TMBAM Eastspring มุ่งเดินหน้าจ่ายเงินคืน หลังปิดกองทุน - Forbes Thailand

TMBAM Eastspring มุ่งเดินหน้าจ่ายเงินคืน หลังปิดกองทุน

TMBAM Eastspring มุ่งเดินหน้าจ่ายเงินคืน หลังปิดกองทุน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างดีที่สุด

TMBAM Eastspring ได้จ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้วกว่า 6.8 หมื่นล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 – 55 ของสินทรัพย์ในแต่ละกองทุน และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนอย่างดีที่สุด บริษัทได้ดำเนินการขออนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการขยายระยะเวลาชำระบัญชีอีก 90 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าการขายทรัพย์สินเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรักษามูลค่าให้กับผู้ลงทุนอีกด้วย

บุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด กล่าวว่า “เราตัดสินใจยกเลิกกองทุนตราสารหนี้ทั้งสี่กอง ท่ามกลางความผันผวนของสภาพตลาดที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ราคาซื้อขายเกิดส่วนต่างอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รวมถึงการไถ่ถอนกองทุนที่สูงผิดปกติ”

“ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เราได้เห็นการไหลออกของเงินในตลาดตราสารหนี้เกิดใหม่มากเป็นประวัติการณ์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่อยู่ภายใต้การจัดการ (AUM) ทั่วโลก รวมถึงราคาตราสารหนี้เอกชนปรับตัวลดลงอย่างมาก นับเป็นความผันผวนรุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้เราต้องทำการตัดสินใจระงับคำสั่งธุรกรรมและยกเลิกกองทุนตราสารหนี้ทั้งสี่กองทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ก่อนที่ราคาซื้อขายจะปรับลงไปมาก”

“เราขอยืนยันอีกครั้งว่า สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้กองทุนตราสารหนี้ทั้งหมดนั้นไม่มีการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด และสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนมีคุณภาพอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grades) การตัดสินใจที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อให้การขายสินทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดเพื่อผู้ถือหน่วยลงทุน” บุญชัยกล่าวและเสริมว่า

"ตั้งแต่วันทำการซื้อขายสุดท้ายของกองทุนจนถึงปัจจุบัน TMBAM Eastspring สามารถรักษามูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการสุดท้ายให้ได้ใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม เรามั่นใจว่าการตัดสินใจยกเลิกกองทุนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและผู้ถือหน่วยลงทุนของเรา”

มูลค่าที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ของกองทุนทั้งสี่ที่ผ่านมาสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่ถือครองในวันทำการซื้อขายสุดท้ายเฉลี่ยประมาณ 0.90% โดย ณ วันที่ 26 มิถุนายน มูลค่า NAV ประมาณการของสินทรัพย์ที่เหลือรวมกับยอดที่ได้ชำระคืนของสามกองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส ธนไพศาล และธนไพบูลย์ ยังคงสูงกว่ามูลค่า NAV ในวันทำการซื้อขายสุดท้าย ในขณะที่มูลค่า NAV ประมาณการรวมกับจำนวนที่ชำระคืนของกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน นั้นมีมูลค่าลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.5

“โดยรวมแล้ว ราคาของตลาดตราสารหนี้มีการปรับตัวดีขึ้นกว่าราคา ณ วันยกเลิกกองทุน ทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถทยอยขายตราสารในพอร์ตออกไปในราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม สภาพตลาด ณ ปัจจุบันยังคงไม่คืนสู่สภาวะปกติ 100 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ดังนั้น การเร่งขายสินทรัพย์ของทั้งสี่กองทุนซึ่งปัจจุบันยังเหลือรวมกันเกินกว่า 8 หมื่นล้านบาท โดยไม่สอดคล้องกับจังหวะและสภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาด จะทำให้มูลค่าเงินที่จะจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่ส่งผลดีต่อผู้ถือหน่วยลงทุน” บุญชัยกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการขายสินทรัพย์ให้ได้ในราคาที่เหมาะสมต่อไป TMBAM Eastspring จึงได้ขอยืดกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินคืนออกไปอีก 90 วัน โดยได้รับการอนุมัติแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากเดิมครบกำหนดวันชำระบัญชีในวันที่ 9 ก.ค. 2563 เป็นวันที่ 7 ต.ค. 2563 ซึ่งตั้งแต่การยกเลิกคำสั่งซื้อขาย จนตลอดระยะเวลาการชำระบัญชีนั้นทางกองทุนจะไม่มีการคิดค่าบริหารจัดการกองทุน (Management Fee)

เพิ่มเติม

  • กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส (TMBTHANAPLUS) จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว 43% (เทียบกับมูลค่า NAV วันทำการสุดท้าย 25มี.ค.63) มูลค่าประมาณการ NAV (26 มิ.ย. 63) 12.1849

  • กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว 34% (เทียบกับมูลค่า NAV วันทำการสุดท้าย 25 มี.ค.63)มูลค่าประมาณการ NAV (26 มิ.ย.) 12.7599

  • กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน (TMBUSB) จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว 46% (เทียบกับมูลค่า NAV วันทำการสุดท้าย 24 มี.ค. 63) มูลค่าประมาณการ NAV (26 มิ.ย.) 10.5023

  • กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ (TMBABF) จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว 55% (เทียบกับมูลค่า NAV วันทำการสุดท้าย 24 มี.ค. 63) มูลค่าประมาณการ NAV (26 มิ.ย.) 11.2576

อ่านเพิ่มเติม: B&G เดินหน้ากองทรัสต์ BGREIT ชูโครงการอินเตอร์เชนจ 21


ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine