จีนยกสงครามการค้าสู่เวที WTO ไม่ใช่สัญญาณที่ดีสำหรับสหรัฐฯ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Global
  • News >
  • จีนยกสงครามการค้าสู่เวที WTO ไม่ใช่สัญญาณที่ดีสำหรับสหรัฐฯ

จีนยกสงครามการค้าสู่เวที WTO ไม่ใช่สัญญาณที่ดีสำหรับสหรัฐฯ

ในสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกา ดูเหมือนว่าประเทศจีนจะเล่นตามกฎกติกา ตัวอย่างเช่นการยื่นฟ้องร้องนโยบายกำแพงภาษีของอเมริกาต่อองค์การการค้าโลก (WTO)

นั่นไม่สิ่งที่ดีต่อสหรัฐฯ เลยด้วยหลายๆ เหตุผล สาเหตุอย่างหนึ่งคือ WTO เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นจากฝีมือสหรัฐอเมริกาเอง องค์กรนี้เปรียบเหมือนลูกเหมือนหลานของ ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT) ซึ่งเป็นนโยบายทางด้านการค้าที่นำโดยสหรัฐฯ ในช่วงปลายทศวรรษ 1940s เพื่อลดกำแพงภาษีและโควตาการนำเข้าทั่วโลกซึ่งทำให้โลกต้องรับเอาระบบการค้าเสรีมาปฏิบัติ

หลายทศวรรษต่อมา สหรัฐฯ พร่ำสอนโลกเกี่ยวกับผลกระทบในทางร้ายจากการกีดกันทางทางการค้าและสงครามการค้า ซึ่งคำสอนนี้ช่วยสร้างตลาดระดับโลกที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนขนาดใหญ่ อันหมายรวมถึงบริษัทเอกชนอเมริกันขนาดใหญ่ที่สามารถเอาชนะกลุ่มทุนที่เล็กกว่าในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก

แต่ทว่า ขณะนี้สหรัฐฯ กลับเขียนกฎการค้าขึ้นใหม่ซึ่งท้าทายจุดยืนเดิมของตนเอง โดยการกำหนดกำแพงภาษีกับคู่ค้า

การกระทำเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับสหรัฐฯ เลย และประเด็นนี้สามารถช่วยให้ประเทศจีนได้รับแรงสนับสนุนในเวทีการค้าโลกหากแดนมังกรจะออกนโยบายตอบโต้ของตนเองบ้าง ดังนั้น มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ผลสุดท้ายแล้วจีนจะเป็นผู้ชนะจากการตัดสินของ WTO

“ถึงแม้จะมีประเด็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของจีนอยู่ แต่เป็นไปได้ที่ WTO จะตัดสินเข้าข้างจีนในกรณีการฟ้องร้องเรื่องกำแพงภาษีของสหรัฐฯ” Joe Bruseulas ประธานนักเศรษฐศาสตร์ แห่ง RSM US. กล่าว นักลงทุนควรเตรียมตัวล่วงหน้าในกรณีที่ WTO อาจจะให้จีนได้สิทธิในการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าต่อสหรัฐฯ เพื่อให้เท่าเทียมหรือมากกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากฝั่งสหรัฐฯ

คำตัดสินในแนวทางนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว “การประเมินอยู่บนฐานคำตัดสินของ WTO ในปี 2003 ระหว่างการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดี Bush ครั้งนั้นสหรัฐฯ กำหนดกำแพงภาษีนำเข้าเหล็กต่อประเทศจีนเนื่องจาก ‘การพุ่งขึ้นของปริมาณนำเข้าเหล็ก’ “ Bruseulas อธิบาย (WTO ตัดสินให้สหรัฐฯ แพ้การฟ้องร้องในปี 2003 – ผู้แปล)

 

แปลและเรียบเรียงจาก China Moves The Trade War To WTO, And That Doesn’t Look Good For America บทความโดย Panos Mourdoukoutas ประธานฝ่ายเศรษฐกิจ LIU Post ใน New York และ ศาสตราจารย์ประจำ Columbia University

BACK TO TOP