ขับเคลื่อนพลังงานไทย ด้วยพลังงานทางเลือก และการประหยัด - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • ขับเคลื่อนพลังงานไทย ด้วยพลังงานทางเลือก และการประหยัด

ขับเคลื่อนพลังงานไทย ด้วยพลังงานทางเลือก และการประหยัด

Forbes Thailand / Admin
26 May 2015 | 5:43 pm 4805

โดย อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกฉียงใต้ หรือ อาเซียน ให้ความสำคัญกับการแสวงหาพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ๆ ไม่น้อยหน้าภูมิภาคอื่น ต่างมีความร่วมมือพัฒนาพลังงานต่างๆอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะไทยที่โดดเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนมา โดยตลอด

ในระยะเวลานับสิบปีที่ผ่านมา ไทยครองแชมป์ ASEAN Energy Awards มาตลอด ในปี 2014 ไทยได้รับ 13 รางวัล จากทั้งหมด 45 รางวัล มากที่สุดใน 10 ประเทศ เพราะรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งด้านการออกกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน การมีมาตรการบังคับติดฉลากประสิทธิภาพพลังงาน การให้เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยผลประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้รางวัลผู้ที่สามารถประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ผ่านโครงการ Thailand Energy Awards(TEA) ที่จัดประกวดตั้งแต่ปี 2543 เพื่อยกย่องสถานประกอบการที่มีผลงานดีเด่นด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน ซึ่งตลอดระยะเวลา 15 ปี TEA ได้มอบรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 ผลงาน ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานมากกว่า 4พันล้านบาทต่อปี สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกกว่า 8.8 แสนตันต่อปี

BACK TO TOP