"ธนาคารเกียรตินาคิน" ติดเขี้ยวเล็บทายาทธุรกิจ ‘KK.NEXT.GEN’ รุ่น 6 - Forbes Thailand

"ธนาคารเกียรตินาคิน" ติดเขี้ยวเล็บทายาทธุรกิจ ‘KK.NEXT.GEN’ รุ่น 6

PR / PR NEWS
31 Jul 2019 | 11:15 AM
READ 6136

ธนาคารเกียรตินาคินติดเขี้ยวเล็บทายาทธุรกิจ ‘KK.NEXT.GEN’ รุ่น 6 จัดชั้นเรียนตรงจากเอกซ์พีเรียนซ์ดีไซเนอร์ระดับกูรู

กุลนันท์  ซานไทโว  ประธานสายธนบดีธนกิจ  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)   นำกลุ่มผู้ร่วมโครงการ KK NeXtGen : From Study to Success รุ่นที่ 6 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท  แสนสิริ  จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดมุมมองมองการทำธุรกิจในด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ในระดับไอคอนิก   หนึ่งในเนื้อหาหลากหลายภายใต้โครงการ  KK NeXtGen : From Study to Success ที่ธนาคารเกียรตินาคินจัดขึ้นเป็นพิเศษให้กับทายาทของลูกค้ากลุ่ม PRIORITY โดยมุ่งเตรียมความพร้อมในการสืบทอดและขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ยุคใหม่  พร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างหมู่ผู้บริหารที่ร่วมโครงการ โดยมีนายนพปฎล พหลโยธิน   ประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์   และทีมผู้บริหารของแสนสิริ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรงในการทำงาน ผ่านตัวอย่างโปรเจกต์หลากหลายของแสนสิริ เมื่อเร็วๆ นี้