อย่ามองข้ามตลาดหุ้น CLMV - Forbes Thailand

อย่ามองข้ามตลาดหุ้น CLMV

“อย่าใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียว" แนวทางการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงที่ยังคงได้รับความนิยมในสภาวการณตลาดทุนไทยผันผวน ด้วยทางเลือกการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ หรือน้ำมันทั่วโลก

ก่อนจะเล็งการลงทุนข้ามทวีป ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนำโดย ชวินดา  หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) แนะนำตลาดหุ้นใกล้บ้านอย่างตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ซึ่งสามารถสร้างอัตราการเติบโต GDP Growth ได้อย่างโดดเด่นในปี 2554-2559 เฉลี่ย 7% จากเม็ดเงินลงทุนไหลเข้า การเคลื่อนย้านฐานการผลิตจากจีนและไทยที่มีค่าแรงเฉลี่ยแพงกว่าเท่าตัว การส่งออก การท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศ  รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล ขณะเดียวกันกลุ่มประเทศ CLMV ยังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับประชากรหนุ่มสาวที่มีจำนวนมากยังเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ทำให้ในอนาคตประเทศ CLMV จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทบนเวทีการค้าโลกมากขึ้น โดยที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์การเติบโตของกลุ่มประเทศ CLMV มีแนวโน้มการเติบโตในอัตรามากกว่า 6% ในระยะ 5 ปีข้างหน้า สำหรับประเทศที่น่าสนใจในกลุ่ม CLMV จากการลงพื้นที่และพบปะผู้บริหารบริษัทของทีมผู้บริหาร ผู้จัดการกองทุน และฝ่ายวิจัย บลจ.กรุงไทยแนะนำการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม เนื่องจาก Market cap ต่อ GDP ของตลาดหุ้นเวียดนามยังอยู่ในระดับต่ำเทียบเท่ากับตลาดหุ้นไทยเมื่อ 18 ปีที่แล้ว ซึ่งขนาดของตลาดทุนมีแนวโน้มขยายตัวตามปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การขยายเพดานสัดส่วนการถือครองนักลงทุนต่างชาติ และความสนใจของนักลงทุนต่างชาติในการเข้ามาลงทุนในตลาดเกิดใหม่ที่ยังมีโอกาสเติบโตสูง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ซึ่งช่วยคัดสรรหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และกระจายความเสี่ยงการลงทุนในหลากหลายประเทศ ภายใต้กรอบมูลค่าเงินลงทุนที่สามารถเติบโตได้ในระยะยาว “กองทุนมีปัจจัยความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ อาจมีความไม่มีเสถียรภาพทางก้านการเมือง ระเบียบข้อบังคับ และด้านเศรษฐกิจสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว"