บริษัทโรเบิร์ต วอลเทอร์ส เผยแนวโน้มการจ้างงานและสาขาอาชีพเด่น ปี 2561 ระดับผู้บริหารชั้นกลาง - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • HR
  • News >
  • บริษัทโรเบิร์ต วอลเทอร์ส เผยแนวโน้มการจ้างงานและสาขาอาชีพเด่น ปี 2561 ระดับผู้บริหารชั้นกลาง

บริษัทโรเบิร์ต วอลเทอร์ส เผยแนวโน้มการจ้างงานและสาขาอาชีพเด่น ปี 2561 ระดับผู้บริหารชั้นกลาง

กัมปนาท กาญจนาคาร

บริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรระดับมืออาชีพ เผยผลข้อมูลการจ้างงานในปี 2560 และ ปี 2561 จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของภูมิภาคและการเติบโตของยุคดิจิทัล

ภาพรวมของตลาดแรงงานในปี 2560 ตลาดแรงงานพบว่ามีความต้องการอย่างต่อเนื่องสำหรับตำแหน่งงานในระดับบริหารชั้นกลาง การลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการจ้างงานที่มากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงในด้านดิจิทัลของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่มีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความต้องการของบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้น อาทิ ผู้จัดการโครงการ นักพัฒนาซอฟท์แวร์ และ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ERP

ภาพรวมของตลาดแรงงานในปี 2561เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากต่างประเทศส่งผลต่อสภาวะการจ้างงานที่มีเสถียรภาพตลอดทั้งปีตลาดการสรรหาขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง ได้แก่ อีคอมเมิร์ซ, วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการผลิตความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลายภาษา และมีความรอบรู้เชิงธุรกิจและการค้าระดับภูมิภาค สำหรับการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ยในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยจะมากถึง 20%

โดยตำแหน่งเป็นที่ต้องการในปี 2561 มีแนวโน้มการเพิ่มอัตราเงินเดือนมากถึง 35% สำหรับพนักงานที่มีทักษะ ประสิทธิภาพ และความสามรถในการทำงานข้ามสายงาน โดยตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการคือ ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้อำนวยการผ่ายบุคคลระดับภูมิภาค, ประธานฝ่ายการเงิน และ ผู้ชำนาญด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร

 

เจาะลึกสายงานโดดเด่นในปี 2561

สายงานบัญชีและการเงิน

คาดการณ์ ตลาดแรงงานยังคงมีการเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับความต้องการในการจ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในบรรดาบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ มีความต้องการสูงในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่สามารถมีส่วนร่วมกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและช่วยผลักดันการขยายธุรกิจในระยะยาว ตำแหน่งงานที่โดดเด่นคือ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการเงิน (FP&A Manager), ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบัญชีและการเงิน(Chief Financial Officers) โดยเงินเดือนปรับขึ้นเฉลี่ย 25-30% ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

สายงานการธนาคารและการบริการทางการเงิน

คาดการณ์ ปริมาณการสรรหาคาดว่าจะชะลอตัวลงเนื่องจากมีจำนวนผู้หางานที่มีประสบการณ์สูงกว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างในภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างๆ จะยังคงแสวงหาบุคคลากรที่มีทักษะและมุมมองใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นความต้องการสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สามารถเข้ารับตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ได้ ตำแหน่งงานที่โดดเด่นคือตำแหน่งในภาคการบริการทางการเงิน (front office) จะยังคงมีความต้องการในอัตราที่สูง โดยเงินเดือนเพิ่มขึ้น 18-20% ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงในภาคการธนาคารและการบริการทางการเงิน

สายงานทรัพยากรบุคคล

คาดการณ์ ผู้เชี่ยวชาญในสายทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงจะเป็นที่ต้องการอย่างมาก เนื่องจากบทบาทที่เปลี่ยนไปเป็นเชิงกลยุทธ์มากขึ้นและลดบทบาทในงานเชิงปฏิบัติการ นายจ้างจะมองหาผู้สมัครในสายทรัพยากรบุคคลที่มีความรอบรู้ในเชิงธุรกิจและสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกลยุทธ์การเติบโตขององค์กรในภาพรวม ตำแหน่งงานที่โดดเด่นคือ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีประสบการณ์ในระดับภูมิภาค นักบริหารทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ (HR Business Partners) และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรและการพัฒนาซึ่งมีความสามารถด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง โดยเงินเดือนเพิ่มขึ้น 15%-25% ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คาดการณ์ การมุ่งเน้นของธุรกิจในยุคดิจิทัลเพิ่มความต้องการของผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะเชิงเทคนิคและทักษะความเป็นผู้นำความแตกต่างที่เด่นชัด คือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของผู้สมัครโดยการแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำและการสื่อสารที่ชัดเจน ตำแหน่งงานที่โดดเด่นคือ นักวิเคราะห์ธุรกิจและนักวิเคราะห์ระบบ พนักงานระดับอาวุโสที่เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจที่สำคัญ เงินเดือนปรับขึ้นเฉลี่ย 15-25% สำหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีย้ายงานในปี 2561

สายงานการขายและการตลาด

คาดการณ์ การริเริ่มโครงการการปรับโครงสร้างและการลดทอนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้เพิ่มความต้องการของผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง นายจ้างได้มองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดที่มีประสบการณ์ทางด้านการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ โดยตำแหน่งงานที่โดดเด่นคือผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยมและมีประสบการณ์ในต่างประเทศและมีความพร้อมในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ผู้สมัครที่มีประวัติการศึกษาที่ดีเยี่ยม เช่น จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Ivy League) จะเป็นที่ต้องการอย่างมาก เงินเดือนปรับขึ้นเฉลี่ย 15-20% สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดที่เปลี่ยนงานในปี 2561

สายงานซัพพลายเชนและวิศวกรรม

คาดการณ์ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาได้เพิ่มความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและวิศวกรรม ผู้จัดการฝ่ายสรรหาจะตั้งเป้าการมองหาผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลกำไรสูงสุดและสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานในระบบซัพพลายเชนได้ ในภาควิศวกรรมและอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ที่มีความชำนาญในการจัดการด้านการประกันคุณภาพจะเป็นที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่โดดเด่นคือ ผู้บริหารด้านการขนส่ง (logistics) ผู้จัดการฝ่ายวางแผนด้านความต้องการ (demand and supply planning) และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ procurement managers ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต ผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงงาน โดยการเงินเดือนปรับขึ้นเฉลี่ย 10-15% สำหรับผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มซัพพลายเชนและวิศวกรรม

แกริต บุคกาต ผู้จัดการบริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจำสำนักงานประเทศไทย

ด้าน Gerrit Bouckaert ผู้จัดการบริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจำสำนักงานประเทศไทย ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมในมุมผู้ว่าจ้างว่า “ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและว่าจ้างจำเป็นต้องมีตัวเลือกการจ้างงานที่หลากหลายเพื่อดึงดูดคนที่ต้องการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น หรือโอกาสในการทำงานระหว่างประเทศ กระบวนการจ้างงานจำเป็นต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีแผนความก้าวหน้าในอาชีพที่วางไว้อย่างชัดเจน กล่าวได้ว่าในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ การดึงดูดและการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถจำเป็นต้องได้รับการวางแผนอย่างเต็มที่”

BACK TO TOP