สองยักษ์ ร่วมลงทุน สร้างศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หวังไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • IT
  • News >
  • สองยักษ์ ร่วมลงทุน สร้างศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หวังไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค

สองยักษ์ ร่วมลงทุน สร้างศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หวังไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท บีบีไอเอ็กซ์ จำกัด ประกาศการร่วมทุนตั้ง บริษัท บีบีไอเอ็กซ์ ประเทศไทย ให้บริการด้านศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต

“การเปิดให้บริการ บีบีไอเอ็กซ์ ประเทศไทย ระหว่าง ทรู ไอดีซี และ บีบีไอเอ๊กซ์ จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ทั้งในด้านด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่ได้มาตรฐาน และด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วขึ้น” ศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไป และ ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด เผยถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้น

“นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความสำคัญของการบริหาร จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดมหาศาล นำไปสู่กระบวนการทำงานแบบปัญญาประดิษฐ์ ที่ชาญฉลาด เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตให้กับคนยุคใหม่อย่างลงตัว”

ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ หรือ ทรู ไอดีซี เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านดาต้าเซ็นเตอร์ และบริการคลาวด์ชั้นนำในประเทศไทยให้บริการเครือข่ายแบบเสรี โดยให้บริการทั้งระบบคลาวด์ และศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ครอบคลุมจุดศูนย์กลางธุรกิจหลักในกรุงเทพหลายแห่ง และในศูนย์ด้านอื่นๆ การได้ผนึกกำลังร่วมกับ บีบีไอเอ๊กซ์ ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งในเชื่อมโยงข้อมูลจากประเทศญี่ปุ่นจะยิ่งช่วยให้การเชื่อมโยงข้อมูลบนโลกอินเตอร์เน็ตรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

“การร่วมมือกับบริษัท บีบีไอเอ็กซ์ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางตามมาตรฐานสากลขึ้นในประเทศไทย ให้รองรับการทำงานสำหรับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ผู้ให้บริการเครือข่าย และผู้ให้บริการคอนเทนต์พร้อมต่อยอดไปยังผู้ให้บริการในประเทศเพื่อนบ้าน”

มิชิคาสุ ฟุกุชิรองประธาน ผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บีบีไอเอ็กซ์ จำกัด

ด้าน มิชิคาสุ ฟุกุชิ รองประธาน ผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บีบีไอเอ็กซ์ จำกัด เผยถึงการประกาศร่วมทุนครั้งนี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้าง ประเทศไทยและญี่ปุ่นเองมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน และประเทศไทยยังสามารถเป็นศูนย์กลางในกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง พม่า ทั้งยังมีความสามารถในการเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของภูมิภาค

ทั้ง มิชิคาสุ ฟุกุชิ ให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่าการร่วมมือกันระหว่างเบอร์หนึ่งของทั้งสองประเทศจะสร้างการเชื่อมต่อดี สะดวก รวดเร็วให้กับประเทศ ทั้งนี้ลูกค้าบางส่วนจากศูนย์ข้อมูลจาก บีบีไอเอ็กซ์ ที่สาขาสิงคโปร์ จะนำมาดำเนินการในศูนย์ประจำประเทศไทย ทำให้เกิดความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บีบีไอเอ็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทภายใต้เครือของ SoftBank Group Company  ที่ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ มีเป้าหมายในการวางระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันสมบูรณ์แบบให้แก่ประเทศญี่ปุ่น และภูมิภาคเอเชีย

BACK TO TOP