มูลนิธิ Bangkok Art Biennale เปิดตัวงาน Bangkok Art Biennale - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • มูลนิธิ Bangkok Art Biennale เปิดตัวงาน Bangkok Art Biennale

มูลนิธิ Bangkok Art Biennale เปิดตัวงาน Bangkok Art Biennale

PR News / PR NEWS
18 Oct 2018 | 6:22 pm 5165

มูลนิธิ Bangkok Art Biennale เปิดตัวงาน Bangkok Art Biennale เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางที่สำคัญด้านศิลปะร่วมสมัย เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รวมถึงการสร้างประสบกาษณ์ในการเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยให้เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในวงกว้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพศิลปะร่วมสมัยและยกระดับการบริหารจัดการ รวมกับสถาบันศิลปะ แกลเลอรี่และกลุ่มศิลปิน พร้อมการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระดับนานาชาติผ่านศิลปะร่วมสมัย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว พร้อมทั้งสร้างโอกาสและรายได้ให้วงการศิลปะและชุมชน

โดยงาน Bangkok Art Biennale ได้นำผลงานศิลปะจากศิลปินระดับโลก มาจัดแสดงที่เมืองไทย ตามสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ เริ่มต้นที่ห้าง Central World และรวมไปถึงศิลปินในประเทศ  โดยงาน Bangkok Art Biennale จัดเรื่อยไประหว่าง 19 ตุลาคม 2561 ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดเพิ่มขึ้นค้นหาได้ที่ http://www.bkkartbiennale.com/

 

 

BACK TO TOP