แบงก์ชาติชี้แจงไม่มีเกณฑ์ ‘ห้ามญาติกู้ร่วม - ไม่กำหนดเพดานภาระหนี้ต่อรายได้’ - Forbes Thailand

แบงก์ชาติชี้แจงไม่มีเกณฑ์ ‘ห้ามญาติกู้ร่วม - ไม่กำหนดเพดานภาระหนี้ต่อรายได้’

ช่วงที่ผ่านมา มีหลายกระแสข่าวเกี่ยวกับการขอสินเชื่อที่ยากขึ้น ธนาคาร สถาบันการเงินต่างเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น หนึ่งในนั้นมีกระแสข่าวว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดเพดานอัตราส่วนภาระผ่อนชำระต่อรายได้ (Debt Service Ratio: DSR) ให้ผู้กู้จะต้องมีเงินเดือนเป็น 2 เท่าของค่างวด และห้ามลูกหนี้ที่เป็นญาติมากู้ร่วมนั้น ล่าสุดทางแบงก์ชาติออกมาชี้แจงแล้ว


    วันนี้ (10 ก.ค. 67) นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงว่า เมื่อ 1 ม.ค. 2567 มีการบังคับใช้หลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) แต่ไม่มีการกำหนดเพดานของอัตราส่วนภาระผ่อนชำระต่อรายได้ (DSR) โดยหลักเกณฑ์ระบุให้สถาบันการเงินต้องพิจารณาดูแลให้ลูกหนี้มีเงินเหลือจากการผ่อนภาระหนี้เพียงพอดำรงชีพสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าบ้าน โดยผู้ให้บริการอาจกำหนดอัตราส่วน DSR หรืออัตราส่วนอื่นเป็นเกณฑ์ภายในเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้

    นอกจากนี้ ธปท. ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ห้ามลูกหนี้นำญาติมาเป็นผู้กู้ร่วม แต่ส่งเสริมให้บุคคลที่มีความตั้งใจจะช่วยลูกหนี้ผ่อนชำระอยู่แล้ว มาจัดทำสัญญากู้ร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบตามจริงในการผ่อนชำระหนี้

    ทั้งนี้ ธปท. มุ่งหวังให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ลูกหนี้เป็นหนี้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาระหนี้เกินตัวและไม่สร้างความยากลำบากในการใช้ชีวิตจากภาระหนี้ใหม่ที่จะเกิดขึ้น​​เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : กสิกรไทยเปิดตัว orbix INVEST ผู้ช่วยลงทุนคริปโตฯ ตั้งเป้าปี 67 AUM แตะ 1,000 ล้านบาท

ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine