Shrewsbury ซิตี้แคมปัสใจกลางเมือง ถอดหลักสูตรพัฒนาการเด็กเมืองผู้ดี - Forbes Thailand

Shrewsbury ซิตี้แคมปัสใจกลางเมือง ถอดหลักสูตรพัฒนาการเด็กเมืองผู้ดี

FORBES THAILAND / ADMIN
27 Nov 2018 | 10:45 AM
READ 19027
หนึ่งในโรงเรียนเก่าแก่ของประเทศอังกฤษที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับนับตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 1 ในปี ค.ศ.1552 (พ.ศ.2095) สู่การนำหลักสูตรการเรียนการสอนของอังกฤษเป็นต้นแบบสร้างโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี (Shrewsbury International School) ในประเทศไทย Forbes Life จึงขอพาไปสำรวจอาณาจักรการเรียนรู้แห่งใหม่ที่ใช้งบประมาณสร้างถึง 2.6 พันล้านบาท

บนเนื้อที่ 15 ไร่ ระหว่างถนนสุขุมวิทและถนนพระราม 9 อันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรทางการศึกษาแห่งใหม่ที่ได้รับการต่อยอดจากความสำเร็จของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ - ริเวอร์ไซด์ แคมปัสซึ่งก่อตั้งขึ้นครั้งแรกย่านเจริญกรุงในปี พ.ศ.2546 และได้รับผลตอบรับจำนวนมาก ด้วยจำนวนนักเรียนกว่า1,600 คน จากประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

ภายใต้เป้าหมายการรองรับเด็กจำนวนมากที่ต้องการศึกษาที่ริเวอร์ไซด์ แคมปัส สู่การสร้างโรงเรียนนานาชาติโชร์สเบอรี กรุงเทพ - ซิตี้ แคมปัส สำหรับเด็กชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา รองรับนักเรียน 3-11 ปี ด้วยงบประมาณ 2.6 พันล้านบาท ซึ่งจะช่วยเติมเต็มจิ๊กซอว์โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ - ริเวอร์ไซด์ แคมปัสได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีได้รับการออกแบบจัดวางผังภายในสถานศึกษาคอนเซปท์ใหม่ ด้วยสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ทันสมัย ปลอดภัย และมีพื้นที่สีเขียวของธรรมชาติอันร่มรื่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆซึ่งได้รับการคิดและออกแบบรังสรรค์อย่างละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มเพื่อให้ทุกองค์ประกอบผสานเข้ากันอย่างลงตัว

ขณะเดียวกันโรงเรียนยังมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ สร้างการเชื่อมโยงระหว่างห้องเรียนและเด็กนักเรียน รวมถึงส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กแต่ละชั้นเรียนให้มากขึ้น พร้อมคำนึงถึงการเรียนเป็นหลัก ด้วยการจัดวางผังห้องเรียนเป็นกลุ่มอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งห้องเรียนถูกจัดวางผังเป็นกลุ่มภายในอาคารสูง 3 ชั้น และสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างห้องเรียนและเด็กนักเรียน

สำหรับการออกแบบห้องเรียนเป็นกลุ่มในลักษณะดังกล่าวสามารถช่วยกระตุ้นให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นระหว่างชั้นเรียนต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีโอกาสผูกมิตรกับเด็กวัยใกล้เคียงกันได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสานต่อมิตรภาพที่เริ่มต้นในช่วงวัยที่สำคัญ

ต่อไปในระยะยาว

นอกจากนี้ ห้องเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปีจะได้รับการจัดสรรไว้ในอาคารและพื้นที่ที่แยกเป็นสัดส่วนมีห้องรับประทานอาหารและโรงครัวเฉพาะ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับช่วงวัยของเด็กๆ และมีระบบรักษาความปลอดภัยพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ

ชาลี โสภณพานิช ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ กล่าวว่า ด้วยการจัดวางโครงสร้างอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมในลักษณะนี้ ได้มุ่งที่จะตอกย้ำชื่อเสียงของโชรส์เบอรีในฐานะโรงเรียนที่ให้ความรู้สึกเสมือนเป็นชุมชนที่สร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เป็นมิตร ซึ่งจะช่วยสร้างความตั้งใจใฝ่รู้ในระยะยาวและวางรากฐานสู่ความสำเร็จตลอดชีวิตให้แก่นักเรียน

นอกจากอาคารเรียนที่ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ-ซิตี้แคมปัสยังมีพื้นที่ภายในอาคารรวม (GFA) ทั้งหมด 25,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องประชุมขนาด 520 ที่นั่งห้องสมุดที่ทันสมัย ห้องแสดงดนตรี ห้องการแสดงและเต้นรำ ศูนย์ยิมนาสติก และห้องรับประทานอาหาร นอกจากนั้น ภายในพื้นที่ 15 ไร่ของโรงเรียน ยังมีอาคารออกกำลังกายขนาดใหญ่ ซึ่งมีสระว่ายน้ำ รวมทั้งสนามเด็กเล่นที่เป็นสนามหญ้าธรรมชาติ และลู่กีฬาในร่มและกลางแจ้งอีกด้วย

ทางด้าน Amanda Dennison ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ -ซิตี้ แคมปัส ได้กล่าวเสริมว่า ตอนเปิดการเรียนการสอนนักเรียนรุ่นแรกมีผู้สมัครเข้ามาจำนวนมากถึง 168 คน ทำให้ต้องเปิดห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีก 3 ห้องเรียน คือสำหรับเด็กนักเรียนชั้น Year 1 จำนวน 1 ห้อง, Year 2 จำนวน 1 ห้อง และ Year 3 จำนวน 1 ห้อง

ผนวกไทย-จีนกลางในหลักสูตร

สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ใช้หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ จึงจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน โดยบุคลากรครูเกือบทั้งหมดเป็นชาวอังกฤษ ที่สำคัญมีการผนวกหลักสูตรภาษาไทยและภาษาจีนเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนอีกด้วย

นอกจากนี้ โชรส์เบอรียังให้ความสำคัญกับหลักสูตรภาษาไทย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยที่แตกฉาน ทั้งการเขียน การอ่าน และการสนทนาเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสมากมายในการเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาของไทย โรงเรียนไทยและครูชาวไทยได้อีกด้วย

ขณะที่หนึ่งในพันธกิจสำคัญคือมอบการศึกษาแบบองค์รวมอันเป็นเอกลักษณ์ของโชรส์เบอรี ซึ่งจะช่วยพัฒนาเด็กนักเรียนทั้งในด้านการศึกษาเชิงวิชาการและด้านอารมณ์ พร้อมทั้งปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ในสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเกื้อกูล ซึ่งจะช่วยให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

ทั้งนี้ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ - ซิตี้ แคมปัส จะได้รับสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ -ริเวอร์ไซด์ แคมปัส

แม้ค่าเทอมของโรงเรียนจะอยู่ที่ราว 6-7 แสนบาทต่อปี แต่ด้วยความเชื่อมั่นในมาตรฐานของโรงเรียนสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ทำให้โชรส์เบอรียังเป็นหนึ่งในทางเลือกโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับความสนใจสำหรับการเริ่มต้นก้าวแรกของการศึกษา เพื่อวางรากฐานของพัฒนาการการเรียนรู้ที่สำคัญต่อไปในอนาคต

 

เรื่อง: กัญสุชญา สุวรรณคร ภาพ: โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ - ซิตี้ แคมปัส