การศึกษาสะท้อนการเติบโตเศรษฐกิจ 'เด็กเวียดนาม' เรียนต่อนอกมากสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - Forbes Thailand

การศึกษาสะท้อนการเติบโตเศรษฐกิจ 'เด็กเวียดนาม' เรียนต่อนอกมากสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เวียดนาม ครองอันดับ 1 เด็กนักศึกษาเลือกเรียนต่อต่างประเทศมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจำนวน 132,000 คน โดยสาขาวิชาที่นิยมได้แก่ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เรียนจบเลือกทำงานหาประสบการณ์ในประเทศนั้นๆ ก่อนกลับมาทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศตัวเอง


    จากข้อมูลการรายงานของ Key Trends in Southeast Asia ประจำปี 2024 โดย Acumen ที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับนานาชาติ ได้แสดงให้เห็นว่า ปี 2022 มีนักเรียนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากกว่า 350,000 คน เลือกไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ถือเป็นตัวเลขของภูมิภาคที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกที่นักเรียนเดินทางศึกษาต่อนอกประเทศของตนเอง รองจากจีนและอินเดีย 

    ทั้งนี้ หากจำแนกออกเป็นตัวเลขที่ชัดเจน "เวียดนาม" ถือเป็นประเทศที่มีจำนวนนักเรียนขาออกมากที่สุดจำนวน 132,000 คน รองลงมาคือ อินโดนีเซียและมาเลเซีย ในจำนวน 56,000 คนเท่าๆ กัน ส่วนของไทยนั้นมีนักศึกษาเลือกศึกษาต่อต่างประเทศอยู่ราวๆ 32,000 คน

    สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนั้น ทางองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ยังระบุด้วยว่า นักศึกษาชาวเวียดนามนิยมเลือกเรียนต่อต่างประเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเป็นหลัก โดยจุดหมายปลายทาง 2 อันดับแรกที่นิยมเลือกเดินทางไปศึกษาต่อได้แก่ ญี่ปุ่น ซึ่งมีประมาณ 44,100 คน และเกาหลีใต้ประมาณ 25,000 คน ขณะที่นักเรียนหรือนักศึกษาจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยโดยส่วนใหญ่มักจะนิยมเลือกเรียนต่อที่ประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก    และแม้ว่าจะไม่มีรายชื่อของประเทศจีนอยู่ในฐานข้อมูลของ UNESCO อันเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลจีนไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนักศึกษาต่างชาตินับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา แต่ทว่าประเทศจีนก็ยังถือเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ สำหรับนักศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเดินทางไปศึกษาต่อด้วย เห็นได้จากตัวเลขที่จีนรับนักศึกษาจากไทยเป็นจำนวน 28,600 คน อินโดนีเซีย 15,000 คน เวียดนาม 11,300 คน และมาเลเซีย 9,500 คน ตามลำดับ

    รายงานของ Acumen ยังแสดงข้อมูลให้เห็นด้วยว่า กลุ่มประเทศตะวันตกกำลังเผชิญกับการแข่งขันมากขึ้นจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีนที่จะการดึงดูดนักศึกษาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปศึกษาต่อยังประเทศดังกล่าว โดยเป้าหมายของญี่ปุ่น คือการเพิ่มการลงทะเบียนระหว่างประเทศให้เป็น 400,000 คนภายในปี 2570 และเกาหลีใต้อยู่ที่ 300,000 คน 

    อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าเหล่าบรรดาครอบครัวชาวเวียดนามต่างให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาที่ดีของบุตรหลานเป็นอย่างมาก โดยหนึ่งในสี่ (28%) ของประชากรเวียดนามที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 30 ปี มีอัตราการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจาก 10% ในปี 2544 เป็น 29% อีกทั้งเรื่องของการศึกษายังถือเป็นเรื่องข้อกังวลอันดับต้นๆ สำหรับครอบครัวที่มีบุตร และจากการสำรวจของธนาคาร HSBC ในปี 2018 ที่ผ่านมา ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า ชาวเวียดนามชนชั้นกลางต่างให้ความสำคัญต่อการใช้จ่ายด้านการศึกษาคิดเป็น 47% ของรายจ่ายในครัวเรือนทั้งหมดของประเทศซึ่งถือได้ว่าเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออีกนัยหนึ่งก็เป็นตัวสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจของเวียดนามที่ค่อยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนครอบครัวจำนวนมากสามารถส่งบุตรหลานไปเรียนต่อยังต่างประเทศได้มากขึ้นจากอดีตนั่นเองแปลและเรียบเรียงจากบทความ : Vietnam leads Southeast Asia in sending students abroad: reportเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : BYD ส่ง YangWang U9 ชิงส่วนแบ่งตลาดรถหรูในจีนด้วยราคา 8.39 ล้านบาท

ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine