กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ปี 2562 - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Other >
  • กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ปี 2562

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ปี 2562

PR News / PR NEWS
15 Dec 2019 | 8:30 pm 1669

บมจ.กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต โดย หทัยรัตน์ ศรีกมลศิริศักดิ์ รองประธานบริหาร ด้านผลตอบแทน และระบบสารสนเทศ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562” จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ทั้งนี้ กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านคนพิการ ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และสนับสนุนการมีงานทำของคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

BACK TO TOP