ดีทีจีโอ ติดอันดับองค์กรจริยธรรมโลก 3 ปีซ้อน - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • ดีทีจีโอ ติดอันดับองค์กรจริยธรรมโลก 3 ปีซ้อน

ดีทีจีโอ ติดอันดับองค์กรจริยธรรมโลก 3 ปีซ้อน

Forbes Thailand / Admin
07 May 2021 | 11:58 am 569

ดีทีจีโอ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 2021 World’s Most Ethical Companies โดยได้รับเลือกติดต่อกัน 3 ปีซ้อน จากสถาบัน Ethisphere องค์กรที่เข้าใจถึงความสำคัญของผู้นำที่ต้องมีการตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของคุณค่าและความมุ่งมั่นขององค์กรในเรื่องของจริยธรรมและความซื่อสัตย์

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) ได้รับเลือกจากสถาบัน Ethisphere ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2564

World’s Most Ethical Companies คือการรับรององค์กรที่มีความมุ่งมั่นและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการบริหารและดำเนินกิจการอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและชุมชน

โดยสถาบัน Ethisphere นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี 2549 หรือเมื่อ 15 ปีที่ผ่าน เป็นผู้นำระดับโลกในการกำหนดและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมที่ขับเคลื่อนลักษณะขององค์กร โดยสถาบัน Ethisphere ได้ยกย่องความสำเร็จองค์กรต่างๆ ผ่านการคัดเลือกองค์กรที่มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม หรือ World’s Most Ethical Companies และมอบความสำเร็จของชุมชนในองค์กรผ่าน Business Ethics Leadership Alliance (BELA)

มาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ ภาวะผู้นำและความน่าเชื่อถือขององค์กร การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมขององค์กร วัฒนธรรมด้านจริยธรรมขององค์กร และผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยพิจารณาในรายละเอียดตั้งแต่การกำหนดนโยบาย ไปจนถึงการวางแผนงาน และการกำกับและทวนสอบสอบผลการปฏิบัติงาน

โดยสถาบัน Ethisphere จะทำการประเมินและคัดเลือกโดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในการประกาศให้บริษัทนั้นๆอยู่ในรายชื่อ World’s Most Ethical Companies ในแต่ละปี

DTGO ถือเป็นองค์กรแรกจากประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกติดต่อกัน 3 ปีซ้อน นับตั้งแต่ได้รับครั้งแรกในปี 2562 โดยเป็น 1 ใน 4 องค์กรจากภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกเท่านั้นที่ได้รับเลือก โดยอีก 3 องค์กร ได้แก่ CBRE JLL และ Realogy จากประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับปี 2564 มีองค์กรที่ได้รับการประกาศว่าเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีจำนวนทั้งสิ้น 135 องค์กรใน 47 กลุ่มอุตสาหกรรม จาก 22 ประเทศ โดยมีบริษัทที่ได้รับการยอมรับต่อเนื่องยาวนานตลอด 15 ปี เช่น Ecolab และ International Paper ประเทศสหรัฐอเมริกา Kao ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีบริษัทชั้นนำมากมายที่ได้รับการยอมรับ เช่น บริษัท 3M บริษัท Microsoft บริษัท Kimberly-Clark บริษัท Kellogg’s บริษัท IBM เป็นต้น

ในการนี้ ปกิต เอี่ยมโอภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ (DTGO) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 ซีอีโอจากบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปีนี้ ในการแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในช่วง CEO Highlight ร่วมกับ Michael Dell, Chairman and CEO, Dell Technologies , Jo Ann Jenkins CEO of AARP, Halsey Cook Jr. CEO of Milliken, Julie Sweet CEO of Accenture และ ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

Timothy Erblich ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบัน Ethisphere กล่าวว่า “ในขณะที่ทุกคนกำลังพบกับความท้าทายในปี 2563 เราได้เห็นหลายองค์กรที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยการได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขององค์กร และจากความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานที่มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์

องค์กรใน World’s Most Ethical Companies ยังคงแสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ต่อการทำงานภายใต้พันธกิจขององค์กร เพื่อทำให้เกิดคุณค่าสูงสุดและสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อทุกคน ผมขอแสดงความยินดีต่อทีมงานทุกคนที่ DTGO สำหรับการเป็นส่วนหนึ่งใน World’s Most Ethical Companies องค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม”

ปกิต เอี่ยมโอภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ (DTGO) กล่าวว่า DTGO และกลุ่มบริษัทในเครือ รวมถึงทีมงานทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับด้านการดำเนินงานทางจริยธรรมตามมาตรฐานระดับโลกเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน

พวกเรายินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ผ่านการประเมินที่เข้มงวดภายใต้ระบบ Ethics Quotient ที่มี 5 หัวข้อสำคัญอย่างด้านวัฒนธรรม ด้านบทบาททางสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้านบทบาททางจริยธรรมและการปฏิบัติตาม ด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่ง

“กลุ่มบริษัท DTGO ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 ภายใต้แนวคิด Business Social Integration ซึ่งหมายถึงการทำธุรกิจและการทำกิจการเพื่อสังคมคู่ขนานกันไป โดยมีการจัดสรรร้อยละ 2 ของรายรับสูงสุดให้กับการริเริ่มและดำเนินโครงการภาคสังคม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับทุกสิ่งบนโลก

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานขององค์กรคือ “Adding Value in Everything We do” นอกจากนี้ทาง DTGO ได้สนับสนุนมูลนิธิพุทธรักษา ที่เน้นด้านการศึกษา และมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ที่เน้นด้านสาธารณสุข บลูคาร์บอนโซไซตี้ ที่เน้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ผมและสมาชิกองค์กรทุกคนขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรภาคธุรกิจและภาคสังคม นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับความมุ่งมั่นในการร่วมดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตลอดมา” ปกิต กล่าว

อ่านเพิ่มเติม: ณีรนุช ไตรจักร์วนิช ผู้ปลุกปั้น “มาคาเลียส” โตสวนโควิด


ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine

 

BACK TO TOP