"แรบบิท แคช" เปิดกลยุทธ์ปฏิวัติสินเชื่อ Digital Lending - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Finance & Investment
  • News >
  • “แรบบิท แคช” เปิดกลยุทธ์ปฏิวัติสินเชื่อ Digital Lending

“แรบบิท แคช” เปิดกลยุทธ์ปฏิวัติสินเชื่อ Digital Lending

บริษัท แรบบิท แคช จำกัด เปิดตัวบริการสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล 100% ใช้ข้อมูลทางเลือกวิเคราะห์สินเชื่อผ่านเทคโนโลยี ผสานความร่วมมือกับเคอรี่ เอ็กซ์เพรส และฮิวแมนิก้า ผู้ให้บริการ HR Solutions ภายใต้แนวคิด “Money Rabbolution สร้างเครดิตด้วยชีวิตออนไลน์”

รัชนี แสนศิลป์ชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แรบบิท แคช จำกัด เปิดเผยว่า แรบบิท แคช ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ในเครือของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาการให้บริการสินเชื่อดิจิทัลแนวคิดใหม่

ในแนวคิด “Money Rabbolution สร้างเครดิตด้วยชีวิตออนไลน์” เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับคนไทยได้อย่างเท่าเทียมและสร้างความแตกต่างจากการให้บริการสินเชื่อแบบเดิม โดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำดำเนินการทั้งหมดผ่านดิจิทัลที่มีความเชื่อถือได้และความปลอดภัยสูงสุด

สำหรับบริการสินเชื่อของแรบบิท แคชได้รับการออกแบบให้ขั้นตอนการสมัครจนกระทั่งได้รับอนุมัติสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัล 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่ต้องการความง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยแรบบิท แคช วางแผนใช้ Alternative Data หรือข้อมูลทางเลือกที่แสดงถึง Digital Footprint และ Behavioral Footprint ต่างๆ ของผู้บริโภคมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงและพิจารณารูปแบบสินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน

“แรบบิท แคชเป็นบริษัทในเครือบีทีเอส ซึ่งมีธุรกิจในกลุ่มมากมาย ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายที่จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อภายใต้การได้รับความยินยอมจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การขนส่ง การประกัน การซื้อสินค้าหรือบริการ หรือ การแลกคะแนนแรบบิท รีวอร์ด เป็นต้น

รวมถึงข้อมูลที่สำคัญจากพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกันจะทำให้เราสามารถมองเห็นลูกค้าในมุมที่แตกต่าง และประเมินลูกค้าได้ในหลายมิติ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ากลุ่มที่อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากแรบบิท แคชได้ง่ายขึ้น”

นอกจากนั้น แรบบิท แคช ยังร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการออกแบบระบบการให้สินเชื่อดิจิทัลให้ง่ายและสะดวกสำหรับผู้บริโภค รวมถึงระบบการยืนยันตัวตนและพิสูจน์ตัวตนผ่านดิจิทัลที่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ได้ทุกธนาคารแบบเรียลไทม์

โดยวางแผนเปิดให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถสมัครใช้บริการสินเชื่อของแรบบิท แคชได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 หลังจากที่บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยในเบื้องต้นจะนำเสนอสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย หรือ สินเชื่อนาโน ควบคู่ไปกับสินเชื่อสวัสดิการ สินเชื่อ Pay Day Loan สินเชื่อผ่อนชำระ Buy Now, Pay Later โดยสินเชื่อประเภทอื่นๆ จะออกมาให้บริการในไตรมาสถัดไป

รัชนียังกล่าวถึงการบริษัทระยะแรกของแรบบิท แคช ซึ่งพัฒนาโมเดลการให้สินเชื่อดิจิทัลผ่านความร่วมมือกับบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยทดลองนำเสนอสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กลุ่มลูกค้าของเคอรี่ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โดยจะคัดเลือกจากกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจขายของออนไลน์ที่เป็นสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส โลยัลตี้ คลับ ซึ่งมีประวัติในการจัดส่งสินค้าพัสดุกับทางเคอรี่เป็นประจำ โดยทางบริษัทจะทำการประเมินผลจากข้อมูลที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้ากลุ่มแรกนี้เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงเงื่อนไขการให้สินเชื่อก่อนจะออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าของเคอรี่ทุกคนสามารถใช้บริการได้ในอนาคต

ขณะเดียวกันแรบบิท แคช และ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ยังมีการวางกลยุทธ์ร่วมกันในการนำเสนอสินเชื่อและบริการอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ ของแรบบิท แคช ให้กับลูกค้าของเคอรี่ โดยพิจารณาจากข้อมูลทางเลือกที่ลูกค้าของเคอรี่อนุญาตให้นำข้อมูลมาใช้ได้ เพื่อทำให้ลูกค้าของเคอรี่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วผ่านทางโมบาย แอปพลิเคชัน ทั้งของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส และแรบบิท แคช ด้วย

วราวุธ นาถประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าวว่า แรบบิท แคช เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่สามารถช่วยตอบโจทย์ให้กับลูกค้าของบริษัทที่มีจำนวนกว่า 10 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ขายสินค้าทางออนไลน์และมีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือการจัดการสภาพคล่องชั่วคราว โดยเคอรี่ยังมีแผนการตลาดที่วางร่วมกับแรบบิทแคช นำเสนอให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มของบริษัทในอนาคตอันใกล้นี้

“แรบบิทแคช ถือเป็นการสร้างโอกาสที่ดีและต่อยอดการบริการ ด้วยขั้นตอนการขอสินเชื่อที่ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสารยุ่งยาก โดยการขอสินเชื่อนั้นสามารถทำได้โดยพิจารณาจากข้อมูลการใช้บริการกับเคอรี่ภายใต้ความยินยอมของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของการส่งพัสดุ มูลค่าการส่งพัสดุ ค่าบริการ รูปแบบการเรียกเก็บเงินจากผู้รับสินค้า ระยะเวลาการใช้บริการกับเคอรี่ หรือประเภทของสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส โลยัลตี้ คลับ

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ แรบบิท แคช ทำความเข้าใจกับลูกค้าได้มากขึ้น และนำไปใช้ในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อได้อย่างเหมาะสม ยิ่งลูกค้าที่มีประวัติการใช้บริการกับเคอรี่เป็นประจำ ก็จะทำให้มีข้อมูลที่มากขึ้น ซึ่งเพิ่มโอกาสในการได้รับพิจารณาสินเชื่อด้วยวงเงินสูงขึ้นอีกด้วย” วราวุธกล่าว

นอกจากนั้น สุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ยังกล่าวถึงความร่วมมือกับแรบบิท แคช ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบของสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโดยความสมัครใจ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วไปให้กับพนักงานของบริษัทที่ใช้บริการ HR Solutions ของกลุ่มฮิวแมนิก้า

เฉพาะในกรณีที่บริษัทเหล่านั้นต้องการพิจารณาให้สินเชื่อสวัสดิการนี้เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่บริษัทมอบให้กับพนักงานนอกเหนือจากสวัสดิการอื่นๆ ของนายจ้างเท่านั้น โดยข้อมูลของพนักงานต้องผ่านกระบวนการยินยอมจากพนักงานอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทดลองการให้สินเชื่อกับพนักงานของฮิวแมนิก้าและพนักงานในเครือของบีทีเอสกรุ๊ปก่อน ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

“ฮิวแมนิก้า ร่วมมือกับแรบบิท แคช เพื่อนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการ หรือ Welfare Loan ให้บริษัทที่เป็นลูกค้าของฮิวแมนิก้า ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลทั่วไป ซึ่งถือเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่นายจ้างสามารถมอบให้ลูกจ้างนอกเหนือจากสวัสดิการด้านสุขภาพหรือการดูแลความเป็นอยู่ด้านอื่นๆ ของพนักงานได้

โดยเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเราได้ริเริ่มเป็นบริษัทแรกที่ให้สินเชื่อสวัสดิการพิเศษของแรบบิทแคช กับพนักงานของฮิวแมนิก้าเอง ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเนื่องจากขั้นตอนการสมัครนั้นง่ายและรวดเร็วมาก และตอบโจทย์คนที่ต้องการสภาพคล่องเป็นอย่างมาก” สุนทรกล่าว

ด้าน คาซึมาซะ โอชิมา กรรมการบริหารและประธานฝ่ายการเงิน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อิออนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับแรบบิท กรุ๊ป มาตั้งแต่ปี 2558 โดยล่าสุดได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านการให้บริการสินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล จึงร่วมลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท แรบบิท แคช เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ด้วยความพร้อมสนับสนุนการเติบโตจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในฐานะผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการให้แหล่งเงินทุนในต้นทุนที่ต่ำด้วยความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่ม AEON Financial Service ประเทศญี่ปุ่น และให้บริการด้านการดำเนินงานบางส่วนให้กับแรบบิท แคช

“แรบบิท แคช มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนสังคมไทย พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างธุรกิจออนไลน์ ผู้ประกอบการรายย่อย และคนไทยทุกคน ให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หลายๆ คนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

โดยตั้งเป้าในการให้บริการสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัลแก่บุคคลทั่วไปภายในไตรมาสแรกของปีหน้า โดยคาดว่าจะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าได้ไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ล้านบาทในปีแรก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือ และสร้างโอกาสให้กับธุรกิจรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า ที่ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุน รวมถึงผู้ที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ในการสมัครขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั่วไป” รัชนีกล่าวสรุป

อ่านเพิ่มเติม: “ซิซซา กรุ๊ป” เผยธุรกิจสวนกระแส รุกโครงการเมกะโปรเจ็กต์ที่ภูเก็ต


ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine

 

 

BACK TO TOP