ทีทีบี ย้ำ 4 กลยุทธ์ สู่พันธมิตรทางการเงินที่ดีที่สุดของภาคธุรกิจ - Forbes Thailand

ทีทีบี ย้ำ 4 กลยุทธ์ สู่พันธมิตรทางการเงินที่ดีที่สุดของภาคธุรกิจ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ทีทีบี ธนาคารที่เกิดจากการรวมกันของ “ทีเอ็มบี” และ “ธนชาต” ด้วยการหลอมรวมจุดแข็งของทั้งสองธนาคาร เพื่อไปสู่เป้าหมายยกระดับชีวิตทางการเงินของลูกค้าให้ดีขึ้น วันนี้ ทีทีบี ผ่านบทพิสูจน์กับรางวัล “Best Corporate Bank Award 2022” จาก Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย

รางวัล “Best Corporate Bank Award 2022” เป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจ โดยเฉพาะช่วยให้ลูกค้าผ่านวิกฤตในช่วงโควิด 19 ในปีที่ผ่านมา พร้อมกับการเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยทีมที่ดูแลลูกค้าธุรกิจ ประกอบด้วยผู้นำทีมอย่าง ศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต และสองแม่ทัพใหญ่ อเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ และ วิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี

คุณศรัณย์ ภู่พัฒน์

ชู 4 กลยุทธ์สนับสนุนลูกค้าธุรกิจ

ศรัณย์ กล่าวว่า การทำงานของทีมเพื่อดูแลลูกค้าธุรกิจในวิกฤตโควิด 19 ที่ผ่านมา ได้มีการกำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนกับทีมงานในทุกระดับ ด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 1. ttb way of work Make REAL Change การทำงานของทีมงานทุกคนต้องอยู่บนพื้นฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ลูกค้าของ ทีทีบี ทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งเข้าใจความต้องการของลูกค้าธุรกิจเป็นที่ตั้ง และเปลี่ยนบทบาทของธนาคารจากการทำหน้าที่ผู้ให้บริการทางการเงินในรูปแบบเดิม มาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ และสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว

คุณอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์

กลยุทธ์ที่ 2. การบริหารงานด้วยความเข้าใจองค์ประกอบทุกภาคส่วน และกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ประกอบด้วย

- การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อจะได้โฟกัสและสอดคล้องกับความชำนาญของธนาคาร ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ดิจิทัลโซลูชันให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของเราอย่างแท้จริง

การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ของธนาคาร เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมเป็นพันธมิตรของลูกค้าในทุกสถานการณ์ ก้าวเดินไปข้างหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

การมองสภาวะเศรษฐกิจ และภาวะการตลาดอย่างเข้าใจ เพื่อให้เราสามารถวางกลยุทธ์ของธนาคารได้ในทิศทางที่ถูกต้องและมองหาโอกาสเพื่อการเติบโต

การให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่างความสามารถในการทำกำไร และการป้องกันความเสี่ยง โดยการมองการเติบโตของรายได้ในเชิง risk-adjusted return เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของเราสอดคล้องกับความเสี่ยงของธนาคาร

"เพราะทุกวันนี้ ความสามารถในการหากำไรและการบริหารความเสี่ยง มีผลต่อการเติบโตขององค์กรไม่มากหรือน้อยไปกว่ากัน"

คุณวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์

กลยุทธ์ที่ 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ดิจิทัลโซลูชัน ภายใต้แนวคิด Humanized Digital Banking ดิจิทัลที่เป็นมิตร รู้ใจ และใช้ง่าย มุ่งเน้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างแท้จริง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และดิจิทัลโซลูชันทางการเงิน จะมุ่งเน้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ใน 3 เรื่องหลักๆ ได้แก่

- การสนับสนุนด้านเงินทุนที่เพียงพอ ทั้งในระยะสั้นและรองรับการเติบโตในระยะยาว รวมถึงช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับซัพพลายเออร์ หรือดีลเลอร์ ของลูกค้าธุรกิจให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เช่น ซัพพลายเชน ไฟแนนซิ่ง โซลูชัน

- การส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และดิจิทัลโซลูชัน ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินให้ง่ายขึ้น และลดต้นทุนทางธุรกิจได้จริง เช่น บริการธนาคารออนไลน์เพื่อลูกค้าธุรกิจ ttb business one และบัญชีบริหารหลายสกุลเงินอย่าง ttb multi-currency account

- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับพนักงานของบริษัทของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการจ่ายเงินเดือน และดูแลสวัสดิการพนักงาน เพราะเราเชื่อว่าพนักงานคือกลไกสำคัญของการเติบโตของธุรกิจ เช่น บริการจ่ายเงินเดือนและดูแลสวัสดิการพนักงานอย่าง ttb payroll plus

กลยุทธ์ที่ 4. การให้ความสำคัญกับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริการ และดิจิทัลโซลูชัน ที่สร้างการเติบโตทั้ง Ecosystem ธนาคารไม่ได้มุ่งเน้นแค่เพียงสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจของธนาคารประสบความสำเร็จ แต่เราต้องการเห็นการเติบโตและความสำเร็จนั้นส่งผ่านไปยังซัพพลายเชนของลูกค้า ตั้งแต่ต้นน้ำ ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ซัพพลายเออร์ ลูกค้าและพนักงานของบริษัทให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดี เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในวงกว้าง และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ศรัณย์ กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทีมงาน ทีทีบี ได้ให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจรอบด้าน ไม่ว่าเป็นเรื่องลดภาระหนี้ การสนับสนุนวงเงินเพิ่มเติม การออกผลิตภัณฑ์ ดิจิทัลโซลูชันใหม่ๆ ที่ช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น หรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การบริหารจัดการธุรกิจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน และเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของทั้งลูกค้า และอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว

“ทีทีบี มุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตร ที่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีไว้วางใจ ให้ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในวันนี้และอนาคต ผ่านดิจิทัลโซลูชันที่ครบครัน ด้วยทีมเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจที่มากประสบการณ์ คอยให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น และเติบโตอย่างยั่งยืน” ศรัณย์ กล่าวทิ้งท้าย

TAGGED ON