กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดแนวรุกปี 61 ขยายฐานลูกค้า ตั้งเป้าสินเชื่อโต 10% - Forbes Thailand

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดแนวรุกปี 61 ขยายฐานลูกค้า ตั้งเป้าสินเชื่อโต 10%

อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ เผยในปี 60 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) สินเชื่อโตรวมกว่า 9% ทำกำไรเบ็ดเสร็จกว่า 6.1 พันล้านบาท พร้อมเผยแผนปี 61 ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าเชิงรุกพัฒนาช่องทางการลงทุนในต่างประเทศของลูกค้าบุคคลรายใหญ่ให้เทียบเท่า Private Bank ต่างประเทศ ตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อรวมอยู่ที่ประมาณ 10%

อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เผย ปี 2560 เป็นอีกหนึ่งปีที่ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจฯ ออกมาในระดับที่น่าพอใจ สะท้อนความมีประสิทธิภาพของ Business Model ที่สามารถใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้อย่างเต็มศักยภาพ  ด้านสินเชื่อรวม ธนาคารตั้งเป้าการเติบโตที่ราว 10% ด้านสินเชื่อด้วยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (NPLs) คาดว่าจะลดลงไปที่ประมาณ 4.5% “จุดแข็งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรคือมีบริการและผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุนมีคุณภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยทำให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งบรรษัทขนาดใหญ่ ลูกค้าสถาบัน เอสเอ็มอี และลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถปรับการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มธุรกิจฯ ยังคงไม่หยุดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ยิ่งกว่าเดิม กลางปี 2560 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (บล.ภัทร) ได้เปิดตัวบริการ Global Investment Service หรือ GIS บริการพิเศษที่ช่วยให้ลูกค้าบุคคลรายใหญ่สามารถบริหารเงินลงทุนในต่างประเทศผ่านสินทรัพย์ที่หลากหลายได้อย่างไร้พรมแดน” อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กล่าว  

ยกระดับสาขาธนาคารสู่ Financial Hub

นโยบายทางด้านสาขา ธนาคารมีแนวคิดเรื่องการพัฒนาเครือข่ายสาขาซึ่งรวมถึงการปิดย้ายสาขาหรือปรับปรุง ตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะมองเห็นว่าการทำธุรกรรมที่สาขาอาจมีไม่มากเท่าเดิม และยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาอำนวยความสะดวกมากขึ้น โดยในอนาคต “ปัจจุบันเรามี 66 สาขา หลายสาขาของธนาคารจะถูกยกระดับให้เป็น Financial Hub ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2 แห่งคือสาขาเซ็นทรัลเวิลด์และสาขาทองหล่อ ปี 2561 นี้เราเตรียมเปิดอีกหนึ่งสาขาที่เยาวราช” ในขณะที่บริการอื่นๆ จะพัฒนาไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศที่กำลังทยอยเกิดขึ้นภายใต้โครงการ National e-Payment โดยกลุ่มธุรกิจฯ จะใช้เครือข่ายสาขาที่มีอยู่ ตลอดจน Alternative Channel และ Information Technology มาสร้างโอกาสในการเข้าถึงสาขาและบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการลงทุน โดยจะมีการเปิดตัวเร็วๆ นี้  

ทิศทาง KKP ปี 2561

ปี 2561 KKP ยังคงมุ่งเน้น 3 ธุรกิจหลักซึ่งเป็นจุดแข็งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร คือธุรกิจให้สินเชื่อ ธุรกิจ Private Bank และ ธุรกิจ Investment Bank ด้านธุรกิจให้สินเชื่อและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยสินเชื่อรายย่อย (สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค) สินเชื่อธุรกิจ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธนาคารพาณิชย์ (เงินฝาก ประกันและการลงทุน) “สินเชื่อรายย่อยที่ธนาคารเกียรตินาคินมีส่วนแบ่งการตลาดทางด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในอันดับต้นของอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี 2560 ยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อยู่ที่ 103,926 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 8%  ส่วนสินเชื่อรายย่อยอื่น มีการขยายตัวในอัตราที่สูงตลอดปี 2560 ผ่านช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้าที่ธนาคารได้จัดตั้งขึ้น” สำหรับสินเชื่อธุรกิจ กลุ่มธุรกิจฯ มุ่งเน้นทำตลาดในอุตสาหกรรมที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นครึ่งหนึ่งของสินเชื่อกลุ่มนี้กำลังได้รับการขยายตลาดไปสู่ลูกค้าขนาดใหญ่หรือบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้น ล่าสุดธนาคารได้มีโอกาสให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าของประเทศ ในโครงการคอนโดมิเนียมลักชัวรี่ เดอะรีเซิร์ฟ สุขุมวิท 6 ด้านธุรกิจ Private Bank ประกอบไปด้วยสายงานที่ดูแลให้คำปรึกษาการลงทุนให้แก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ โดยธุรกิจนี้นับเป็นจุดแข็งของกลุ่มธุรกิจฯ ที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นๆ สินทรัพย์ภายใต้คำแนะนำ (Asset under Advice: AuA) คิดเป็นมูลค่า 447 แสนล้านบาท หรือประมาณกว่า 580 แสนล้านบาท หากรวมเงินฝากที่ธนาคารด้วย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่มีต่อกลุ่มธุรกิจฯ โดย บลจ. ภัทร ในช่วงปีที่มามีผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกองทุนที่เป็น Flagship ไม่ว่า LTF, RMF หรือกองหุ้น ล้วนติดอันดับกองทุนที่มีผลการดำเนินการยอดเยี่ยม สำหรับปี 2561 นี้ บลจ.ภัทร จะเน้นการดูแลสินทรัพย์ที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะ Fixed Income และ Structure Products อีกทั้งจะขยายความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพย์ในต่างประเทศในประเภท Mutual Fund และ Private Fund อีกด้วย ธุรกิจ Investment Bank ประกอบไปด้วยธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ลูกค้าสถาบัน ธุรกิจลงทุน และธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจ โดย บล.ภัทร ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในธุรกรรมสำคัญระดับประเทศหลายรายการ อาทิ การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทสหพัฒน์ การเสนอขายหุ้น IPO ของ บมจ. บี กริม เพาเวอร์ และ บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล ด้าน ชวลิต จินดาวณิค ประธานสายการเงินและงบประมาณ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ว่า “ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 5,737 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมเท่ากับ 6,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.2% มีสินทรัพย์รวม 259,335 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9%” ทางด้านอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) คำนวณตามเกณฑ์ Basel III รวมกำไรถึงสิ้นปี 2559 อยู่ที่ 16.46% เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับ 13.31% หากรวมกำไรถึงสิ้นปี 2560 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงจะเท่ากับ 17.95% เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับ 14.80% ในส่วนของผลการดำเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์นั้นสินเชื่อของธนาคารในปี 2560 มีการขยายตัวที่ 9.3% หลังจากที่มีการหดตัว 3 ปีต่อเนื่องในปี 2557 - 2559 โดยสินเชื่อมีการขยายตัวในเกือบทุกประเภทยกเว้นสินเชื่อเช่าซื้อที่ยังคงมีการหดตัวลง
ด้าน ชวลิต จินดาวณิคประธานสายการเงินและงบประมาณ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้สินเชื่อของธนาคารที่มีการขยายตัวค่อนข้างดี ได้แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (เพิ่ม 205%) สินเชื่อ Micro SMEs ซึ่งรวมสินเชื่อ KK SME (เพิ่ม 84%) สินเชื่อบุคคล (เพิ่ม 35%) สินเชื่อบรรษัท (เพิ่ม 130%) สินเชื่อ Lombard (เพิ่ม 62%) ในด้านคุณภาพของสินเชื่ออัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ 5.0% ปรับตัวดีขึ้นจาก 5.6% สิ้นปี 2559 สำหรับธุรกิจตลาดทุนนั้น มีรายได้รวมราว 3 พันล้านบาท บล.ภัทรมีส่วนแบ่งตลาด 4.69% เป็นอันดับที่ 5 จากบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมด 38 แห่ง ตลอดจนมีรายได้จากค่าธรรมเนียมวานิชธนกิจและจากการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจ ในขณะที่ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด (มหาชน) ประเมินว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 จะเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ 3.8% โดยมีปัจจัยหนุนหลัก 2 ปัจจัย คือ 1. ภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ ทั้งจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่พร้อมเพรียงกัน (Synchronized Growth) ขณะที่มาตรการปฏิรูปภาษีของรัฐบาลสหรัฐก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจโลกเช่นกัน และ 2. ภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น การเบิกจ่ายงบกลางปี เป็นต้น ด้านการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแต่ไม่โดดเด่นนัก ทั้งนี้ มีประเด็นที่ต้องจับตา 3 ประการ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้อย่างทั่วถึงหรือไม่ โดยที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากภาคระหว่างประเทศเป็นหลัก 2. การลงทุนของภาครัฐและเอกชนจะกลับมาขยายตัวหรือไม่ โดยที่ผ่านมาการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐ (ที่รวมรัฐวิสาหกิจ) ต่ำกว่าเป้ามาโดยตลอด และ 3. ความตึงตัวภาคการเงินจะผ่อนคลายลงหรือไม่ โดยที่ผ่านมาแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินจะอยู่ในระดับต่ำแต่สภาพคล่องทางการเงินมิได้ไหลเข้าไปสู่ภาคธุรกิจที่มีความต้องการทางการเงินเท่าที่ควร