J&C บริบทแห่งโอกาสทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ Job & Career - Forbes Thailand

J&C บริบทแห่งโอกาสทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ Job & Career

FORBES THAILAND / ADMIN
08 Jun 2018 | 01:29 PM
READ 14077

เป็นมากกว่าธุรกิจเน็ตเวิร์คที่เคยเห็นเมื่อกล่าวถึง

แบรนด์ J&C

ในนาม บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพราะด้วยการผนวกรวมหลากหลายช่องทาง (Multi-Channel) เข้าไว้ด้วยกันทั้งค้าปลีก (Retail), ค้าส่ง (Wholesale), ขายตรง (Multi Network Marketing) แฟรนไชส์ (Franchise), อี-วอลเลท (E-Wallet), อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) รวมถึงการหลอมรวมทุกจุดทุกช่องทาง (Omni Channel) ที่ลูกค้าสัมผัสทั้งออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ให้เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างลงตัว

ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นความแตกต่างอันโดดเด่นที่เกิดขึ้นได้จากการมองไกลคิดไกลของ “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ และความพรั่งพร้อมในการนำพาธุรกิจ J&C ให้ก้าวข้ามกรอบเดิมๆ เพื่อเติมเต็มคุณค่าคุณประโยชน์ต่อผู้คนในสังคม โดยเฉพาะการเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ความเป็น Job & Career ในการสร้างงานสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างระบบสร้างเครื่องมือสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มั่นคงยั่งยืน ทั้งมีเรื่องราวความสำเร็จทางธุรกิจของ J&C ที่พิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดช่วง 16 ปีที่ผ่านมากระทั่งปัจจุบัน ซึ่งเราพร้อมนำเสนอเนื้อหาให้เห็นโดยละเอียด

นอกจากความสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบอี-วอลเลท (E-Wallet) มาให้บริการเป็นรายแรกๆ ในธุรกิจขายตรงนับแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันพร้อมให้บริการผ่านร้าน “JC I-Mart” ที่เปิดโอกาสทางธุรกิจให้ผู้คนเข้ามาลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์ ตามด้วยบริการร้านสะดวกซื้อบนมือถือ JC M-Commerce ทุกที่ทุกเวลา, บริการรถมินิมาร์ทเคลื่อนที่ JC M-Shop สำหรับผู้ลงทุนทำแฟรนไชส์ได้เน้นใช้สอยได้จริงและก่อเกิดรายได้ทั่วทุกแห่งหนบนท้องถนน

บริการร้านค้าเสมือนจริง JC Virtual Store ที่จำลองให้เห็นถึงการช้อปปิ้งแบบเสมือนจริงผ่านร้าน JC I-Mart, ความร่วมมือทำ Co-Brand บัตรเครดิตใบแรกใบเดียวของไทยที่นำระบบอี-วอลเลท (E-Wallet) ของ J&C เชื่อมโยงเข้ากับระบบของธนาคารกรุงเทพฯ, การสร้างห้างสรรพสินค้า JC Mall ตามหัวเมืองใหญ่ๆ รองรับการเติบโตในแต่ละภูมิภาคทั้งที่ขอนแก่น หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก และชลบุรี การพัฒนานวัตกรรมการจำลองความเป็นจริงเสมือน (VR : Virtual Reality) มาใช้เป็นเครื่องมือ ทางธุรกิจ เป็นต้น แล้วยังนับรวมถึงผลสำเร็จจากการ สร้างงานสร้างรายได้ ตอบแทนให้กับผู้คนมากมาย รวมๆ กันคิดเป็นเม็ดเงินหมื่นกว่าล้านบาท

เช่นเดียวกับการสร้างอาชีพในธุรกิจ J&C ก็มีเส้นทางหลากหลายให้ผู้คนได้เข้ามาเลือกที่จะทำเลือกที่จะเป็นได้โดยอิสระ โดยประเด็นนี้ “ดร.สมชาย” บอสใหญ่ J&C ได้อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ว่าด้วยความที่ธุรกิจ J&C วางตัวเองเป็นเซอร์วิส โพรวายเดอร์ (Service Provider) ที่มีแพลตฟอร์ม (Platform) ที่พร้อมรองรับทุกความต้องการเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกอาชีพ และครอบคลุมทุกเจเนอเรชั่น ภายใต้รูปแบบเฉพาะตัวที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนทั้งพัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ พัฒนากลกยุทธ์และพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อต่อยอดให้กับผู้คนที่เข้ามาร่วมธุรกิจ J&C มีความเป็นเจ้าของในการพัฒนาธุรกิจของตัวเองหรือทำเป็นธุรกิจครอบครัวร่วมกันทั้งครอบครัวก็ได้

ประธานกรรมการบริหาร J&C กล่าวพร้อมสะท้อนแง่คิดน่าสนใจด้วยว่า การทำธุรกิจสำหรับ J&C จะมองไปข้างหน้าเสมอและต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้เป็นสำคัญ ดังนั้น การออกนอกกรอบเดิมๆโดยการคิดการทำสิ่งใดในธุรกิจ J&C ก็ตามก็จะอยู่บนเส้นทางความเชื่อที่เกิดขึ้นจริงได้ โดยเฉพาะจุดยืนวันนี้ของ J&C กับความเป็นเซอร์วิส โพรวายเดอร์ (Service Provider) ก็ถือเป็นแนวคิดแนวทางที่มองต่างออกไปและเป็นจริงได้ด้วยรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แพลตฟอร์ม(Platform) ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกเจเนอเรชั่น และในทุกหลากหลายอาชีพ

เพราะคำว่า เซอร์วิส โพรวายเดอร์ (Service Provider) ตามความหมายในทางธุรกิจของ J&C เสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ให้บริการที่พรั่งพร้อมสำหรับการให้บริการแบบองค์รวมในการสนับสนุนการขายซึ่ง “มีดี” ในทุกๆ ด้านทั้งด้านสินค้าบริการ, ด้านระบบ, ด้านนวัตกรรมทางการตลาด,ด้านความรู้ในการฝึกอบรมพัฒนาคน, ด้านเครื่องมือที่เอื้อในการทำธุรกิจ, ด้านการสร้างโอกาสในการทำอาชีพและสนับสนุนให้คนที่เข้ามาทำประสบความสำเร็จ

“ตลอดช่วง 16 ปี ในการทำธุรกิจของ J&C ได้พิสูจน์ถึงการเป็นผู้ให้ที่พร้อมหยิบยื่น โอกาสทางธุรกิจให้กับผู้คนด้วยความจริงใจและด้วยคุณธรรมที่ยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นตัวอย่าง ในความเป็นขายตรงที่ดีที่ไม่ได้เน้นรวยเงินแต่เราเน้นรวยน้ำใจในการเป็นผู้ให้ ซึ่งฉีกตัวเองออกจากขายตรงในอดีตเดิมๆ ที่คนมักเข้าใจว่าเข้ามาเพื่อเอาแต่ผลประโยชน์” ดร.สมชาย กล่าว

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเป็นผู้ให้บริการแบบองค์รวมเพื่อตอบโจทย์ความเป็น Job & Career ในทางธุรกิจ J&C ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้เห็นว่า ขายตรงวันนี้ไม่ได้เป็นความเสี่ยงแบบเดิมแต่หากเป็นอาชีพแห่งโอกาสที่หลากหลาย และขายตรงก็ไม่ได้เป็นแค่ค้าปลีกแต่ยังมีหลายๆ อาชีพที่รวมกันอยู่ในอุตสาหกรรมขายตรง

วันนี้เรามีความภาคภูมิใจกับสิ่งที่บริษัทได้สร้างมาส่งผลให้ผู้คนได้มีโอกาสและมีอาชีพที่ได้มาซึ่งความสำเร็จนับหลายแสนคน ไม่ว่าผู้คนที่ทำจะเข้ามาร่วมในฐานะการเป็นพาร์ทเนอร์ ซัพพลายเออร์ หรือเมมเบอร์ ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ ทำให้ J&C ได้ค้นพบข้อมูลที่มีในระบบอย่างชัดเจนเลยว่าสามารถมีอาชีพหลากหลายและเป็นอาชีพที่มีมาตรฐานเริ่มตั้งแต่อาชีพผู้ประกอบการ, อาชีพวิทยากร หรือโค้ช, อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย, อาชีพนักขาย, อาชีพนักธุรกิจอิสระ รวมถึงอาชีพแฟรนไชส์ก็เป็นอีกหนึ่งในอาชีพที่รวมอยู่ในธุรกิจขายตรงด้วย เป็นต้น

บอสใหญ่แห่ง J&C เน้นย้ำถึงสิ่งที่ทำให้ธุรกิจ J&C ก้าวข้ามออกจากกรอบเดิมๆ ส่วนสำคัญ เป็นผลมาจากการมองขายตรงในมุมที่แตกต่างออกไปโดยมองว่า ขายตรงไม่ใช่แค่เซกเมนต์เล็กๆ แต่ทว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีหลากหลายอาชีพรวมอยู่ในนั้นอีกด้วย ส่งผลให้มีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) รวมกันเป็นจำนวนมากถึง 10 กว่าล้านคน และด้วยความหลากหลายของผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจนี้ J&C จึงพัฒนาช่องทางธุรกิจในหลากหลายช่องทาง (Multi-Channel) บนแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการจึงเสมือนเป็นทางเลือกให้ผู้คนที่เข้ามาร่วมธุรกิจได้เลือกทำเลือกเป็นได้ตามถนัดตามใจชอบ เช่น เลือกเป็นสมาชิก เลือกเป็นผู้บริโภคเลือกเป็นนักขายนักธุรกิจ เลือกเป็นดิสทริบิวเตอร์ เลือกเป็นพาร์ทเนอร์ เลือกเป็นซัพพลายเออร์ เลือกเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเลือกทำแฟรนไชส์ที่ J&C เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้ามาลงทุน

ในหลายช่องทาง เช่น แฟรนไชส์เปิดร้าน JC I-Mart, แฟรนไชส์เปิด JC M-Shop รถมินิมาร์ทเคลื่อนที่ เป็นต้น

และจากที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือความหลากหลายในทุกมิติที่ธุรกิจ J&C พร้อมมอบโอกาส มอบอาชีพ มอบรายได้ มอบผลประโยชน์ร่วมกันบนแพลตฟอร์ม (Platform) ที่พัฒนาขึ้น เพื่อต้องการเป็นผู้ให้ที่แท้จริงโดยเฉพาะการเป็นเซอร์วิส โพรวายเดอร์ (Service Provider) และเพื่อตอบโจทย์ความเป็น Job & Career ให้กับผู้คนมากมาย ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกเจเนอเรชั่น และทุกอาชีพ ในสังคมได้เข้ามาเติมเต็มความต้องการได้ทุกความต้องการที่ธุรกิจ J&C มีให้อย่างครบถ้วน

TAGGED ON