ติดอาวุธทางปัญญา UOB เดินหน้าโครงการ UOB-TBS Banker’s Executive Certification Programme - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Finance & Investment
  • News >
  • ติดอาวุธทางปัญญา UOB เดินหน้าโครงการ UOB-TBS Banker’s Executive Certification Programme

ติดอาวุธทางปัญญา UOB เดินหน้าโครงการ UOB-TBS Banker’s Executive Certification Programme

PR
PR News / PR NEWS
09 Mar 2017 | 3:14 pm 1912

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ruswisstime ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Business School—TBS) เปิดตัว โครงการ UOB-TBS Banker’s Executive Certification Programme หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะและติดอาวุธให้แก่ที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอี (business banking relationship managers) ภายใต้แนวคิด “Beyond Banking” ให้สามารถต่อยอดความรู้เพื่อช่วยลูกค้ากลุ่มเอสเอ็มอีขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหารจากยูโอบีและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

BACK TO TOP