Book Value: “The Infinite Game” หนังสือแนะนำจาก Dustin Moskovitz ซีอีโอ Asana - Forbes Thailand

Book Value: “The Infinite Game” หนังสือแนะนำจาก Dustin Moskovitz ซีอีโอ Asana

FORBES THAILAND / ADMIN
02 Jul 2021 | 07:20 AM
READ 2118

Book Value: “The Infinite Game” หนังสือการวางรากฐานธุรกิจแนะนำโดย Dustin Moskovitz ซีอีโอบริษัทซอฟต์แวร์ Asana

Dustin Moskovitz บรรดาผู้นำในโลกธุรกิจ แวดวงวิชาการ วงการบันเทิง และการเมืองร่วมแบ่งปันว่า หนังสือเล่มใดคือเล่มโปรดที่พวกเขาอ่านก่อนเข้านอน พบกับหนังสือเล่มโปรดของ "Dustin Moskovitz" ผู้ร่วมก่อตั้ง และซีอีโอ Asana สมาชิกทำเนียบ The Forbes 400 The Infinite Game

The Infinite Game

โดย Simon Sinek

ผมลงมือทำโครงการที่ช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับมนุษยชาติ และพยายามอย่างยิ่งที่จะจัดการกับความสนใจและพลังงานของตัวเองในรูปแบบที่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุด บ่อยครั้งที่นั่นหมายถึง การเนิบช้าลงสักนิดเพื่อมองดูภาพรวม คุณเคยสงสัยไหมว่า ตัวคุณให้ความสำคัญกับเป้าหมายระยะสั้นมากเกินหรือไม่ The Infinite Game (Portfolio, 2019) เป็นหนังสือที่คุณต้องอ่าน หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณค้นหาวิธีการวางรากฐานธุรกิจอย่างมีเป้าหมาย เปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นแรงผลักดันของคุณและสร้างสรรค์องค์กรด้วยวัฒนธรรมที่จะดำรงอยู่นานเท่านาน Sinek แสดงให้เห็นถึงหลักของการคิดระยะยาวซึ่งก็คือ การเล่น “เกมที่ไม่มีจุดจบ” นี่เอง โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวของทีมงานที่น่าทึ่งที่สุดในโลกหลายๆ ทีมในแวดวงธุรกิจ และวงการที่เต็มไปด้วยความท้าทายต่างๆ ประกอบรวมกันขึ้นเป็นภาพเพื่อสื่อให้เข้าใจถึงความหมายของการเป็นผู้นำที่ทำทุกวิถีทางเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ใช้หลักคุณธรรมสูงสุดในการตัดสินใจ และที่สำคัญที่สุดก็คือมองการณ์ไกลเพื่อทำพันธกิจหลักของทีมให้สำเร็จลุล่วงไป     อ่านเพิ่มเติม:
คลิกอ่านฉบับเต็ม และบทความทางด้านธุรกิจได้ที่นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564 ในรูปแบบ e-magazine