บี.กริม บริจาคเบื้องต้นกว่า 46 ล้านบาท ผ่านโครงการ “บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

 • Home >
 • News
 • Other >
 • บี.กริม บริจาคเบื้องต้นกว่า 46 ล้านบาท ผ่านโครงการ “บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”

บี.กริม บริจาคเบื้องต้นกว่า 46 ล้านบาท ผ่านโครงการ “บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”

PR News / PR NEWS
24 Apr 2020 | 2:25 pm 1625

บี.กริม กลุ่มธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย จัดตั้งโครงการ “บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” อนุมัติงบประมาณบริจาคเบื้องต้นไปแล้วรวมกว่า 46 ล้านบาท ผ่านการสนับสนุนในรูปแบบเงินบริจาคและปัจจัยสิ่งของจำเป็น เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกันชีวิต และถุงยังชีพ เป็นต้น โดยบริจาคทั้งทางตรงกับสถานพยาบาลต่างๆ ประชาชนที่เดือดร้อน รวมถึงผ่านองค์กรการกุศล มาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เปิดเผยว่า บี.กริม ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 142 ปี มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับสังคมไทยในหลากหลายภาคส่วน ผ่านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน จึงร่วมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ผ่านการบริจาคและสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ อาทิ

 • สนับสนุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) จำนวน 10 ล้านบาท
 • สนับสนุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จำนวน 4 ล้านบาท
 • สนับสนุนการทำประกันชีวิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผ่านโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 5 ล้านบาท
 • บริจาคหน้ากาก N95/KN95 จำนวน 100,000 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลรามาธิบดี มูลค่า 25 ล้านบาท
 • บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จำนวน 2,000 เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลค่า 3 ล้านบาท
 • จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 5,000 ชุด แจกจ่ายไปยังประชาชนที่เดือดร้อน งบประมาณ 5 ล้านบาท
 • สนับสนุน เครื่องช่วยหายใจให้แก่สถานพยาบาลต่าง ๆ  มูลค่า 1.3 ล้านบาท

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางด้านกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าได้เข้าร่วม โครงการ “บี.กริม ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” โดยจัดส่งความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมไปในแต่ละพื้นที่ ที่บริษัทมีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ โดยได้ส่งความช่วยเหลือไปเบื้องต้นแล้ว อาทิ

 • บริจาคเงินช่วยเหลือ ให้แก่ สถานพยาบาล และชุมชน โดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง
 • สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ Face Shield, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้แก่สถานพยาบาล
 • สนับสนุนหน้ากากอนามัย และน้ำ Demined เพื่อใช้ในการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนรอบข้าง
 • บริจาคเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, น้ำดื่ม ให้แก่ชุมชน

นอกจากการให้ความช่วยเหลือภายในประเทศแล้ว บี.กริม ยังได้ให้ความช่วยเหลือส่งอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือทางการแพทย์ ไปยังต่างประเทศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามความเหมาะสมด้วยเช่นกัน

บี.กริม โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน พร้อมร่วมส่งกำลังใจและความช่วยเหลือ เพื่อให้คนไทยทุกคนปลอดภัย และจับมือกันก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน อีกทั้งขอส่งพลัง ส่งความชื่นชมและความขอบคุณไปยังทีมบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับชั้นทั่วประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้ำใจส่วนหนึ่งนี้จาก บี.กริม จะเป็นประโยชน์และมีส่วนสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยได้ต่อไป

BACK TO TOP