บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต แถลงผลประกอบการปี 60 - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Finance & Investment
  • News >
  • บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต แถลงผลประกอบการปี 60

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต แถลงผลประกอบการปี 60

PR
PR News / PR NEWS
20 Mar 2018 | 3:30 pm 1554

กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต บุกตลาดประกันการลงทุน มุ่งมั่นผู้นำประกันชีวิตด้านการลงทุน และสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

มร.เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร แอกซ่า ประเทศไทย และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า “ในปี 2561 นี้ เรายังคงมุ่งหน้าให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา โดยเน้นด้านการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการผสานรวมของเทคโนโลยีใหม่ๆ กับการมอบทางเลือกที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าคนสำคัญของเราผ่านผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพทุกที่ทุกเวลา นอกจากนั้น ธุรกิจด้านประกันชีวิตควบการลงทุน และประกันสุขภาพ จะยังคงเป็นกลยุทธ์หลักที่สำคัญ และช่วยขับเคลื่อนกรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ให้ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตควบการลงทุน และสุขภาพ”

จากผลการวิจัย พบว่า ลูกค้ามีความสนใจที่จะสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงิน ผ่านการลงทุนเพิ่มมากขึ้น กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางการเงิน “Wealth Seminar – ไขความลับการลงทุนประตูสู่ความมั่งคั่ง” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มจัดงานสัมมนากว่า 30 ครั้ง ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถสร้างยอดขายเบี้ยรับประกันภัยปีแรกได้สูงกว่าถึง 1 พันล้านบาท และทางบริษัทฯ ยังมีแผนในการจัดสัมมนาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจำนวน 100 สัมมนาตลอดปี 2561 ทั่วประเทศไทย

อีกทั้งในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) พร้อมสัญญาเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์ประกันเพื่อการเกษียณ และประกันคุ้มครองสุขภาพ ที่จะขายผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ มีแผนงานปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ หรือที่ว่า “แบรนด์ รีเฟรช” โดยเป็นการปรับรูปลักษณ์ และความเป็นตัวตนของแบรนด์ ให้เป็นแบรนด์ที่มีความทันสมัย เรียบง่าย และมีชีวิตชีวา โดยจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านงานกิจกรรม สื่อต่างๆ และภาพยนตร์โฆษณาของเราที่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้

ในปีที่ผ่านมา กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มียอดการลงทุนรวมที่ 235 พันล้านบาท และยังคงเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหุ้นทุนร้อยละ 7  พันธบัตรร้อยละ 83 กองทุนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 3 ตราสารการเงินระยะสั้นร้อยละ 1  และการลงทุนด้านอื่นๆ อีกร้อยละ 6

ผลการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีเบี้ยรับปีแรก จำนวน 12.36 พันล้านบาท และเบี้ยรับรวม จำนวน 63.37 พันล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนเบี้ยรับปีแรก ตามช่องทางจัดจำหน่าย ดังนี้ ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคารจำนวน 5.82 พันล้านบาท ช่องทางตัวแทน 6.28 พันล้านบาท ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร 250 ล้านบาท และอีบิซิเนส 15 ล้านบาท

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางธนาคารผ่านธนาคารกรุงไทย และมีตัวแทนฝ่ายขายกว่า 15,000 คน และสำนักงานตัวแทนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกว่า 106 สำนักงาน ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มสำนักงานตัวแทนอีก 15 แห่ง และเพิ่มจำนวนตัวแทน 2,000 คน นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มและพัฒนางานขายให้ฝ่ายขายของเรามีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และการใช้เครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งคุณภาพการขาย และความพึงพอใจของลูกค้า

BACK TO TOP