พาณิชย์เผยส่งออกไทย มี.ค. 67 ‘ติดลบ’ 10.9%YoY ในรอบ 8 เดือน เหตุโลกไม่แน่นอน-ฐานเดิมสูง - Forbes Thailand

พาณิชย์เผยส่งออกไทย มี.ค. 67 ‘ติดลบ’ 10.9%YoY ในรอบ 8 เดือน เหตุโลกไม่แน่นอน-ฐานเดิมสูง

พาณิชย์เปิดเผยการส่งออกของไทยเดือน มี.ค. 2567 แตะ 24,960.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 10.9%YoY สาเหตุเพราะฐานการส่งออกที่สูงในเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า และความไม่แน่นอนด้านต่างๆ เช่น ภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายการเงิน ฯลฯ


    นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การส่งออกของไทยในเดือน มี.ค. 2567 มีมูลค่า 24,960.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 892,290 ล้านบาท) หดตัว 10.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย หดตัว 5.6%

    ทั้งนี้ ถือเป็นการพลิกติดลบในรอบ 8 เดือน หลังจากเดือน ก.พ. 67 การส่งออกยังเติบโตที่ 3.6%YoY โดย 2 เดือนแรกปี 2567 ขยายตัว 6.7% และเมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ขยายตัว 5.6%

    สาเหตุหลักที่การส่งออกเดือน มี.ค. 67 ติดลบเพราะฐานการส่งออกที่สูงในเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เผชิญความไม่แน่นอนและขยายตัวต่ำ จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายพื้นที่ อีกทั้งการดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างเข้มงวดยาวนาน ส่งผลต่อกำลังซื้อ ปัญหาหนี้สิน และการตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจ นอกจากนี้สภาพอากาศแปรปรวนทำให้อุปทานของสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดล่าช้า

    อย่างไรก็ตาม ทาง สนค. ยังมีมุมมองว่ามูลค่าการส่งออกเดือน มี.ค. 67 ที่ 24,960.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ถือว่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของมูลค่าการส่งออกย้อนหลัง 5 ปี
    - เฉลี่ยภาพรวมรายเดือนในปี 62-66 อยู่ที่ 21,873 ล้านเหรียญสหรัฐ
    - เฉลี่ยภาพรวมรายเดือนในปี 65-66 อยู่ที่ 23,833 ล้านเหรียญสหรัฐ

    ขณะที่เดือน มี.ค.67 การนำเข้ามีมูลค่า 26,123.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 5.6% ดุลการค้า ขาดดุล 1,163.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ภาพรวมไตรมาสแรกของปี 2567 การส่งออกมีมูลค่า 70,995.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 0.2%YoY (เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ขยายตัว 1.3%) ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 75,470.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 3.8% ดุลการค้าไตรมาสแรกของปี 2567 ขาดดุล 4,475.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

    นอกจากนี้ ในเดือน มี.ค. 67 มีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้
    - มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัว 0.1%YoY ขยายตัวต่อเนื่อง 3 เดือน
    - มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร หดตัว 9.9%YoY

    ขณะที่ข้อมูลที่น่าสนใจใน ไตรมาสแรกของปี 2567 ได้แก่
    - มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 0.3%YoY
    - มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หดตัว 12.3%YoY

    ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
    1) ตลาดหลัก หดตัว 9.1% โดยหดตัวในตลาดจีน (-9.7%) ญี่ปุ่น (-19.3%) สหภาพยุโรป (-0.1%) และอาเซียน (-26.1%) แต่ยังขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ (+2.5%) และ CLMV (+0.5%)
    2) ตลาดรอง หดตัว 4.3% โดยหดตัวในตลาดเอเชียใต้ (-6.1%) ตะวันออกกลาง (-7.3%) แอฟริกา (-11.9%) ลาตินอเมริกา (-10.2%) รัสเซียและกลุ่ม CIS (-14.2%) และสหราชอาณาจักร (-19.3%) ขณะที่ตลาดทวีปออสเตรเลีย ขยายตัว 13.5%
    3) ตลาดอื่น ๆ หดตัว 82.3 อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ (-87.3%)

    แนวโน้มการส่งออกในปี 2567 กระทรวงพาณิชย์คาดว่า การส่งออกของไทยในปี 2567 จะยังขยายตัวได้จากสินค้าเกษตรและอาหารที่ไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ท่ามกลางภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลกและภาวะสงครามในบางประเทศ ทำให้ความต้องการสินค้าอาหารยังอยู่ในระดับสูง สำหรับภาคการผลิตโลกยังคงทยอยฟื้นตัวส่งผลบวกต่อการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สมาร์ทโฟน และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

    ขณะที่ยังมีปัจจัยท้าทายจากปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะกระทบต่อต้นทุนค่าขนส่ง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามประเมินสถานการณ์เป็นระยะ และจะทำงานร่วมกับทูตพาณิชย์ในแต่ละประเทศเพื่อหาแนวทางลดอุปสรรคในการส่งออกต่อไปImage by chandlervid85 on Freepik​เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : อ่านกรณีศึกษา Virtual Bank ในเกาหลีใต้-สิงคโปร์-จีน พร้อมวิเคราะห์โอกาสของธุรกิจนี้ในไทย

​​ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine