จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เผยทิศทางการจัดแสดงคอนเสิร์ตในยุค New Normal - Forbes Thailand

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เผยทิศทางการจัดแสดงคอนเสิร์ตในยุค New Normal

FORBES THAILAND / ADMIN
10 Aug 2020 | 04:00 PM
READ 2159

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เผยทิศทางการจัดแสดงคอนเสิร์ตในยุค New Normal ผู้ชมคอนเสิร์ตรอการจัดแบบ On Ground

โดย GMM Showbiz ได้เตรียมแนวทางปฏิบัติและป้องกันสำหรับคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ก่อนงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัดงาน เพื่อความพร้อมด้านสุขอนามัยที่สูงที่สุด งานที่สนุกที่สุด และ มีความปลอดภัยที่มากที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องและเป็นไปตามที่แนวทาง ศบค. ได้กำหนด โดยทางบริษัทฯ ได้เข้าเสนอแผนและร่วมหารือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการที่จัดเตรียมไว้อย่างเต็มที่เพื่อการกลับมารับชมคอนเสิร์ตในรูปแบบ On Ground ที่เป็นตัวอย่างของความถูกต้อง ภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ถ้าพูดถึงการจัด Showbiz ของ GMM Grammy เรามั่นใจว่าธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบ On Ground Concert ยังสามารถเดินหน้าได้ เพราะเมื่อทุกฝ่ายพร้อม ทุกคอนเสิร์ต ทุกเฟสติวัลยังคงอยู่ในแผนงานทั้งหมดตามที่ได้ทำการเลื่อนออกไป ที่สำคัญทีมงานทุกคนทุกฝ่ายยังคงทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจอันสูงสุดกับมาตรการที่เราคำนึงถึงสุขภาพและความสุขของประชาชนเป็นตัวตั้ง เราให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการจัดคอนเสิร์ตในเรื่องการบริหารการจัดการด้าน Hygienic Environment มันคงไม่ใช่แค่เรื่องการใส่หน้ากาก การทำความสะอาดมือ แต่ยังเป็นการนำ Process ที่มีมาตรฐานใหม่ในการควบคุมความเสี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งก่อนโชว์ ระหว่างโชว์ และหลังโชว์เสร็จสิ้น ทั้งยังได้นำ Technology เข้ามาเป็นหนึ่งปัจจัยในการประมวลความหนาแน่นและการปฏิสัมพันธ์ของผู้ชม นอกเหนือจากนี้ ภาวิต กล่าวเสริมว่า “จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป หรือที่เรียกว่า Behavior Disruption ซึ่งเห็นได้ว่าหลายๆธุรกิจที่ลำบากล้วนมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทั้งนั้น ต่างจากธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตที่ผู้บริโภคยังมีความต้องการที่จะชมคอนเสิร์ต On Ground อยู่เป็นจำนวนมาก เพราะในช่วงเวลาหยุดพักการจัด เราได้มีการติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายตลอดเวลา และจากผลการวิจัยเราพบถึง 2 ข้อบ่งชี้หลัก คือ กว่าร้อยละ 89 ของแฟนคลับมีความพร้อมและรอคอยการกลับมาของคอนเสิร์ต On Ground และผู้บริโภคเองก็มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ New Normal ที่อาจไม่เป็นเหมือนเดิม ดังนั้น ทิศทางต่อไปของ GMM Showbiz ในฐานะผู้จัดงานรายใหญ่ของไทย จึงต้องวางแนวทางที่รัดกุมและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับทุกสถานการณ์เพื่อให้ธุรกิจยังเดินหน้าควบคู่ความปลอดภัย เหตุผลที่ทำให้ GMM Showbiz มีความพร้อมมากในการจัดคอนเสิร์ต เพราะการหยุดจัดงานที่ผ่านมา คือ การหยุดเพื่อเดินหน้า เพื่อทำให้เรามีเวลาเตรียมงานและหาทางออกมากกว่าเดิม เราคาดการณ์ไว้บ้างว่าหากมีการผ่อนปรนให้จัด  ก็ต้องทำการจัดแบบมีการควบคุมความหนาแน่น วันนี้จึงเป็นวันที่เรามีความพร้อมอย่างที่สุด”   เจาะลึก 7 ปัจจัยที่ทำให้ GMM Showbiz มีความพร้อมในการจัดคอนเสิร์ต On Ground อย่างมีอนาคต
 1. มาตรการที่มีความพร้อม ทั้งก่อนแสดง, ขณะแสดง และหลังแสดง ด้วยหลัก 5 ส. สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น สะอาด, สวมหน้ากาก, สงวนระยะ, สอดส่อง และสื่อสาร
 2. เงินลงทุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เราเป็น Showbiz Provider ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
 3. ความมั่นใจของ Sponsor ในขณะที่เราเลื่อนการจัดคอนเสิร์ตออกไป เรายังคงให้ความมั่นใจกับ Sponsor ถึงคุณภาพ มาตรการ และปริมาณงานที่เหมาะสมต่อการทำธุรกิจการค้าร่วมกันถึงจะไม่ร้อยละ 100 เท่าเดิม แต่สามารถเดินหน้าได้ทุกฝ่าย
 4. ความพร้อมของ Fan Club เราหยุดจัดคอนเสิร์ต แต่เรายังคงเดินหน้าสร้างความผูกพันกับแฟนคลับตลอดช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาอย่างแนบแน่น ทั้งนี้ หลังการทำ Research เราพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง 15,000 คน โดยผลลัพธ์ที่ออกมาเป็น Positive ในการอยากมาซื้อบัตรคอนเสิร์ตของ GMM Showbiz ถึงร้อยละ 89
 5. หารือร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) (ศบค.) เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของสถานการณ์โควิด-19 GMM Showbiz ได้ให้ความสำคัญในความร่วมมือกับภาครัฐอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา ด้วยการหยุดจัดคอนเสิร์ตทุกรูปแบบ อีกทั้งยังนำเสนอมาตรการ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันสถานการณ์โควิด-19 ในการจัดคอนเสิร์ต ก่อนที่จะเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
 6. การทำจากเล็กไปใหญ่ GMM Showbiz ต้องการสร้างมาตรฐานและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ผู้จัดและทีมงานยินดีให้ภาครัฐเข้ามาร่วมรับชมและตรวจสอบ เพราะเป้าหมายอันสูงสุดคือการให้อุตสาหกรรมและคนในอุตสาหกรรมเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยทางบริษัทจะเริ่มจัดจาก Scale พันสองร้อยคนไล่ขึ้นไปจนถึงระดับหมื่นคน
 7. การลงทุนใน Big Data & Technology ที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการจัดคอนเสิร์ตในอนาคต สำหรับเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถทราบข้อมูลของผู้ชม ช่วยลดการสัมผัสที่จะเกิดขึ้น และสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ชมภายในงาน ซึ่ง 2 เทคโนโลยีที่ GMM Showbiz จะนำมาใช้ ประกอบไปด้วย
-          SMART SEATING คือ ระบบการลงทะเบียนสามารถระบุการนั่งของผู้ชมที่สามารถระบุตำแหน่งได้เป็นรายบุคคล และกำหนดลำดับความหนาแน่นในการเข้าและออก -          RFID TRACKING SOLUTION คือ RFID WRISTBAND ที่พัฒนาเพิ่มให้สามารถระบุความหนาแน่นของพื้นที่ได้แบบ Real time และสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ชมรายบุคคลตามโซนต่างๆด้วย RFID READER ที่ติดทั่วงาน ด้าน ยุทธนา บุญอ้อม รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส หน่วยงาน GMM Showbiz บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับเรื่องที่รัฐบาลเป็นห่วงที่สุด คงเป็นเรื่องการยืนรอบริเวณหน้างานที่มีพื้นที่จำกัดด้วยเหตุนี้ GMM Showbiz จึงได้ทำการปรับรูปแบบการเข้าและออกงานโดยแบ่งเป็นรอบๆ และนั่งตามจุดที่กำหนดไว้ที่ได้ทำการแบ่งระยะเอาไว้แล้ว ระหว่างที่อยู่ในนั้นต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา ลุกไปเข้าห้องน้ำ หรือมีการจับกลุ่มเราก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแยกเพื่อทำให้ทุกอย่างถูกหลักสุขอนามัยและความปลอดภัยของส่วนรวม” มาตรการป้องกันสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ที่ GMM Showbiz ได้นำมาใช้ โดยยึดหลัก 5 ส. สำคัญ ดังนี้
 1. สะอาด คือ สถานที่สะอาด อากาศสะอาด มือสะอาด ทิ้งสะอาด ปลอดภัย และอุปกรณ์สะอาด
 2. สวมหน้ากาก ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าพื้นที่ และจะต้องใส่อุปกรณ์ดังกล่าวในพื้นที่ตลอดเวลา ทั้งผู้ชมและทีมงาน
 3. สงวนระยะ คือ จำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่ทั้งทีมงานและผู้ชม เพื่อเว้นระยะห่างในแต่ละพื้นที่ ลดความแออัด ทั้งพื้นที่ทำงาน พื้นที่ชมคอนเสิร์ต พื้นที่พักส่วนกลางทีมงาน และห้องน้ำ
 4. สอดส่อง คือ การสอดส่องผู้เข้าพื้นที่ ด้วยการสแกนผ่านไทยชนะและบัตรประชาชน พร้อมวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ และสวมหน้ากากตลอดเวลา รวมทั้งการเว้นระยะห่างในพื้นที่จัดงาน
 5. สื่อสาร คือ การสื่อสารล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการต่างๆของ GMM Showbiz มีการทำป้ายสื่อสารการปฏิบัติตนในจุดสำคัญต่างๆ มีเจ้าหน้าที่สื่อสารที่จุดตรวจคัดกรองเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ที่สำคัญบริเวณหน้างานจะมีพิธีกรสื่อสารในการบอกข้อมูลต่างๆ และมีชิ้นงานสื่อสารการปฏิบัติตนเปิดภายในพื้นที่ชมคอนเสิร์ตระหว่างรอคอนเสิร์ตเริ่ม
  แม้ว่าด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้ใครหลายคนเกิดความสงสัยในมาตรฐานการดูแลผู้ชมในการจัดคอนเสิร์ต วันนี้ GMM Showbiz ได้เตรียมความพร้อมทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าคอนเสิร์ตและเฟสติวัลที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ ทุกความสนุกยังคงเหมือนเดิม แต่มีความปลอดภัยมากกว่าเดิม เพราะไม่ว่าอย่างไรเสน่ห์ของการแสดงสดบนเวทีก็ยังยากที่จะมีอะไรมาแทนที่ได้ และตราบใดที่เรายังมีศิลปินดีๆ อยู่ คอนเสิร์ตต่างๆ ก็ยังคงต้องมีต่อไป เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ทางดนตรีที่หาไม่ได้จากที่ไหนหากไม่ได้มาสัมผัสด้วยตนเอง อ่านเพิ่มเติม: BIG HIT ค่ายเพลงวงเคป๊อปมาแรง BTS เจ็บลงลึก! ปรับกลยุทธ์รับมือโควิด-19  
คลิกอ่าน “BIG HIT เจ็บลงลึก!" ฉบับเต็มได้ที่ นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563 ในรูปแบบ e-magazine