กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผย 4 กลยุทธ์ปี 64 ฝ่าโควิดด้วยเกมธุรกิจจากดิจิทัล - Forbes Thailand

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผย 4 กลยุทธ์ปี 64 ฝ่าโควิดด้วยเกมธุรกิจจากดิจิทัล

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชูดิจิทัล นวัตกรรม ข้อมูล จับมือพันธมิตรผสานแกร่ง ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร 3.05 พันล้านบาท ในปี 2564 ด้านผลประกอบการปี 63 ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 2.8 พันล้านบาท ติดลบ 11% เผยมาตรการโควิดระยะที่ 2 ช่วยสินเชื่อเป็นจำนวน 4.79 พันล้านบาท

ณญาณี  เผือกขำ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล อันประกอบไปด้วย บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า เผยว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผันผวน และความไม่แน่นอนในตลาด จากสถานการณ์โควิด-19 แต่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ก็ยังมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 280,000 ล้านบาท (-11% เทียบกับปี 2562) ยอดสินเชื่อใหม่ 79,000 ล้านบาท (-21%) ยอดสินเชื่อคงค้าง 144,000 ล้านบาท  (-4%) และจำนวนบัญชีลูกค้าใหม่ 488,000 ราย (-51%) “ผลประกอบการในภาพรวม แม้จะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562  ก็ได้รับผลกระทบรุนแรงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ อันเป็นผลจากการใช้ระบบเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรักษาคุณภาพสินเชื่ออย่างรัดกุม” ณญาณี เผือกขำ ประธานกรรมการ กรุงศรีคอนซูมเมอร์กล่าวและเสริมว่า สำหรับมาตรกาช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ โควิด-19 ระยะที่ 2 ได้ออกมาตรการช่วยเหลือ 3 มาตรการ ซึ่งสำหรับมาตรการที่ 2 ที่เป็นมาตรกาปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ มีลูกค้าของกรุงศรีฯ เข้าร่วมมาตรการเป็นจำนวน 102, 980 ราย โดยคิดเป็นยอดสินเชื่อคงค้างที่ช่วยเหลือกว่า 4.79 พันล้านบาท 4 กลยุทธ์ พลิกเกมธุรกิจกรุงศรี 64 สำหรับในปี 2564 ณญาณี คาดว่าสภาวะตลาดโดยรวมยังคงต้องเผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ ภาวะการว่างงาน และกำลังซื้อ รวมถึงอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น สำหรับอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.2 สำหรับบัตรเครดิต และ ร้อยละ 3.4 สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อผ่อนชำระ ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในธุรกิจให้สินเชื่อ อย่างไรก็ดี กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มองว่ายังมีโอกาสใหม่ๆ จากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวเร่งให้สังคมไทยก้าวสู่ยุคสังคมไร้เงินสดแบบก้าวกระโดด  จึงเตรียมปรับแผนธุรกิจ โดยเน้นการบริหารคุณภาพสินเชื่ออย่างรัดกุม พร้อมกับการดูแลช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้วาง กลยุทธ์หลัก 4 ประการเพื่อสร้างความเติบโตในระยะยาว โดยในปี 2564 กรุงศรีคอนซูเมอร์จะใช้กลยุทธ์สำคัญ 4 ด้านดังต่อไปนี้
  1. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ผ่านการใช้งานระบบดิจิทัลจาก AI “มะนาว” ซึ่งในปีที่ผ่านมา "มะนาว" รับสายลูกค้ามากถึง 6.73 ล้านสาย และตอบข้อความผ่านแชท 1.2 ล้านข้อความ การนำหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการทำงานที่มีการทำซ้ำ (Robotic Process Automation-RPA) และการใช้งานคำสั่งเสียง
  2. การนำศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาใช้ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจลูกค้ายิ่งขึ้น อาทิ Marketing AI ที่ใช้ข้อมูลวิเคราะห์จากพฤติกรรมเพื่อส่งบริการที่โดนใจ
  3. การผสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือกรุงศรี และพันธมิตรชั้นนำทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด ขยายฐานลูกค้า และแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ โดยเฉพาะในเซกเมนต์ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น บริการส่งอาหาร, ช้อปปิ้งออนไลน์, และประกันภัย เป็นต้น นอกจากนี้ในธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี เตรียมจับมือกันภายในระหว่างธนาคารกรุงศรี, กรุงศรี คอนซูมเมอร์ และกรุงศรี ออโต้ ในคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า “One Retail transformation” ที่จะเป็นการแชร์ข้อมูลของฐานลูกค้าเพื่อหาบริการใหม่ร่วมกันและตอบโจทย์การบริการลูกค้า
  4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวทันโลกธุรกิจยุคใหม่ โดยมีเป้าหมายในระยะยาว ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ตรงใจลูกค้ายิ่งขึ้น เพิ่มสามารถศักยภาพ พร้อมเสนอให้พนักงานเสนอจากทุกคนๆ
สำหรับเป้าหมายในปี 2564 ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ นั้น ณญาณี ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร 305,000 ล้านบาท ยอดสินเชื่อใหม่ 88,000 ล้านบาท และจำนวนลูกค้าใหม่ 583,000 ราย อ่านเพิ่มเติม: อินเตอร์ฟาร์มา เร่งลงทุนรับกระแสสุขภาพโต