"คาร์เทียร์" ประกาศรายชื่อ 33 ผู้คว้ารางวัล Cartier Women s Initiative 2023 - Forbes Thailand

"คาร์เทียร์" ประกาศรายชื่อ 33 ผู้คว้ารางวัล Cartier Women s Initiative 2023

FORBES THAILAND / ADMIN
11 Apr 2023 | 12:34 PM
READ 2787

คาร์เทียร์ประกาศรายชื่อ 33 ผู้คว้ารางวัล Cartier Women s Initiative 2023 เป็นการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจำนวนมากที่สุดนับแต่เปิดตัวโครงการ ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่คาร์เทียร์มีต่อการสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีทั่วโลกที่สร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยธุรกิจที่รังสรรค์จากพลังบวก

   

    นับตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา โครงการ Cartier Women s Initiative ได้ช่วยให้ผู้ประกอบการสตรีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุด ด้วยการเผยแพร่ความสำเร็จของพวกเธอให้เป็นที่ประจักษ์ และให้การสนับสนุนทั้งด้านทุนทรัพย์ ด้านสังคม ตลอดจนบุคลากรที่จำเป็นต่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

    โดยโครงการ Cartier Women s Initiative เปิดโอกาสให้ธุรกิจจากทุกประเทศและทุกภาคธุรกิจที่บริหารงานโดยผู้หญิง หรือมีผู้หญิงเป็นเจ้าของ และมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อสังคม ตามคำนิยามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

    16 ปีหลังการก่อตั้ง Cartier Women s Initiative ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมาแล้วทั้งสิ้น 298 คน จาก 63 ประเทศ และได้มอบเงินทุนสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นจำนวน 7,440,000 เหรียญสหรัฐ ด้วยความเชื่อที่มีร่วมกันในอันที่จะหาทางแก้ปัญหาความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดของโลก

    สำหรับการจัดโครงการในปี 2023 คาร์เทียร์ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้วยการเพิ่มรางวัลระดับภูมิภาค และรางวัล Thematic พร้อมเพิ่มเงินทุนสนับสนุนและเพิ่มจำนวนผู้ได้รับรางวัลเป็น 33 คน

    โครงการในปีนี้ประกอบด้วยรางวัลต่างๆ 11 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับภูมิภาค 9 รางวัล ซึ่งรวมภูมิภาคโอเชียเนีย และภูมิภาคแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮาราที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในปีนี้ และรางวัล Thematic 2 รางวัล

    โดยหลังจากเปิดตัวรางวัลผู้บุกเบิกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Pioneer Award) ในปี 2021 ทางโครงการก็ได้เพิ่มรางวัล Thematic รางวัลที่ 2 คือ รางวัลความหลากหลาย ความเท่าเทียม และเปิดรับทุกคน (Diversity, Equity and Inclusion Award) ซึ่งมุ่งส่งเสริมการสร้างทางออกโดยผู้ประกอบการ เพื่ออุดช่องว่างด้านการเข้าถึง ผลลัพธ์ และโอกาส ให้แก่ชุมชนที่มักถูกมองข้ามหรือด้อยโอกาส โดยรางวัลนำร่องนี้ไม่มีเงื่อนไขด้านเพศสภาพ ต่างจากรางวัลอื่นๆ ที่มอบให้ผู้ประกอบการสตรีโดยเฉพาะ

    การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลทั้ง 33 คน ซึ่งเป็นตัวแทนธุรกิจที่ชนะเลิศ 3 อันดับแรก ในประเภทรางวัลระดับภูมิภาค 9 รางวัล และรางวัล Thematic 2 รางวัล ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และนับเป็นครั้งแรกที่ผู้ประกอบการสตรีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจากประเทศอาร์มีเนีย บัลแกเรีย สาธารณรัฐโดมินิกัน และสิงคโปร์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลใน Cartier Women’s Initiative

    ซีริล วิญเญอรอง ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Cartier International กล่าวว่า “ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญที่คาร์เทียร์ตลอดมา และคาร์เทียร์ก็ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีอย่างเข้มแข็งมากว่า 16 ปี ในปีนี้เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้ขยายรางวัลให้ครอบคลุมผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกภูมิภาคทั่วโลก ด้วยการเพิ่มรางวัล ระดับภูมิภาค 2 รางวัล และรางวัลความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการเปิดรับทุกคน (Diversity, Equality and Inclusion Award) ซึ่งเป็นรางวัลใหม่”

    การประกาศผลผู้ชนะเลิศทั้ง 11 รางวัลจะมีขึ้นในพิธีมอบรางวัลโครงการ Cartier Women’s Initiative ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2023 ณ กรุงปารีส เพื่อให้สอดคล้องกับธีมประจำปีนี้ คือ พลังเพื่อความดีงาม (Forces for Good) พิธีมอบรางวัลจะสะท้อนความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะให้โครงการ Cartier Women s Initiative มีวิวัฒนาการต่อไป

    เพื่อผลักดันการร่วมแรงร่วมใจ และสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งระบบอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ข้อ 17 “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อเป้าหมายการพัฒนา” เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและ เชิดชูพลังของการร่วมแรงร่วมใจ

    ผู้ชนะเลิศแต่ละรางวัลจะได้รับเงินทุนสนับสนุน 100,000 เหรียญสหรัฐ ส่วนผู้ชนะอันดับ 2 และ 3 จะได้รับเงินทุน 60,000 และ 30,000 เหรียญสหรัฐตามลำดับ โดยทางโครงการได้เพิ่มเงินรางวัลในแต่ละปีเป็น 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการเป็นต้นมา

    นอกจากเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 33 คนยังจะได้รับคำแนะนำปรึกษาที่ตรงตามธุรกิจ รวมทั้งโอกาสในการสร้างเครือข่าย และการเข้าเรียนในหลักสูตรของ INSEAD สถาบันบริหารธุรกิจชั้นนำอีกด้วย เยี่ยมชมข้อมูลโครงการและวิดีโอ เกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัลได้ที่ www.cartierwomensinitiative.com


อ่านเพิ่มเติม: ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ อัปเดตดีมานด์วัยเก๋า โฟกัส Well-Being ตอบโจทย์การอยู่อาศัย


ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine