อีริคสันเผยรายงานวิจัย 5G ยกระดับผู้บริโภคเปลี่ยนภาคธุรกิจ - Forbes Thailand

อีริคสันเผยรายงานวิจัย 5G ยกระดับผู้บริโภคเปลี่ยนภาคธุรกิจ

FORBES THAILAND / ADMIN
10 Jul 2019 | 01:01 PM
READ 5352

อีริคสัน เผยรายงาน Ericson Mobility ฉบับเดือนมิถุนายน62 ฉบับล่าสุดเผยศักยภาพของผู้บริโภค 5G ด้าน วุฒิชัย วุฒิอุดมเลิศ ชี้เทคโนโลยี 5G ยกระดับการเชื่อมต่อและโอกาสทางธุรกิจในหลายวงการ

วุฒิชัย วุฒิอุดมเลิศ รองประธานและหัวหน้าฝ่ายเน็ตเวิร์คโซลูชั่นส์ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด เผยบริการ 5G เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแน่นอนรองรับความต้องการผู้บริโภคและภาคธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพการเชื่อมโยงในทุกอุปกรณ์ด้วยอินเทอร์เน็ต (หรือ Internet of Things) ไปสู่อีกระดับที่รวดเร็วกว่า สำหรับ อิริคสัน ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เรียกว่า Radio Equipment ไปแล้วกว่า 3 ล้านชุดที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเครื่อค่ายต่างๆ ทั่วโลกสามารถเปลี่ยนเทคโนโลยีจาก 4G เป็น 5G เพียงการอัพเกรดซอฟต์แวร์ อิริคสันถือเป็นรายแรกที่ช่วยผู้ให้บริการเครือข่าย 5G เปิดให้บริการใน 4 ทวีป “ประเทศที่มีการใช้งาน 5G ไปแล้วอาทิ อเมริกาและเกาหลีใต้ ซึ่งในเกาหลีใต้มีผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้งานในสัญญาณ 5G 1 ล้านคน เพียง 69 วัน ซึ่งหากเปลี่ยนเทียบกับการเปิดตัว LTE (4G) ความต้องการของผู้บริโภคต้องใช้เวลา 80 วันถึงจะมีจำนวนผู้บริโภคใช้ครบจำนวน 1 ล้านคน” ทั้งนี้จากรายงาน Ericson Mobility เผยจำนวนผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (นับจากการลงทะเบียนผ่านซิมการ์ด) โดยในไตรมาสแรกของปี 2562 มีจำนวนผู้สมัครใช้บริการรายใหม่เท่ากับ 44 ล้านรายจากทั่วโลก โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (ไม่นับรวมจีนและอินเดีย) มีจำนวนผู้สมัครใช้บริการรายใหม่ 12 ล้านราย เป็น ตัวเลขจากพิลิปปินส์สูงถึง 4 ล้านราย ทำให้ตัวเลขล่าสุดมีจำนวนผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณ 7.9 พันล้านรายทั่วโลก แซงหน้าจำนวนประชากรโลกซึ่งอยู่ที่ราว 7.7 พันล้านคน จากตัวเลขผู้สมัครใช้บริการรายใหม่ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคถือเป็นสัดส่วนจำนวนสูงสุดและเมื่อผนวกสถิติจาก ปริมาณการใช้งานข้อมูลมือถือรวมทั้งหมดต่อเดือนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกจะเติบโต 7 เท่าจาก 2.3 เอ็กซะไบท์ในปี 2561 เป็น 16 เอ็กซะไบท์ในปี 2567 ในขณะเดียวกัน ปริมาณการใช้ข้อมูลบนมือถือทั้งหมดทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตรา 82 เปอรเซ็นต์ต่อปี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 131 เอ็กซะไบท์ต่อเดือนภายในปี 2567 อ่านเพิ่มเติม - ปี 2562 เปิดศักราชแห่ง “Everyday AI” วุฒิชัย กล่าวต่อถึงรายงานการวิจัยผู้บริโภค พร้อมข้อมูลเชิงลึกสำหรับประเทศไทยโดยเป็นครั้งแรกที่มีการทำวิจัยในกลุ่มคนไทยร่วมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกในหัวข้อ "ศักยภาพผู้บริโภค 5G ในประเทศไทย" ใน 4 ประเด็นหัวข้อต่อไปนี้ ผู้บริโภคจะไม่ได้รับผลประโยชน์จาก 5G ในอนาคตอันใกล้, กรณีศึกษาเกี่ยวกับ 5G สำหรับผู้บริโภค ไม่ได้มีอยู่จริง, สมาร์ทโฟนจะเป็นทางออกสำหรับ 5G และ พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันจะทำนายความต้องการการใช้งานในอนาคตได้อย่างแม่นยำ โดยงานวิจัยฉบับนี้อ้างอิงข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยจำนวน 1,500 คนที่มีอายุระหว่าง 15 ปี ถึง 69 ปี ซึ่งในเชิงสถิติผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์กลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนของคนจำนวน 19 ล้านคนในประเทศไทย - ผู้บริโภคจะไม่ได้รับผลประโยชน์จาก 5G ในอนาคตอันใกล้ โดยสรุปจากผลวิจัยกว่าครึ่งของผู้บริโภคในประเทศไทยจะเปลี่ยนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน 6 เดือน หากประเทศไทยมีความพร้อมในการให้บริการ 5G  ทั้งนี้รายงานเผยว่าผู้บริโภคคาดหวังว่าภายใน 2 ปี ประเทศไทยจะมี 5G ใช้งาน และผู้บริโภคที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่บ้านกว่าครึ่งไม่พึงพอใจกับการบริการจากเงื่อนไขด้านราคา ความความเร็ว - กรณีศึกษาเกี่ยวกับ 5G สำหรับผู้บริโภค ไม่ได้มีอยู่จริง โดยสรุปผู้บริโภคยินยอมจ่ายค่าบริการให้กับความเร็วในการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Enhanced Mobile Broadband) และอุปกรณ์เซนเซอร์ในบ้านอัจฉริยะ - สมาร์ทโฟนจะเป็นทางออกสำหรับ 5G ผู้บริโภคในประเทศไทยเชื่อว่าสมาร์ทโฟนจำเป็นจะต้องพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับ 5G อาทิ กล้องที่สามารถหมุนได้ 360 องศา ขนาดความละเอียดของภาพระดับ 8K หรือแม้แต่ความสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตา   - พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน จะทำนายความต้องการการใช้งานในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ผู้บริโภคในประเทศไทยจะใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นประมาณ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อดูวิดีโอบนมือถือและอุปกรณ์พกพา ซึ่ง 1 ใน 3 ชั่วโมงนี้ จะเป็นการใช้งานผ่านอุปกรณ์แว่น AR และ VR  และมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เชื่อว่าพวกเขาจะสื่อสารทางโทรศัพท์ในแบบโฮโลแกรม 3 มิติ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ในขณะที่เกมคอนโซลจะล้าสมัย เมื่อสมาร์ทโฟนสามารถแสดงผลแบบโฮโลแกรม 3 มิติ โดยปริมาณการใช้งานข้อมูลบนมือถือที่รองรับ 5G ในประเทศไทย โดยเฉลี่ยจะเพิ่มมากขึ้นถึง 10 เท่า ไปเป็น 70 กิกกะไบท์ต่อเดือน โดยผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างจริงจังจะมีการใช้งานข้อมูลบนเครือข่าย 5G มากถึง 130 กิกกะไบท์ต่อเดือนภายในปี 2568
ความต้องการบริโภคข้อมูลโดยเฉพาะการเติบโตด้านวีดิโอที่มีปริมาณข้อมูลสูงถึง 74% ในปี 2567
ทั้งนี้ วุฒิชัย วุฒิอุดมเลิศ กล่าวเสริมด้วยว่านอกจากกลุ่มผู้ให้บริการเครื่อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วนั้น  5G มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการนำพากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 ยกระดับการทำงานด้วยการเชื่อมต่อที่รวดเร็วยิ่งขึ้น "5G มีความสำคัญนำพากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 สู่การทำงานภายในแบบไร้สาย สิ่งสำคัญที่ 5G ช่วยได้มากขึ้นอาการหน่วง (latency)  สัญญาณ 5G เองประกอบคลื่อนความถี่ในหลายสัญญาณความถี่ ด้วย Low band middle band และ high Band ส่งถ้ามีผู้ให้บริการสัญญาณมีความพร้อมแล้วนั้น เชื่อว่ามีความต้องการของกลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน" วุฒิชัย กล่าวโดยสรุป