กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เตรียมเงิน 4 หมื่นล้าน ต้านพิษโควิด-19 ด้านยอดใช้บัตรเครดิตวูบ - Forbes Thailand

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เตรียมเงิน 4 หมื่นล้าน ต้านพิษโควิด-19 ด้านยอดใช้บัตรเครดิตวูบ

พิษโควิด-19 ทุบยอดใช้บัตรเครดิตวูบ 50% กลุ่มท่องเที่ยว สายการบิน โรงแรมเจ็บหนัก ยอดหาย 100% กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เตรียมเงิน 4 หมื่นล้าน คลอดมาตรการช่วยลูกค้าพักหนี้ 2 เดือน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หลังเห็นแววหนี้เสียพุ่ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ที่ขยายวงกว้างตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา จนมีมาตรการสั่งปิดสถานที่ต่างๆ ทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานบันเทิง ได้ส่งผลกระทบการจับจ่ายของผู้บริโภค สะท้อนผ่านยอดการใช้บัตรเครดิตที่ลดลงอย่างหนัก ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล อาทิบัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจซบเซาสะท้อนผ่านยอดการใช้บัตรเครดิตของกรุงศรีที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสแรกมียอดการใช้ลดลง 20% ส่วนไตรมาสสองคาดว่าจะลดลงถึง 50% และปีนี้คาดว่ายอดการใช้บัตรเครดิตจะลดลง 35-40% ส่วนยอดสินเชื่อส่วนบุคคลลดลงประมาณ 30% สำหรับการใช้จ่ายในกลุ่มท่องเที่ยวและการเดินทาง ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด หายไป 100% ร้านอาหารลดลง 90% กลุ่มโรงแรมลดลง 80% ห้างสรรพสินค้าลดลง 60% ขณะที่มีการใช้จ่ายบางประเภทที่ขยายตัว ได้แก่ การซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น 40% กลุ่มเทเลคอมเพิ่มขึ้น 36% ร้านสะดวกซื้อเพิ่มขึ้น 30% นอกจากนี้มีการใช้จ่ายในกลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ร้านขายยาเพิ่มขึ้น 30% ซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้น 20% และโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 10% “จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ตลาดบัตรเครดิตหดตัวแรง ประกอบกับมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก โดยเฉพาะจำนวนผู้ตกงาน ทั้งคนทำงานอยู่เดิม และนักศึกษาจบใหม่ที่มีแนวโน้มตกงานมากขึ้น คนเหล่านี้เป็นฐานลูกค้าใหม่ของบัตรเครดิต ซึ่งเราจะไม่เห็นการเติบโตของลูกค้าใหม่จนถึงปี 2564” ฐากรกล่าว โดยในไตรมาสแรกกรุงศรีฯ ยังเห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของหนี้เสีย หรือ NPL โดยในส่วนบัตรเครดิตอยู่ที่ 1.7% เทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.05% ขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคลหนี้เสียอยู่ที่ 3.4% จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.5% ซึ่งธนาคารจะมุ่งช่วยเหลือลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพราะหากไม่มีมาตรการช่วยเหลือหนี้เสียจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ปัจจุบันยอดการใช้บัตรเครดิตของกรุงศรีอยู่ที่ 9.4 หมื่นล้านบาท ขณะที่ยอดสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 2.4 หมื่นล้านบาท ฐากร กล่าวว่า กรุงศรีฯ ได้มีมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการ “เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน กับกรุงศรี คอนซูมเมอร์” โดยออก 3 มาตรการพิเศษ เพื่อเป็นทางเลือกในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ได้แก่ 1.การลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา 2.การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน สำหรับลูกค้าทุกรายโดยมิต้องแจ้งความจำนง และ 3.การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม โดยเน้นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางตรง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม การบิน และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เหลือ 12% สำหรับบัตรเครดิต และ 22% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล โดยลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับพิจารณาความช่วยเหลือดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ธนาคารได้เตรียมสำรองเงินไว้สำหรับโครงการพักหนี้ 2 เดือน วงเงินกว่า 4 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะช่วยลูกค้าได้ประมาณ 8 แสน – 1.2 ล้านราย จากจำนวนฐานลูกค้าประมาณ 6 ล้านราย หรือประมาณ 8 ล้านบัญชี สำหรับปีนี้คาดว่ารายได้จากธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตจะลดลงประมาณ 30%   มาตรการพักชำระหนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มาตรการพักชำระหนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มาตรการพักชำระหนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์    
ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine