StartDee ขวบปีแรก รุกตลาด EdTech เติบโตแบบก้าวกระโดด - Forbes Thailand

StartDee ขวบปีแรก รุกตลาด EdTech เติบโตแบบก้าวกระโดด

FORBES THAILAND / ADMIN
23 Nov 2021 | 03:49 PM
READ 2681

StartDee เติบโตก้าวกระโดดหลังเปิดตัว 1 ปีกว่ามียอดดาวน์โหลดพุ่งสูงกว่า 1.3 ล้านดาวน์โหลด เดินหน้าสู่เบอร์ 1 ของแอปพลิเคชันเสริมการเรียน เชื่อมั่นตลาด EdTech บูมไม่หยุด โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ที่จะมีบทบาทอย่างยิ่งกับการจัดการการศึกษาในอนาคต ซึ่งได้วางแนวทาง One for All และ All in One

พริษฐ์ วัชรสินธุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้สร้าง StartDee กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ตลาดเทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech) เติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีแนวโน้มจะเติบโตต่อเนื่องถึงแม้วิกฤตโควิด-19 จะจบลง เพราะผู้บริหารโรงเรียนได้มองเห็นถึงความสำคัญของระบบบริหารจัดการเรียนรู้ที่ต้องเตรียมพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และกรณีที่ต้องจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในอนาคต ขณะเดียวกัน ความนิยมในการเรียนผ่านแอปพลิเคชันก็เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากตอบโจทย์นักเรียนทั้งวิชาเรียนที่มีหลากหลายและสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ “สำหรับ StartDee ในช่วง 1 ปีกว่าที่ผ่านมาหลังจากเปิดตัว เราได้ก้าวขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันเสริมการเรียนออนไลน์ ที่มียอดดาวน์โหลดสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศกว่า 1.3 ล้านดาวน์โหลด และมีจำนวนสมาชิกเติบโตขึ้นถึง 5 เท่า เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานของทุกกลุ่มผู้ใช้งานให้ครอบคลุมที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแอปพลิเคชันให้เป็นคู่หูการเรียนของนักเรียนทุกคนทั่วประเทศ ด้วยการยึด 2 แนวทางหลักในการดำเนินงาน คือ One for All และ All in One” บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech) ที่มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพผ่านแอปพลิเคชันซึ่งมีเนื้อหาการเรียนการสอนครบทุกวิชาหลักตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 - ม.6 ทั้งรูปแบบคลิปการสอน แบบฝึกหัด ข้อสอบ และชีทสรุป ครอบคลุมทั้งในและนอกหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่มุ่งสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี และตรงกับความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน StartDee กษม อิทธิสวัสดิ์พันธุ์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ให้ข้อมูลถึงแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้หลักการ One for All คือการเป็นแอปพลิเคชันการเรียนที่ตอบโจทย์นักเรียน ทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเรียนที่ต้องการค้นหาบทเรียนที่สงสัยหรือสนใจ สามารถค้นหาทุกบทเรียนผ่านฟีเจอร์ “Search” ได้ทันที เพราะแอปของเรามีเนื้อหาครอบคลุมทุกวิชาหลักทั้งคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา พร้อมทั้งวิชานอกห้องเรียน เช่น ความรู้ทางการเงิน, ความรู้ด้านสุขภาพจิต, เพศศึกษา และสิทธิเสรีภาพ โดยตลอดปีที่ผ่านมามีการเพิ่มจำนวนคลิปการสอนจากเดิมที่มี 2,000 คลิปเป็น 10,000 คลิป เพิ่มจำนวนแบบฝึกหัดเป็น 40,000 ข้อ และชีทสรุปเป็น 2,000 ชุด กลุ่มนักเรียนที่มีจุดประสงค์ในการเรียนเสริมอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาคอร์สเรียนกว่า 400 คอร์สครอบคลุมทุกวิชา เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจและเรียนบทเรียนล่วงหน้าได้ และกลุ่มนักเรียนที่เตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พัฒนาเนื้อหาเจาะลึกเฉพาะสำหรับการเตรียมสอบ พร้อมจัด StartDee Free Exam สนามสอบจำลองฟรีในวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญร่วมกับพี่ลูกกอล์ฟจาก ANGKRIZ และ พี่ปั้นจาก SmartMathPro ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากต่อเนื่องทั้ง 2 ปี โดยมีนักเรียนลงทะเบียนสอบรวมกว่า 40,000 คน “StartDee มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการเรียนออนไลน์ผ่านการพัฒนาฟีเจอร์และการใช้งานอยู่ตลอดเพื่อให้เนื้อหามีความน่าสนใจ ทำให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียนรู้ อย่าง In-video question เป็นคำถามที่เด้งขึ้นมาระหว่างคลิปเพื่อเช็คความเข้าใจต่อเรื่องนั้นๆ หรือการสร้างเส้นทางการเรียนรู้หลายเส้นทาง (Branching) ที่ขึ้นอยู่กับคำตอบที่ผู้เรียนตอบ โดยจะมีวิดีโอซ่อนที่แสดงขึ้นมาหลังตอบคำถามเพื่อให้คำแนะนำในการหาข้อมูลเพิ่มเติม และให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้น” สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนเสริมแต่มีอุปสรรคทางการเงิน StartDee มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดทำโครงการต่างๆ เช่น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ขาดโอกาส ให้ได้เรียนรู้และสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนทั้งหมดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในส่วนของหลักการ All in One นั้นได้เริ่มขยายการบริการในรูปแบบต่างๆ ที่เน้นตอบสนองทุกความต้องการด้านการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งมีบริการ StartDee Class โดยนำระบบ LMS ที่ StartDee พัฒนาเข้าไปช่วยคุณครูจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการนำเนื้อหาที่เป็นรูปแบบวิดีโอ แบบฝึกหัด และสื่อการสอน เพื่อไปใช้สอนนักเรียนในห้องได้อย่างไม่มีข้อจำกัด พร้อมทั้งมอบหมายงาน ตรวจข้อสอบ และวิเคราะห์ ผลการเรียน ซึ่งกำลังจะดำเนินการกับ 60 โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง รวมถึงการเปิดตัว English Academy by StartDee คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่เน้นทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ และมีครูต่างชาติเป็นผู้สอนพร้อมครูไทยที่คอยดูแลควบคู่กัน นอกจากนี้ยังได้วางแผนออกบริการใหม่ๆ ที่รองรับความต้องการของนักเรียนด้านอื่นๆ โดยคาดว่าจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในปีหน้า StartDee ด้าน ชนากานต์ วาสะศิริ ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า เนื้อหาและบทเรียนทั้งหมดได้ถูกออกแบบและผลิตขึ้นโดยทีมคุณครูของเราเองทั้งหมด โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการผลิตเนื้อหาที่สนุก เข้าใจง่าย และครอบคลุมเนื้อหาวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในด้านการเรียนสำหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนที่ดีนั้น ต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรคุณครูอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพและศักยภาพการทำงาน มีการจัดอบรมคุณครูในหลากหลายด้าน เช่น การออกแบบเนื้อหาวิชาการ เทคนิคการสอนออนไลน์ และการทำ Lesson Study ในแต่ละทีมวิชาเพื่อถอดบทเรียนและนำมาพัฒนาวิธีการสอนและเนื้อหาบทเรียนให้ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม: หัวเว่ย จับมือ บางกอกโพสต์และมูลนิธิอาเซียน เปิดทางฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยและเอเชียแปซิฟิก
ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine