บลจ.ภัทร ประสบความสำเร็จ ขึ้นแท่น 'Best Fund House' บลจ. ยอดเยี่ยมประเภทกองทุนหุ้นภายในประเทศ จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2018 - Forbes Thailand
X

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Finance & Investment
  • News >
  • บลจ.ภัทร ประสบความสำเร็จ ขึ้นแท่น ‘Best Fund House’ บลจ. ยอดเยี่ยมประเภทกองทุนหุ้นภายในประเทศ จาก Morningstar Thailand

บลจ.ภัทร ประสบความสำเร็จ ขึ้นแท่น ‘Best Fund House’ บลจ. ยอดเยี่ยมประเภทกองทุนหุ้นภายในประเทศ จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2018

PR
PR News / PR NEWS
29 Mar 2018 | 10:18 am 2714

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ. ภัทร) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยนายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมผู้จัดการกองทุน เข้ารับรางวัลใหญ่ “Morningstar Best Fund House Award 2018” ในด้าน Fund House Awards Domestic Equity หรือรางวัล บลจ. ยอดเยี่ยมประเภทกองทุนหุ้นภายในประเทศ จากนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ Mr. Anthony Serhan Managing Director of Research Strategy, Asia Pacific, Morningstar ในงานประกาศรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม Morningstar Thailand Fund Awards 2018 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

นายยุทธพล กล่าวว่า “รางวัลนี้เป็นความภูมิใจของบริษัทฯ และสะท้อนถึงการทำงานที่มีคุณภาพ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนที่มีนโยบายการดำเนินงานด้านกองทุนหุ้นยอดเยี่ยม สำหรับเกณฑ์การให้รางวัลเป็นการนำกองทุนทุกกองที่บริษัทบริหารอยู่มาพิจารณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสม่ำเสมอในการสร้างผลตอบแทนที่ดี ควบคู่ไปกับการพิจารณาความเสี่ยงด้านการลงทุนในระยะยาว ตลอดจนความเท่าเทียมกันในการบริหารกองทุนในทุก ๆ กอง  อ้างอิงจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2013 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2017 ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการทำงานของ บลจ.ภัทร ที่มุ่งมั่นบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อสร้างผลงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอให้กับลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกที่มีความเป็นกลาง และความยืดหยุ่นสูง พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและตอบสนองต่อสถานการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที”

BACK TO TOP