ROBERT WALTERS เผยผลวิจัยประจำปี 2018 ในหัวข้อทำอย่างไรบริษัทดึงพนักงานชั้นเยี่ยมไว้มาทำงาน - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • HR
  • News >
  • ROBERT WALTERS เผยผลวิจัยประจำปี 2018 ในหัวข้อทำอย่างไรบริษัทดึงพนักงานชั้นเยี่ยมไว้มาทำงาน

ROBERT WALTERS เผยผลวิจัยประจำปี 2018 ในหัวข้อทำอย่างไรบริษัทดึงพนักงานชั้นเยี่ยมไว้มาทำงาน

กัมปนาท กาญจนาคาร

ROBERT WALTERS บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดหางาน ได้ทำการสำรวจเมื่อต้นปี 2561 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายจัดสรรหาบุคลากร และผู้สมัครงานกว่า 5,000 คน ที่ทำงานในบริษัทต่างชาติและบริษัทในเอเชียในภูมิเอเชีย จาก จีนแผ่นดินใหญ่, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย ไต้หวัน และเวียดนาม

Gerrit Bouckaert กรรมการผู้จัดการ ROBERT WALTERS ประจำประเทศไทยและเวียดนาม ได้เผยผลวิจัยในหัวข้อที่ชื่อว่า “วิธีที่บริษัทจะดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะและความเหมาะสมมาร่วมงานเพื่อขยายบริษัทสู่ระดับสากลและรักษาพนักงานเหล่านี้ไว้” ในภาวะที่บริษัทในเอเชียกำลังขยายสาขาและเติบโตสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น

เอกสารดังกล่าวได้ระบุถึงปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุด 5 ข้อแรกที่เป็นแรงจูงใจสำคัญในการจ้างบุคคลากรระดับคุณภาพในบริษัทระดับนานาชาติและบริษัทในเอเชีย โดยอันดับสูงสุดแรกคือ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆที่ได้รับ, การสร้างความมั่นใจต่อการเติบโตของบริษัท, แบรนด์และชื่อเสียงของบริษัทนั้นๆ, โอกาสการเติบโตในสายงาน และความเป็นเจ้าของธุรกิจ

ส่วนของประเทศไทย งานวิจัยยังเผยอีกว่า บริษัทไทยร้อยละ 62.5 มีแผนที่จะขยายสู่ตลาดระดับสากลภายในสามปีข้างหน้า โดยเป็นผลสำรวจจากผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรและผู้สมัครงานประมาณ 240 คนในประเทศไทย ในระดับตำแหน่งรองผู้จัดการขึ้นไปอายุราว 30-40 ปีขึ้นไป จากผลแบบสำรวจได้สะท้อนประเด็นสำคัญในการจัดจ้างผู้สมัครที่มีคุณสมบัติระดับดีเยี่ยม อาทิ ร้อยละ 50 ของบริษัทไทยเห็นว่าการจ้างบุคลากรที่มีความสามารถในระดับนานาชาติเป็นสิ่งสำคัญ

“บริษัทไทยกำลังขยายตัวเพื่อสร้างข้อได้เปรียบจากตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลกที่เปิดโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้น และตลาดอาเซียนที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวมากขึ่นก็นับเป็นโอกาสที่น่าสนใจ แต่การถ่ายทอดความสำเร็จจากตลาดหนึ่งไปสู่อีกตลาดหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน บริษัทต้องการพนักงานที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ให้ประสบคามสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นฮานอย ย่างกุ้ง หรือจาการ์ตา” Gerrit Bouckaert กล่าวและเสริมว่า

สิ่งท้าท้าย 3 อันดับแรกของบริษัทไทยที่มักเจอในการสรรหาคนทำงาน คือ การหาบุคคลากรคุณภาพได้ยาก บุคคลากรที่หาได้มักจะเข้ากับวัฒธรรมองค์กรได้ยาก และ หาบุคคลากรที่มีทักษะด้านภาษาที่เข้ากับงานของบริษัทได้ยาก โดย 3 อันดับสูดสุดของช่องทางที่บริษัทฯ ใช้เพื่อหาบุคคลากรยังคงเป็นการว่าจ้างบริษัทจัดหางาน เป็นอันดับหนึ่งตามด้วย การประกาศบนเว็บหางาน และจากการแนะนำจากคนที่รู้จักหรือบุคคลากรในองค์กร

ทั้งนี้จากผลการวิจัยยังสรุปไว้ว่า เมื่อองค์กรในเอเชียมีความต้องการที่จะขยายกิจการไปสู่ตลาดโลก การจัดจ้างบุคคลากรนานาชาติสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรคือสิ่งสำคัญ ซึ่งนอกจากค่าตอบแทนที่น่าสนใจแล้ว กลยุทธการเติบโตขององค์กรที่ชัดเจนมีส่วนสำคัญ และรวมไปถึงการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมขององค์กรให้แข็งแกร่ง ผ่านมิตรภาพในการทำงานเป็นทีม สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงมีโครงการฝึกอบรม การเรียนการสอน การพัฒนาอาชีพอย่างชัดเจน รวมไปถึงการมีโอกาสเข้าร่วมการเรียนการสอนและมีการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

BACK TO TOP