“โอสถสภา” ครบ 125 ปี ตั้งเป้าบริษัทอุปโภคบริโภคที่ดีที่สุดในไทย - Forbes Thailand
X

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Marketing
  • News >
  • “โอสถสภา” ครบ 125 ปี ตั้งเป้าบริษัทอุปโภคบริโภคที่ดีที่สุดในไทย

“โอสถสภา” ครบ 125 ปี ตั้งเป้าบริษัทอุปโภคบริโภคที่ดีที่สุดในไทย

สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์

โอสถสภา บริษัทที่มีต้นกำเนิดจากร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดในปี 2434 สู่หนึ่งในกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยในปัจจุบัน ปรับระบบบริหารจัดการองค์กรใหม่เพื่อสู้ศึกตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการแข่งขันสูง ซึ่ง เพชร โอสภานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด เผยว่า บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นบริษัทอุปโภคบริโภคที่ดีที่สุดในประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต” ใน 3 ด้าน คือ การเป็นองค์กรที่มุ่งเสริมสร้างชีวิตของผู้บริโภคและสังคม ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย การมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสำเร็จในการทำงานเป็นเลิศ และการยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก เพื่อให้มั่นใจว่า โอสถสภา จะมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและขยายขีดความสามารถในการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณภาพธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

ด้าน วรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ โอสถสภา เพิ่มเติมว่า บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง 8 ด้าน เช่น การปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ การบริหาร brand portfolio ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าให้ดีที่สุด การจัดการข้อมูลและทำการตลาดดิจิทัล เป็นต้น

อนึ่งเฉพาะ บริษัท โอสถสภา จำกัด มีรายได้รวมในปี 2558 ที่ราว 2.57 หมื่นล้านบาท มีกำไรสุทธิราว 870 ล้านบาท และในปีนี้ ตระกูลโอสถานุเคราะห์ ติดอันดับที่ 23 จาก 50 อันดับมหาเศรษฐีไทย จัดโดยนิตยสาร Forbes Asia ด้วยมูลค่าทรัพย์สินราว 3.605 หมื่นล้านบาท

BACK TO TOP