กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ

PR News / PR NEWS
07 Feb 2020 | 2:29 pm 3158

คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าบริหาร ฝ่ายลูกค้า และ คุณทิพาพันธ์ เฟื่องปัญญา ประธานเจ้าหน้าบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รับ 2 รางวัลระดับนานาชาติจาก International Financial Award 2019 สาขา Best Use of Technology  และสาขา Most Socially Responsible Insurance Company รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และความสำเร็จของการเป็นผู้นำประกันชีวิตด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ และตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนตลอดมา เพื่อให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

รางวัล International Financial Awards จากนิตยสาร International Finance เป็นรางวัลที่มุ่งเน้น ในการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล และองค์กรในอุตสหกรรมการเงินระดับสากล ที่ดำเนินกิจการอย่างโดดเด่นในต่างๆ และมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับโลก

BACK TO TOP