"แอสเซท ไฟว์" ยื่นไฟลิ่ง เตรียมออกหุ้นกู้ฯ “AFIVE” 250 ล้านบาท - Forbes Thailand

"แอสเซท ไฟว์" ยื่นไฟลิ่ง เตรียมออกหุ้นกู้ฯ “AFIVE” 250 ล้านบาท

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 ยื่นไฟลิ่ง ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ “AFIVE” ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยระดับ 7% จ่ายทุก 3 เดือน มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 250 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อใช้เป็นทุนซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการ ผลักดันผลประกอบการให้เติบโตต่อเนื่อง คาดเสนอขาย 31 ต.ค. - 2 พ.ย.นี้


    ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ “ AFIVE” ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 200 ล้านบาท และ มีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250 ล้านบาท โดยจะจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่

    สำหรับวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำเงินระดมทุนมาซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการประมาณ 200 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

    โดยหุ้นกู้ “AFIVE” จะเสนอขายระหว่างวันที่ 31 ต.ค. และ 1-2 พ.ย. 2566 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000บาท และ ทวีคูณครั้งละ 100,000บาท ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

    “บริษัทมั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ชุดนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งสามารถนำไปขยายการลงทุนเพื่อผลักดันผลประกอบการให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

    ทั้งนี้ ด้านอัตราส่วนทางการเงินสำคัญ ณ สิ้นไตรมาส 2/2566 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องสูงถึง 5.75 เท่า เช่นเดียวกับอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยอยู่ระดับ 20.74 และอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพันสูงถึง 115.17 เท่า สะท้อนการมีสภาพคล่องทางการเงินและมีความสามารถในการชำระคืนสูง” ศุภโชค กล่าว

    

    อ่านเพิ่มเติม : เจ เวนเจอร์สส่ง "Pah Advance" สวัสดิการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับพนักงานองค์กร ให้ HR ทำงานง่าย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานยุคปัจจุบัน

    ​ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine