กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผยธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง พร้อมปรับกลยุทธ์ ชูนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ก้าวสู่ยุค Digital Payment - Forbes Thailand

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผยธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง พร้อมปรับกลยุทธ์ ชูนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ก้าวสู่ยุค Digital Payment

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผยธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลยังเติบโตแข็งแกร่ง แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายในภาวะตลาดปัจจุบัน เผยช่วงแปดเดือนแรกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต สูงกว่า 1.6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดสินเชื่อใหม่สูงถึง 6 หมื่นล้านเพิ่มขึ้น 10% จำนวนบัญชีลูกค้ารวมสูงกว่า 8.4 ล้านบัญชี เติบโต 6% เตรียมอัดงบการตลาดช่วงปลายปี กระตุ้นยอดใช้จ่าย พร้อมปรับกลยุทธ์ ชูนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า วางรากฐานธุรกิจรับกระแส Digital Payment

ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผยภาพรวมธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เติบโตเป็นที่น่าพอใจ แม้ต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา โดยยังคงรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจด้วยจำนวนลูกค้ากว่า 8.4 ล้านบัญชี เติบโต 6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ยอดสินเชื่อใหม่ 60,000 ล้านบาท เติบโต 10% ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 1.6 แสนล้านบาท เติบโต 5% จำนวนลูกค้าใหม่ จากบัญชีบัตรเครดิตใหม่ 260,000 บัญชี เติบโต 5% จากบัญชีสินเชื่อใหม่ 250,000 บัญชี เติบโต 5% ส่วนยอดสินเชื่อรวมสูงถึง 130,000 ล้านบาท หรือเติบโต 5% ฐากร ปิยะพันธ์ กล่าว และเผยว่า สำหรับหมวดการใช้จ่ายที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ หมวดไฮเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ต เบี้ยประกันภัย หมวดท่องเที่ยว รวมถึงหมวดสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้าน ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ายอดสินเชื่อรวมภายในสิ้นปีนี้น่าจะเติบโตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 140,000 ล้านบาท เติบโต 4% ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 260,000 ล้านบาท เติบโต 4% ยอดสินเชื่อใหม่ 90,000 ล้านบาท เติบโต 10% และจำนวนบัญชีลูกค้ารวม 8.4 ล้านบัญชี เติบโต 4% ในปีนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้ พัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ บริการ และองค์กร ด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้ให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปสู่ยุค Digital Payment ด้วยกลยุทธ์หลัก 4 ประการ คือ การสร้างความเติบโตเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงช่องทางการขายใหม่ๆ พร้อมร่วมมือกับบริษัทในเครือกรุงศรี และพันธมิตรเพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจ การเปลี่ยนแพลตฟอร์มการดำเนินธุรกิจสู่ดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลจาก Big Data ในการประมวลผลเพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และก้าวสู่การเป็น Data Company รวมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับบริการต่างๆ เช่น นวัตกรรม Digital Lending เพื่อการสมัครสินเชื่อหรือบัตรเครดิตผ่านโมบาย แอพพลิเคชั่น และนวัตกรรม Digital Payment เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่าน QR Code ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและน่าจะเริ่มให้บริการได้ในเร็วๆ นี้ “การเปลี่ยนแพลตฟอร์มการดำเนินธุรกิจสู่ดิจิทัลเพื่อปูรากฐานไปสู่กลยุทธ์สองข้อสุดท้ายคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าและการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เหมาะสมกับธุรกิจในอนาคต นับเป็นกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจในระยะยาว เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป จึงจำเป็นที่เราจะต้องปรับองค์กรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง” ฐากร กล่าว พร้อมชูแอพพลิเคชั่น U Choose ที่ให้บริการต่างๆ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและลงทะเบียนบัตรเครดิตไปแล้วถึง 6 แสนใบ “กลยุทธ์ทั้งสี่ประการนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยปูรากฐานให้กรุงศรี คอนซูมเมอร์สามารถปรับองค์กร และพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ให้ก้าวทันสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล เพย์เม้นต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจไว้ได้อย่างยั่งยืน” ฐากร ปิยะพันธ์ กล่าวสรุป
(จากซ้าย): นิค สมาร์ท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, เกลน ริชาร์ด แนกกลิส ผู้อำนวยการอาวุโส  ผู้บริหารฝ่ายงานเครือข่ายการขาย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์, อธิศ รุจิรวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, สมสมหวัง โตรักตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด