10 อันดับ สายการบิน ที่ทำเวลาได้ที่สุดในสหรัฐฯ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Global
  • Leaderboard >
  • 10 อันดับ สายการบิน ที่ทำเวลาได้ที่สุดในสหรัฐฯ

10 อันดับ สายการบิน ที่ทำเวลาได้ที่สุดในสหรัฐฯ

Forbes Thailand / Admin
26 Nov 2019 | 10:00 am 5369

ในการจัดทำดัชนีประสิทธิผลของ สายการบิน โดยได้ทำการครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่น้อยที่สุดที่แต่ละสายการบินใช้นับตั้งแต่ที่ผู้โดยสารขึ้นเครื่องไปจนถึงเวลาที่เครื่องบินลงจอดยังสนามบินปลายทาง

โดยในปี 2018 ที่ผ่านมา เราพบว่ามี 10 สายการบินหลักที่บินภายในสหรัฐฯ ที่ทำผลงานดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยการจัดอันดับสายการบินเหล่านั้น ดูว่าแต่ละแห่งทำเวลาได้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ขั้นต่ำดังกล่าวมากน้อยเพียงใด หากคุณต้องการบินกับสายการบินที่มั่นใจได้ว่าจะพาไปถึงจุดหมายได้รวดเร็วที่สุด จงเลือก Hawaiian Airlines (รางวัลพิเศษก็คือคุณจะได้ไป Hawaii!!!)

 

อันดับ 10
ALASKA AIRLINES

ประสิทธิภาพการบินโดยเฉลี่ย: 20.7 นาที
เกณฑ์ขั้นต่ำ: 16.5 นาที
จำนวนเที่ยวในปี  2018: 262,478 เที่ยว

 

อันดับ 9
AMERICAN AIRLINES

ประสิทธิภาพการบินโดยเฉลี่ย: 20.2 นาที
เกณฑ์ขั้นต่ำ: 17.1 นาที
จำนวนเที่ยวในปี  2018: 907,253 เที่ยว

 

อันดับ 8
UNITED AIRLINES

ประสิทธิภาพการบินโดยเฉลี่ย: 19.3 นาที
เกณฑ์ขั้นต่ำ: 29.3 นาที
จำนวนเที่ยวในปี  2018: 630,771 เที่ยว

 

อันดับ 7
FRONTIER AIRLINES

ประสิทธิภาพการบินโดยเฉลี่ย: 19.3 นาที
เกณฑ์ขั้นต่ำ: 15.4 นาที
จำนวนเที่ยวในปี  2018: 118,285 เที่ยว

 

อันดับ 6
JETBLUE AIRWAYS

ประสิทธิภาพการบินโดยเฉลี่ย: 18.3 นาที
เกณฑ์ขั้นต่ำ: 16.8 นาที
จำนวนเที่ยวในปี  2018: 299,703 เที่ยว

 

อันดับ 5
SPIRIT AIRLINES

ประสิทธิภาพการบินโดยเฉลี่ย: 17.2 นาที
เกณฑ์ขั้นต่ำ: 14.8 นาที
จำนวนเที่ยวในปี  2018: 177,004 เที่ยว

 

อันดับ 4
DELTA AIRLINES

ประสิทธิภาพการบินโดยเฉลี่ย: 15.8 นาที
เกณฑ์ขั้นต่ำ: 14.8 นาที
จำนวนเที่ยวในปี  2018: 955,974 เที่ยว

 

อันดับ 3
ALLEGIANT AIR

ประสิทธิภาพการบินโดยเฉลี่ย: 14.2 นาที
เกณฑ์ขั้นต่ำ: 16.7 นาที
จำนวนเที่ยวในปี  2018: 85,845 เที่ยว

 

อันดับ 2
SOUTHWEST AIRLINES


ประสิทธิภาพการบินโดยเฉลี่ย: 12.5 นาที
เกณฑ์ขั้นต่ำ: 12.3 นาที
จำนวนเที่ยวในปี  2018: 1,335,979 เที่ยว

 

อันดับ 1
HAWAIIAN AIRLINES

ประสิทธิภาพการบินโดยเฉลี่ย: 10.6 นาที
เกณฑ์ขั้นต่ำ: 13.2 นาที
จำนวนเที่ยวในปี  2018: 83,742 เที่ยว

ที่มา: Aerospace Engineering และ Research Asssociates
*โดยเกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละสายการบินขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพหลายๆ ด้าน จากจำนวนการบินของสายการบินนั้นๆ


คลิกอ่านบทความด้านธุรกิจเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนตุลาคม 2562 ได้ในรูปแบบ e-Magazine

BACK TO TOP