Gen Y จ่ายง่าย จ่ายหนัก 'กรุงศรี คอนซูมเมอร์' ต่อยอดโครงการ 'ฉลาดคิด ฉลาดใช้' ให้ความรู้ทางการเงิน - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Finance & Investment
  • News >
  • Gen Y จ่ายง่าย จ่ายหนัก ‘กรุงศรี คอนซูมเมอร์’ ต่อยอดโครงการ ‘ฉลาดคิด ฉลาดใช้’ ให้ความรู้ทางการเงิน

Gen Y จ่ายง่าย จ่ายหนัก ‘กรุงศรี คอนซูมเมอร์’ ต่อยอดโครงการ ‘ฉลาดคิด ฉลาดใช้’ ให้ความรู้ทางการเงิน

กัมปนาท กาญจนาคาร

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เปิดตัวโครงการ ‘ฉลาดคิด ฉลาดใช้’ ภายใต้แนวคิด ‘ใช้เงินเป็น เห็นทางรวย’ เป็นปีที่สอง พร้อมเผยกลุ่มลูกค้าเจนวายใช้เฉลี่ยผ่านบัตรเครดิต ราว 113,000 บาทต่อปี หรือราวครึ่งหนึ่งของรายได้

ณญาณี เผือกขำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และประธานชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล กล่าวว่า ในฐานะผู้ให้สินเชื่อที่มีความรับผิดชอบ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้ริเริ่มโครงการ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ โดยกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีวินัยทางการเงินที่ดี ขอบเขตของโครงการในปีที่แล้ว ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินผ่านทางสื่อออนไลน์สำหรับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน และกิจกรรมประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงินสำหรับนักศึกษาทั่วประเทศ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจติดตามผ่านทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์เป็นจำนวนมาก และมีนักศึกษาส่งโครงการสื่อเข้าประกวดกว่า 100 โครงการจากทั่วประเทศ

ปีนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จึงวางแผนต่อยอด ขยายขอบเขตโครงการฉลาดคิด ฉลาดใช้ ภายใต้แนวคิด “ใช้เงินเป็น เห็นทางรวย” เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ใช้เงินเป็น รู้จักวิธีการวางแผนการเงินอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต โดยในปีนี้นอกจากการให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์แล้ว ยังมีการสร้างเฟซบุ๊คกรุ๊ป ‘ชมรมคนมีตังค์’ เพื่อเป็นคอมมูนิตี้สำหรับคนที่สนใจเรื่องการบริหารเงิน รวมทั้งยังเพิ่มการจัดสัมมนาสำหรับลูกค้าของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และบุคคลทั่วไป รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย  เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

ณญาณี เผยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่ชี้ให้เห็นว่า แนวโน้มธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลในปี 2560 เทียบกับอัตราเติบโต 6.8% จากปี 2559 ในขณะที่ยอดสินเชื่อคงค้างของบัตรเครดิตขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 8.0% ในปี 2559  มาอยู่ที่  9.4% ในปี 2560 และสินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 4.6% ในปี 2559  มาอยู่ที่ 6.4% ในปี 2560 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อของครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นเพียงบางส่วน เนื่องจากเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึง และภาระหนี้ของครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง โดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ ร้อยละ 77.5  ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2560

“เมื่อพิจารณาเฉพาะพฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ข้อมูลจากส่วนงาน Data Intelligence & Customer Insights (DICI) ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้ากลุ่ม Gen Y (21 – 38 ปี) มีรายได้เฉลี่ยราว 2 หมื่นกว่าบาทต่อเดือน วงเงินบัตรเครดิตเฉลี่ยราว 70,000 บาท การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เฉลี่ย 113,000 บาทต่อปี หรือราวครึ่งหนึ่งของรายได้” ณญาณี กล่าวและเสริมว่า

พฤติกรรมการใช้บัตรของลูกค้ากลุ่มนี้ ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า กล่าวคือ นิยมใช้บัตรเครดิตเมื่อได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่า เช่น ได้ส่วนลด หรือเครดิตเงินคืน และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของตน การใช้จ่ายผ่านบัตรต่อครั้งโดยเฉลี่ย แม้จะต่ำกว่าลูกค้ากลุ่มที่อายุมากกว่า แต่ความถี่ในการใช้จ่ายจะบ่อยครั้งกว่า สำหรับหมวดการใช้จ่ายที่มีการใช้จ่ายสูงสุด คือ 1.ประกัน 2. เครื่องใช้ในครัวเรือน 3. กินดื่ม ส่วนหมวดการใช้จ่ายที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด ได้แก่ 1. ช้อปปิ้งออนไลน์ 2.เช่ารถ 3. วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 4. ท่องเที่ยว สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบคนเมือง ที่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน ช้อปปิ้งออนไลน์ และท่องเที่ยว นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลของกลุ่ม Gen Y ส่วนใหญ่มักจะผ่อนชำระสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ วงเงินสินเชื่อเฉลี่ย ประมาณไม่เกิน 44,000 บาท

ในภาพรวม ลูกค้ากลุ่มนี้ มีความกล้าใช้เงิน ใช้เงินเก่ง เมื่อเทียบกับลูกค้ากลุ่มที่อายุมากกว่า ดังจะเห็นได้จากอัตราการเติบโตของยอดใช้จ่ายผ่านบัตร จะสูงกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10% ต่อปี  ในขณะเดียวกัน ก็มีแนวโน้มการผิดนัดชำระ สูงกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ทางการเงิน ส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มีวินัยทางการเงิน รู้จักบริหารรายรับรายจ่ายให้สมดุล ไม่ก่อหนี้เกินตัว จึงเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินของกรุงศรี คอนซูมเมอร์

“ในฐานะผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่มุ่งประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษา และวัยเริ่มทำงาน มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารการเงิน และมีวินัยทางการเงินที่ดี” ณญาณี เผือกขำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวทิ้งท้าย

BACK TO TOP