พรูเด็นเชียล ซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Finance & Investment
  • News >
  • พรูเด็นเชียล ซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย

พรูเด็นเชียล ซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย

จากการที่ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลในภูมิภาคเอเชีย ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อหุ้นในเบื้องต้นจำนวน 65 เปอร์เซ็นต์ใน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด บริษัทที่ให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย จาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ อีสท์สปริงมีสิทธิ์ในการเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ได้ในอนาคต ในการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ อีสท์สปริง ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านการจัดจำหน่ายกับธนาคารทหารไทยในการส่งมอบบริการด้านการลงทุนชั้นแนวหน้าแก่ลูกค้า

การเข้าซื้อกิจการ บลจ.ทหารไทย ซึ่งเป็น บริษัทบริหารสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับห้าในประเทศไทย 1 มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 10,000 ล้านปอนด์ 2 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยละสมต่อปี 26% ในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา ช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของพรูเด็นเชียลที่มีต่อประเทศไทย และยังมีส่วนช่วยเสริมธุรกิจประกันชีวิตของพรูเด็นเชียลที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และยังเป็นการเอื้อโอกาสแก่อีสท์สปริงในการเข้าดำเนินธุรกิจในตลาดที่ใหญ่ที่สุด และเติบโตรวดเร็วที่สุดในอาเซียน 3 ทั้งนี้ ความสมบูรณ์ของการทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากทางการก่อน

ในการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับธนาคารทหารไทย ธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ในด้านสินทรัพย์ 4 มีสาขาครอบคลุมกว่า 400 สาขา และลูกค้ากว่า 6 ล้านราย นั้น อีสท์สปริงจะช่วยส่งเสริมการเติบโตด้านสินทรัพย์ของ บลจ. ทหารไทยให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีก รากฐานสำคัญเหล่านี้เอื้อให้อยู่ในสถานะอันดีในการสร้างโอกาสการเติบโตของตลาดกองทุนรวมในประเทศไทยที่มีความน่าสนใจ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของชนชั้นกลาง ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น วัฒนธรรมการเก็บออมที่มีความแข็งแกร่ง และอัตราการเข้าถึงบริการกองทุนรวมที่ยังค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว

พรูเด็นเชียลดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 20 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พรูเด็นเชียลให้บริการลูกค้าในประเทศไทยมากกว่า 1.5 ล้านราย และจัดการสินทรัพย์ของลูกค้ามูลค่ากว่า 90,000 ล้านบาท ด้าน อีสท์สปริงเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อลูกค้ารายย่อยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย มีสินทรัพย์ภายใต้จัดการ 139,000 ล้านปอนด์ และได้ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียเป็นระยะเวลาเกือบ 25 ปี การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ ทำให้อีสท์สปริงเพิ่มจำนวนธุรกิจเป็น 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

นิค นิแคนดรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย กล่าวว่า “ภูมิภาคเอเชียเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนความเติบโตให้แก่พรูเด็นเชียล และการเร่งสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมสถานะอันแข็งแกร่งให้แก่พรูเด็นเชียลในประเทศไทย และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนที่เติบโตอย่างรวดเร็วของลูกค้าในภูมิภาคนี้ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของอีสท์สปริง ทำให้มีขีดความสามารถในการเพิ่มการสนับสนุนด้านการลงทุนให้แก่ธุรกิจประกันชีวิตมากคุณภาพของเราในอีกทางหนึ่งด้วย”

กาย สแตร๊ปป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ กล่าวว่า “ข้อตกลงในครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของเราในภูมิภาคเอเชีย อีสท์สปริงมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับความสำเร็จในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และมีความพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมสถานะทางการตลาด และศักยภาพด้านการจำหน่ายอันแข็งแกร่งของธนาคารทหารไทย เรามองเห็นโอกาสอันดีของการเติบโตในประเทศไทย และข้อตกลงในครั้งนี้ ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการร่วมกันพัฒนา และนำเสนอบริการด้านการลงทุนชั้นแนวหน้าในตลาดกองทุนรวมที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย”

ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือกับพรูเด็นเชียล ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ พรูเด็นเชียลมีธุรกิจที่แข็งแกร่งในประเทศไทย และเราเชื่อว่า ด้วยความร่วมมือกับอีสท์สปริงในครั้งนี้ เราจะสามารถให้บริการเพี่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของธนาคารฯ ได้ดียิ่งขึ้น อีสท์สปริงเป็นพันธมิตรที่เรามองหาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยพัฒนาและนำเสนอบริการด้านการลงทุนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นแนวหน้า”

BACK TO TOP