SEAC เปิดตัว “YourNextU” นำหลักสูตรชั้นนำจากต่างประเทศ พร้อมนำเสนอที่สุดการเรียนรู้ “4Line Learning” - Forbes Thailand

SEAC เปิดตัว “YourNextU” นำหลักสูตรชั้นนำจากต่างประเทศ พร้อมนำเสนอที่สุดการเรียนรู้ “4Line Learning”

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC เปิดตัวหลักสูตร “YourNextU” เคาะราคาสมาชิก 10,000 บาท ต่อคน ต่อปี เริ่มให้บริการกุมภาพันธ์ ปี 2562 คาด 5 ปี ตั้งเป้าสมาชิก 1 ล้านรายในตลาดที่ดูแลทั่วอาเซียน เผยการนำเสนอผ่าน “4Line Learning” ที่สุดแห่งวิธีการ “เรียนรู้” ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (South East Asia Center) หรือ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน เผยภาพรวมธุรกิจจากเป้าหมายที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับองค์กรยุคใหม่ ด้วยที่ผ่านมาได้นำเสนอหลักสูตรและกระบวนการคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำและการสร้างสรรค์นวัตกรรมถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและได้รับการตอบรับจากองค์กรชั้นนำในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมจำนวนผู้ร่วมเรียนรู้กว่า 30,000 คน และจำนวนหลักสูตรหรือโปรแกรมที่เปิดให้บริการรวมกว่า 40 หลักสูตร ทั้งจากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา ทำให้เรารู้ว่าคนส่วนใหญ่ยังสับสนในความต่างของบริบทคำว่า “การเรียนรู้และการศึกษา” จนทำให้ไม่สามารถเข้าถึงวิธีการเรียนรู้ที่แท้จริงในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ SEAC จึงต้องการสร้างจุดเปลี่ยนด้วยการนำเสนอทางเลือกใหม่ของการเรียนรู้สู่แนวทางใหม่ ภายใต้ Lifelong Learning Concept ที่สร้างนิยามเรื่อง “การเรียนรู้” โดย YourNextU เป็นหลักสูตรหรือโปรแกรมที่จะเกิดขึ้นจะขยายไปสู่กลุ่มคนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทำงานที่กำลังมองหาหรือต้องการเพิ่มทักษะใหม่ๆ เพื่อให้สามารถอยู่รอดในชีวิตการทำงาน หรือกลุ่มคนจบใหม่ที่กำลังมองหาตัวตนและสร้างอนาคตด้วยแนวทางของตนเอง รวมถึงกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางและย่อมที่กำลังมองหาความมั่นคงทางธุรกิจ เป็นต้น
อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC
“จากประสบการณ์ในแวดวงการเรียนรู้และการพัฒนาคน SEAC ได้สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดของโลก ที่เรียกว่า “4Line Learning” เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญ Online – Inline – Beeline – Frontline” อริญญา กล่าวและเสริมว่า “ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ ภายใต้โมเดลชื่อ “YourNextU” ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร Online กว่า 100 หลักสูตร Inline กว่า 40 หลักสูตร Beeline กว่า 40 โปรแกรม และคลังข้อมูล Frontline ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ไม่จำกัด พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทันต่อสถานการณ์ อาทิ Business Management 4.0, Data Analysis, Artificial Intelligence and Machine Learning, Cloud computing and Web Service เป็นต้น”
ตัวอย่างเว็บ yournextu.com ที่มีฟังก์ชันในการต่างๆ อาทิ การจองคลาสที่สถาบัน SEAC การตั้งคำถาม การเลือกชมหลักสูตรออนไลน์
โดยในแผนปีหน้า SEAC เริ่มให้บริการสำหรับสมาชิกในกลุ่มองค์กร เดือนภุมภาพันธ์ ปี 62 กลุ่มบุคคลทั่วไปราวเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ในบางหลักสูตรหากเรียนจบยังได้รับใบรับรองในหลักสูตรนั้นจากสถาบันศึกษาระดับโลก โดยระยะเวลาการเรียนบางหลักสูตรใช้เวลาเพียง 3 วัน บางหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Big Data หรือ Data Scientist ใช้เวลากว่า 3-4 เดือน โดยบางหลักสูตรได้ปรับแต่งให้เข้ากับบริบทกับประเทศ รวมไปถึงมีบรรยายเป็นไทย เวียดนาม และพม่า เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างการเรียนรู้สำหรับการเรียนผ่านออนไลน์นั้น สามารถเรียนผ่านเว็บไซต์ yournextu.com และดาว์นโหลดผ่านแอพพลิเคชั่น อย่างลูกค้ากลุ่มองค์กรยังสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ให้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทได้ อาทิ การเปลี่ยนชื่อ URLs, การปรับแต่งสีเป็นต้น “ในด้านการลงทุน SEAC ได้ใช้งบประมาณมากกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นเป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ “4Line Learning” อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3-5 ปี การลงทุนหาพาร์ทเนอร์ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเติมเต็ม รวมถึงการแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยและบางภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และงบในการก่อสร้าง Center แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” อริญญา เถลิงศรี กล่าว 4Line Learning 1. วิธีการเรียนรู้แบบ Online – เน้นการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรด้วยวิดีโอคลิป หรือ Visual ต่างๆ 2. วิธีการเรียนรู้แบบ Inline – เน้นการเข้าคลาสเพื่ออบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบัน SEAC 3. วิธีการเรียนรู้แบบ Beeline – เน้นการเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยากร นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านต่างๆ 4. วิธีการเรียนรู้แบบ Frontline – คลังการเรียนรู้ที่สามารถให้ผู้เข้าเรียนเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้