ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเกมรุกธุรกิจ Wealth บุกตลาดซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรอง เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Maxi Q พร้อมเปิดแคมเปญ “Be The Victor” - Forbes Thailand

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเกมรุกธุรกิจ Wealth บุกตลาดซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรอง เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Maxi Q พร้อมเปิดแคมเปญ “Be The Victor”

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเกมรุกธุรกิจ Wealth ให้บริการ รับซื้อ-เสนอขายพันธบัตรและหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (secondary bond) โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางจับคู่ความต้องการลงทุนและผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดให้ลูกค้า

“นักลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าพันธบัตรและหุ้นกู้สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ก่อนครบกำหนด ลูกค้าพันธบัตรและหุ้นกู้ส่วนใหญ่ 99.99% กัดฟันถือจนครบอายุ เพราะไม่ว่าซื้อตราสารหนี้ไปแล้ว นำมาขายเปลี่ยนมือได้ ไม่ต้องรอให้ครบกำหนด” ดุษฎี เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวและเสริมเติมว่า หากลูกค้ามีเงินเก็บ ต้องการลงทุนสั้น 1 ปี แต่ในตลาดไม่มีพันธบัตรหรือหุ้นกู้อายุ 1 ปี เสนอขายเลยลูกค้าสามารถซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้อายุ 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี แล้วถือไว้ 1 ปี ตามที่ต้องการหลังจากนั้นค่อยนำมาขายก่อนครบกำหนด เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก หรือ พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่เสนอขาย IPO ในช่วงนั้น แต่ตลาดส่วนนี้ยังไม่มีใครรุกขึ้นมากทำจริงจัง ธนาคารจึงเข้ามาจับตรงนี้ ทั้งนี้ธนาคารรับซื้อ-ขาย พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ ที่มีระดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB- ขึ้นไป หรืออยู่ใน Investment Grade ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ ทั้งนี้สำหรับ “หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Maxi EQ” ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หวังเจาะกลุ่มลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างมากนั้นถือเป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับราคาหลักทรัพย์ใน SET50 โดยเสนอขายการลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท และทวีคูณครั้งละ 1 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้ ธนาคารเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และสินค้าโภคภัณฑ์มาก่อน “เรามีของที่แตกต่าง มีผลิตภัณฑ์ที่ผู้เล่นอื่นไม่มี ใครอยากลงทุนอะไรมาที่ซีไอเอ็มบี ไทย เรามีครบ ทั้งเสี่ยงมา เสี่ยงน้อย ไม่ชอบเสี่ยง ทั้งพาไปลงทุนต่างประเทศ และลงทุนผ่านกองทุน” ดุษณี เกลียวปฏินนท์ กล่าว ด้าน อดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยถึงแคมเปญ “Be The Victor” เพื่อการเข้าถึงลูกค้าด้วยทัศนคติที่สอดคล้องกับการทำงานของธนาคาร “ช่วงเริ่มต้นธนาคารจะรุกแคมเปญ Be The Victor กับกลุ่มลูกค้า CIMB Preferred ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่ม Wealth ที่มีเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารก่อน โดยเชิญชวนลูกค้ามาวางแผนการเงินโดยคิดถึงไปถึงการวางแผนชีวิต หลังจากนั้น เราจะเริ่มขยายไปยังกลุ่มลูกค้าอื่นๆ เพราะไม่ว่าจะมีเงินมากหรือน้อยขอเพียงกล้าและลงมือทำก็เป็น Victor ได้” อดิศร เสริมชัยวงศ์ กล่าวและทิ้งท้ายว่า “เราจะสร้างชุมชนที่รวบรวมคนแบบ Victor เข้าไว้ด้วยกัน เริ่มจากบุคคลต้นแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวประสบความสำเร็จโดยไม่ย่ำอยู่บนรอยเท้าใคร”