งานนิทรรศการ The Boundary Between Kogei and Design - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • งานนิทรรศการ The Boundary Between Kogei and Design

งานนิทรรศการ The Boundary Between Kogei and Design

PR News / PR NEWS
29 Sep 2016 | 12:37 pm 2040

ความแตกต่างระหว่าง kogei (หัตถกรรม) และการออกแบบคืออะไร? พบจุดมุ่งหมายของการจัดนิทรรศการได้ภายในงาน ณ สถานที่จัดงาน 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa ประเทศญีปุ่น

กำกับการแสดงโดย: Naoto Fukasawa
ระยะเวลาการแสดงผลงาน: Saturday, Oct 8, 2016 – Monday (Holiday),Mar 20, 2017
เวลา: 10:00 – 18:00 (until 20:00 on Fridays and Saturdays, until 17:00 on Jan 2 and 3 )
ค่าเข้าชม:  Adult ¥1,000 (¥800), University ¥800 (¥600), Elem/ JH/ HS ¥400 (¥300), 65 and over ¥800

BACK TO TOP