Perfect City” ที่ประกอบไปด้วย 3 สิ่ง ได้แก่ ความสะดวกสบาย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความรวดเร็วด้านการให้บริการแบบครบวงจร (One stop Service)” วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอมตะ กล่าว

โดยปัจจุบันอมตะ มีการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด และอมตะมีความพร้อมในทุกด้านสำหรับรองรับการลงทุนจากนักลงทุน โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนสถานประกอบการภายในนิคมฯ อมตะได้ครบ 2,000 โรงงานภายในระยะเวลา 5 ปี

“เคล็ดลับ ความสำเร็จที่ยั่งยืนของอมตะอย่างแรก คือ การมีวินัยทางการเงิน รู้จักบริหารจัดการกำไรและหนี้สิน ลงทุนจากกำไร และการนำเอาที่ดินที่มีอยู่มาคิดเป็นเงินลงทุนหากมีการร่วมทุนแทนที่จะลงทุน ด้วยเงินสด จะทำให้การบริหารจัดการเงินยั่งยืนกว่า นอกจากนี้สิ่งที่สอง คือ ต้องมองให้ไกล คือ มองล่วงหน้า ไม่ใช่แค่สิบปี ยี่สิบปี แต่หมายถึงมองข้ามไปมากกว่านั้น และสิ่งสุดท้ายคือ ต้องมองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จะทำอะไรต้องมีแผนวางไว้ แล้วค่อยๆก้าวเดิน เราเป็นเรือเกลือที่ค่อยๆเดิน แต่มั่นคง แผนพัฒนาของอมตะวางไว้ล่วงหน้าสามสิบปี และเรายังคงค่อยๆ พัฒนาตามแผนต่อไป อมตะ เราคือผู้กำหนดอนาคตด้วยการมองการณ์ไกล” วิกรม กล่าวเพิ่มเติ่ม

ด้าน วิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวทางการบริหารงานของอมตะไว้ว่า นอกเหนือจากการพัฒนาธุรกิจแล้ว อมตะยังพยายามผลักดันให้เกิดศูนย์วิจัยเพื่อวิเคราะห์ วิจัย เชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อคิดค้นพัฒนาผลงานหรือผลผลิตของแต่ละบริษัท หรือแม้กระทั่งการสร้างเมืองวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้วิทยาศาสตร์ใกล้ชิดอุตสาหกรรม เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

"อมตะเป็น นิคมอุตสาหกรรมที่ดำเนินตามแนวคิดเมืองที่สมบูรณ์แบบ เน้นความสำคัญการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาด เพื่อประหยัดทรัพยากรและพลังงาน การลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเชื่อมั่นว่าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ ให้ตอบสนองความต้องการของธุรกิจต่างๆ ในอนาคตได้"

สมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การขยายธุรกิจอมตะไปยังต่างประเทศคือการขยายโอกาสด้านการทำธุรกิจและเพิ่ม พื้นที่ด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนโดยปัจจุบันอมตะมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ใน ประเทศเวียดนาม 2 แห่ง ได้แก่ อมตะ ซิตี้ เบียนหัว และ อมตะ ซิตี้ ลองถั่น และในระหว่างนี้ก็ได้มีการศึกษาเพื่อจัดหาพื้นที่สำหรับการพัฒนาเพิ่มเติม ทั้งในประเทศเวียดนามและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC อาทิ ประเทศพม่า ซึ่งเป็นอีกประเทศที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมเป็นสามเหลี่ยมแห่งการผลิตขนาด ใหญ่ได้ ก่อให้เกิดกลุ่มประเทศ CLMTV

พร้อมประโยชน์จากประเทศ เวียดนามติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศพม่าติดกับมหาสมุทรอินเดีย และประเทศไทยติดกับอ่าวไทย โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญ

สำหรับการลงทุนของกลุ่มอมตะนั้นได้เตรียม การลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท เบื้องต้นเป็นการลงทุนในไทยและนิคมอมตะที่เวียดนาม ทั้งนี้ภายในงานฉลองความสำเร็จ 40 ปี ที่ อมตะคาสเซิ่ล ยังได้จัดแสดงงานศิลปะจากศิลปินชื่อดังและศิลปินที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอมตะ