“SAK” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.10-5.50% ต่อปี เจาะนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ - Forbes Thailand

“SAK” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.10-5.50% ต่อปี เจาะนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

    "บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง" หรือ "SAK" ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ยื่นไฟลิ่งขอเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10-5.50 % ต่อปี ให้กับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW) ชูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ “BBB” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง คาดเสนอขายเดือนสิงหาคมนี้ ผ่าน 3 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, บล.เอเชีย พลัส และบล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ตอกย้ำความแข็งแกร่งของธุรกิจ

    ศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้แบรนด์ "ศักดิ์สยามลิสซิ่ง" เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10-5.50 %ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยคาดว่าจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2566

    ทั้งนี้การออกหุ้นกู้ดังกล่าว SAK ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม Stable โดย บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 สะท้อนถึงการเป็นบริษัทฯ คงสามารถรักษาฐานทุน ตลอดจนสถานะทางการตลาดและผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงยังมีปัจจัยสนับสนุนจากคุณภาพสินเชื่อที่สามารถบริหารจัดการได้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ยังไม่มีผลบังคับใช้

    วัตถุประสงค์ออกหุ้นกู้ บริษัทฯ นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมอบสินเชื่อที่เป็นธรรมและให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายอย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย 

    1) ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ได้แก่ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันเงื่อนไขเกษตรกร 

    2) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และ 

    3) สินเชื่ออื่นๆ ได้แก่ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์, สินเชื่อเช่าซื้อ เป็นต้น ตลอดจนการขยายสาขาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายพอร์ตสินเชื่อให้เติบโต ส่วนที่เหลือจะนำไปชำระเงินกู้

    สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึ้นจาก 6,406 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 เป็น 10,830 ล้านบาท ณ สิ้นงวดไตรมาส 1 ปี 2566 ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อจากฐานลูกค้าเดิมและฐานลูกค้าใหม่ โดยการขยายพื้นที่ให้บริการสินเชื่อจากการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตก และภาคกลาง ส่งผลให้ปัจจุบันมีสาขาให้บริการรวมทั้งหมด 1,029 สาขา ส่วนผลการดำเนินงานปี 2565 และงวด 3 เดือนปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน
2,336 ล้านบาท และ 637 ล้านบาทตามลำดับ และมีกำไรสุทธิจำนวน 710 ล้านบาท และ 175 ล้านบาท ตามลำดับ

    “มั่นใจว่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นใน SAK ทั้งจากความแข็งแกร่งของธุรกิจที่เป็นสินเชื่อเพื่อสังคม ที่มีความเข้มแข็งทั้งโครงสร้างธุรกิจ ฐานะการเงิน และการดำเนินการภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่มีเป้าหมายมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายศิวพงศ์ กล่าว

    สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ SAK สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่บริษัทแต่งตั้ง 3 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004 และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000

    

    อ่านเพิ่มเติม : 

    ​ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine